Письмо

«Щодо визнання заборгованості безнадійною», лист ДФС України від 30.11.2016 № 25816/6/99-99-15-02-02-15

19.12.2016 / 11:20

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо визнання заборгованості безнадійною та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Ознаки безнадійної заборгованості для цілей застосування положень Кодексу визначено п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу.

Так, у податковому обліку заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв’язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством, вважається безнадійною (п.п. ж) п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Особливості провадження економічної діяльності на тимчасово окупованій території України (АР Крим та м. Севастополя) та інші аспекти правових відносин між фізичними і юридичними особами, які перебувають на такій території або за її межами, встановлено Законом України від 12 серпня  2014 року № 1636-VII «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» (далі – Закон № 1636).

Наявність обставин непереборної дії (форс-мажору) відповідно до умов договорів між суб’єктами господарської діяльності з місцезнаходженням (місцем проживання) на території ВЕЗ «Крим» та суб’єктами господарської діяльності з місцезнаходженням (місцем проживання) на іншій території України під час тимчасової окупації засвідчують торгово-промислові палати України, якщо інший порядок засвідчення наявності таких обставин непереборної дії (форс-мажору) не встановлено міжнародними договорами України (п.п. «в» п. 12.11 ст. 12 Закону № 1636).

При формуванні резервів сумнівних боргів виникають різниці відповідно до п. 139.2 ст. 139 Кодексу.

Так, згідно з п.п. 139.2.1 п. 139.2 ст. 139 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується:

на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

на суму витрат від списання дебіторської заборгованості, яка не відповідає ознакам, визначеним п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, понад суму резерву сумнівних боргів.

Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (п.п. 139.2.2 п. 139.2 ст. 139 Кодексу).

Отже, у разі використання резерву для списання дебіторської заборгованості така заборгованість перевіряється на відповідність критеріям безнадійності, визначеним пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14, та у разі її відповідності коригування фінансового результату до оподаткування згідно з частиною другою пп. 139.2.1 п. 139.2 ст. 139 Кодексу на суму витрат від списання дебіторської заборгованості понад суми резерву сумнівних боргів не здійснюється.

Як зазначено у Вашому листі, примусове виконання рішення щодо стягнення заборгованості з контрагента, який знаходиться на території АР Крим  було зупинено у зв’язку з набранням чинності Закону України від 15.05.2013 № 238 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільної роботи стратегічних підприємств енергетичної галузі» з подальшим його погашенням відповідно до Закону України від 23 червня 2005 року № 2711-IV «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу».

Однак, процедура погашення заборгованості відповідача зупинена у зв’язку з початком тимчасової окупації території України (20 лютого 2014 року (п. 2 ст. 1 Закону України від 15 квітня 2014 року № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»).

Отже, заборгованість покупця, який знаходиться на тимчасово окупованій території України, перед продавцем за неоплату отриманого обладнання, підпадає під визначення безнадійної, оскільки стягнення її стало неможливим у зв’язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин) (за умови їх підтвердження у встановленому порядку). Списання такої заборгованості за рахунок створених резервів сумнівної заборгованості регулюється положеннями п. 139.2 ст. 139 Кодексу.