Письмо

Лист ДФС України від 15.11.2016 № 24596/6/99-99-15-03-02-15 «Щодо порядку оподаткування ПДВ операції платника податку з постачання на митній території України сільськогосподарської продукції нерезиденту»

07.12.2016 / 11:50

Про розгляд звернення

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку оподаткування ПДВ операції платника податку з постачання на митній території України сільськогосподарської продукції нерезиденту та, керуючись статтею 52 розділу ІІ Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, платник податку постачає на митній території України сільськогосподарську продукцію нерезиденту. Надалі нерезидент, залучаючи іншу юридичну особу, здійснює переробку такої сільськогосподарської продукції на митній території України та подальше вивезення її за межі митної території України.

Відповідно до пункту 1.1 статті 1 розділу І ПКУ відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ.

Правові основи оподаткування ПДВ визначено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Для цілей оподаткування ПДВ платниками податку є особи, перелік яких визначено підпунктом 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 розділу І та пунктом 180.1 статті 180 розділу V ПКУ.

Порядок реєстрації осіб як платників ПДВ передбачено статтями 180-183 розділу V ПКУ. При цьому статтями 181 та 182 розділу V ПКУ визначено умови для реєстрації особи як платника ПДВ, відповідно до яких реєстрація особи як платника ПДВ може здійснюватись як в обов'язковому порядку, так і за добровільним рішенням особи.

Зокрема, відповідно до пункту 181.1 статті 181 розділу V ПКУ під обов'язкову реєстрацію як платника податку на додану вартість підпадає особа, у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V ПКУ, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн. грн. (без урахування ПДВ).

Згідно з підпунктами «а», «б» і «г» пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з:

постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України;

вивезення товарів за межі митної території України.

При цьому відповідно до підпункту «а» пункту 186.1 статті 186 розділу V ПКУ місцем постачання товарів є фактичне місцезнаходження товарів на момент їх постачання (крім випадків, передбачених у підпунктах «б» і «в» пункту 186.1 статті 186 розділу V ПКУ).

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ).

Операції, зазначені у статті 185 розділу V ПКУ, крім операцій, що не є об'єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, та операцій, до яких застосовується нульова ставка та 7 відс., оподатковуються ПДВ за ставкою 20 відс., яка є основною (пункт 194.1 статті 194 розділу V ПКУ).

Підпунктом 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 розділу V ПКУ визначено, що за нульовою ставкою ПДВ оподатковуються операції з вивезення товарів за межі митної території України:

у митному режимі експорту;

у митному режимі реекспорту, якщо товари поміщені у такий режим відповідно до пункту 5 частини першої статті 86 Митного кодексу України;

у митному режимі безмитної торгівлі;

у митному режимі вільної митної зони.

При цьому товари вважаються вивезеними за межі митної території України, якщо таке вивезення підтверджене в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, митною декларацією, оформленою відповідно до вимог Митного кодексу України.

З огляду на викладене та враховуючи інформацію, наведену у зверненні, операції платника податку з постачання на митній території України сільськогосподарської продукції нерезиденту є об’єктом оподаткування ПДВ та підлягають оподаткуванню податком у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків.

При цьому, у разі якщо платник податку не здійснює операції з переробки сільськогосподарської продукції на митній території України і вивезення продуктів такої переробки за межі митної території України, то і право на застосування нульової ставки ПДВ відповідно відсутнє. 

В.о. заступника ГоловиМ.В. ПРОДАН