Письмо

«Щодо внесків до централізованого резервного страхового фонду МТСБУ в рамках розрахунків по системі прямого врегулювання збитків», лист ДФС України від 30.12.2016 № 28680/6/99-99-15-02-02-15

11.01.2017 / 09:50

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо внесків до централізованого резервного страхового фонду Моторного страхового бюро України (далі – МТСБУ) в рамках розрахунків по системі прямого врегулювання збитків та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Щодо оподаткування суми страхового відшкодування в рамках системи прямого врегулювання збитків податком на доходи фізичних осіб при виплаті

Відносини у сфері страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів регулюються Законом України від 01 липня 2004 року № 1961-IV «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (далі – Закон № 1961), згідно з п. 22.1 ст. 22 якого у разі настання страхового випадку страховик у межах страхових сум, зазначених у страховому полісі, відшкодовує у встановленому цим Законом порядку оцінену шкоду, заподіяну внаслідок дорожньо-транспортної пригоди життю, здоров'ю, майну третьої особи.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, згідно з п.п. «в» п.п. 165.1.27 п. 165.1 ст. 165 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума страхового відшкодування, отриманого за договором страхування від страховика – резидента, іншого ніж довгострокове страхування життя у разі, якщо під час страхування цивільної відповідальності сума страхового відшкодування не перевищує розмір шкоди, фактично заподіяної вигодонабувачу (бенефіціару), яка визначається за звичайними цінами на дату такої страхової виплати.

При цьому порядок застосування норми п.п. 165.1.27 п. 165.1 ст. 165 Кодексу визначається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24.12.2010 № 997 затверджено Порядок застосування підпунктів 165.1.27 та 165.1.28 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Податкового кодексу України щодо страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум та пенсійних виплат, отримуваних платником податку за договорами страхування, недержавного пенсійного забезпечення, пенсійного вкладу та довірчого управління (далі – Порядок).

Так, п. 3.1 Порядку передбачено, що при страхуванні цивільної відповідальності платника податку сума страхового відшкодування, яка не включається до загального місячного або річного оподаткованого доходу платника податку, не може перевищувати розмір шкоди, фактично завданої вигодонабувачу (бенефіціару), яка визначається за звичайними цінами на дату такої страхової виплати.

Разом з тим у разі якщо сума страхового відшкодування перевищує зазначений розмір шкоди, податковий агент від суми такого перевищення утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставкою, визначеною у п. 167.1 ст. 167 Кодексу (п. 3.2 Порядку).

Згідно з  п.п. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 Кодексу податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб – це, зокрема, юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), яка незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов'язана нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV Кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому ст. 18 та розділом IV Кодексу.

Отже, юридична особа – страховик при нарахуванні (виплаті) платнику податку суми страхового відшкодування відповідно до договору страхування цивільної відповідальності, має виконати усі функції податкового агента, встановлені Кодексом.

Щодо оподаткування податком на прибуток внесків до централізованого резервного страхового фонду в рамках розрахунків по системі прямого врегулювання збитків

Підпунктом 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу встановлено, що об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ Кодексу.

Згідно з п.п. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Кодексу фінансовий результат звітного періоду збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, які на дату перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг відповідали умовам, визначеним п. 133.4 ст. 133 Кодексу, у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Як визначено п. 39.1 ст. 39 Закону України «Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» МТСБУ є непідприємницькою (неприбутковою) організацією і здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону, законодавства України та свого Статуту та є єдиним об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Участь страховиків у МТСБУ є умовою здійснення діяльності щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Кошти, сплачені страховиками до централізованих страхових резервних фондів МТСБУ, у відповідності до абзацу шостого  п. 43.4 ст. 43 Закону України «Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» є коштами страхових резервів з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів таких страховиків.

Крім того, як зазначено у Положенні МТСБУ про пряме врегулювання збитків (представленому у додатку до листа), відрахування страховиків відповідно до Угоди про пряме врегулювання збитків здійснюються на поворотній основі.

Отже, у разі якщо перерахування коштів у вигляді внесків до централізованого резервного страхового фонду в рамках розрахунків по системі прямого врегулювання збитків, здійснюється страховою компанією до МТСБУ, що має статус неприбуткової організації, на поворотній основі за рахунок сформованих такою компанією страхових резервів, і не відображається такою компанією у складі витрат при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку, то такі кошти не є безоплатно перерахованими на користь неприбуткової організації і різниця у такої страхової компанії, передбачена п.п. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Кодексу, не виникає.