Письмо

«Про запобігання здійсненню ризикової діяльності», лист Нацбанку України від 08.02.2017 № 25-0008/9995

15.02.2017 / 17:10

Департамент фінансового моніторингу

Банкам України,
Асоціації «Незалежна асоціація банків України»,
Асоціації українських банків,
Асоціації «Український кредитно-банківський союз»

Національний банк України звертає увагу, що під час проведення перевірок банків виявлені факти, що можуть свідчити про наявність ознак здійснення банками ризикової діяльності, передбачених пунктом 3.3 глави 3 розділу I Положення про застосування Національним банком України заходів впливу 1, зокрема в наступних випадках.

____________
1 Затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за № 1590/21902 (із змінами).

1. Відповідно до абзацу першого пункту 1.5 розділу 1 Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями 2 якщо згідно з умовами договору валюта платежу відрізняється від валюти ціни, то банк з метою контролю за повнотою розрахунків за цією операцією використовує передбачені у договорі умови перерахування валюти ціни у валюту платежу.

____________
2 Затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24 березня 1999 року № 136, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 травня 1999 року за № 338/3631 (із змінами).

Водночас, Національний банк України наголошує на необхідності здійснення банками поглибленого аналізу умов зовнішньоекономічних договорів, які передбачають застосування таких курсів перерахування валюти ціни у валюту платежу, які суттєво відрізняються від ринкових. Внаслідок застосування таких курсів перерахування штучно, невиправдано (суттєво) зменшується сума валютної виручки/збільшується сума платежу за межі України, що вказує на відсутність документального підтвердження очевидної економічної доцільності (сенсу) таких фінансових операцій.

2. Відповідно до пункту 3 глави 1 розділу II Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою 3 (далі - Положення № 281) суб'єкт ринку, до якого переводиться на обслуговування зовнішньоекономічний договір, не пізніше третього робочого дня з дня отримання письмового звернення клієнта-резидента зобов'язаний звернутися до суб'єкта ринку, через який здійснювалися розрахунки за зовнішньоекономічним договором, для отримання всієї наявної в нього інформації про незавершені розрахунки резидента за цим договором (номер і дата реєстру митних декларацій, наявна в реєстрі інформація про операцію резидента, обсяги купленої, обміняної та перерахованої іноземної валюти за договором тощо) за підписом уповноваженої особи суб'єкта ринку. Суб'єкт ринку зобов'язаний надати інформацію про незавершені розрахунки резидента за зовнішньоекономічним договором не пізніше п'ятого робочого дня з дня отримання звернення суб'єкта ринку, до якого переводиться на обслуговування цей договір. Обмін інформацією між суб'єктами ринку здійснюється засобами електронної пошти Національного банку України.

____________
3 Затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 950/11230 (із змінами).

При цьому, згідно з відповідними нормами Положення № 281, які діяли до 27 листопада 2015 року, інформація про незавершені розрахунки резидента за зовнішньоекономічним договором передавалася виключно на паперових носіях.

Якщо під час здійснення операцій та/або зняття операцій з валютного контролю банки використовують інформацію про незавершені розрахунки резидента за зовнішньоекономічним договором, яка міститься у документі на паперовому носії, виникає ймовірність ризиків використання документа, що має ознаки підробного, недійсного (нікчемного).

Національний банк України звертає увагу на те, що здійснення банками перевірки інформації, що міститься в документі на паперовому носії, шляхом обміну інформацією між банками засобами електронної пошти Національного банку України, сприятиме уникненню таких ризиків.

3. Національним банком України також виявлялись випадки, коли на етапі вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, здійснення поглибленої перевірки клієнта та подальшого обслуговування клієнта, останнім (клієнтом) надавалися до банку документи/інформація від інших банків (у тому числі виписки за рахунками, відкритими в інших банках), достовірність яких у подальшому не підтверджувалася цими банками.

Таким чином, з метою здійснення всебічного аналізу та перевірки наданих клієнтами документів/інформації від інших банків (у тому числі виписок за рахунками, відкритими в інших банках) про фінансові операції та їх учасників, зокрема передбачених Положенням про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників 4, банку, у визначених законодавством випадках, доцільно запитувати інформацію щодо клієнта у інших банків шляхом обміну інформацією між банками засобами електронної пошти Національного банку України, що сприятиме уникненню ризиків використання документа, що має ознаки підробного, недійсного (нікчемного).

____________
4 Затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 серпня 2016 року № 369.

Національний банк України акцентує увагу на тому, що банк зобов'язаний вживати достатніх заходів для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Національний банк України попереджає, що у разі виявлення порушень, в тому числі ознак здійснення банком ризикової діяльності, розглядатиметься питання щодо застосування до банку заходів впливу, передбачених статтею 73 Закону «Про банки і банківську діяльність».

Директор Департаменту фінансового моніторингу І. В. БЕРЕЗА