Постановление

«Про внесення змін до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», постанова КМУ від 10.03.2017 р. № 136

14.03.2017 / 14:20

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 833 (Офіційний вісник України,  2006 р., № 25, ст. 1818; 2007 р., № 73, ст. 2733; 2009 р., № 87, ст. 2939; 2011 р., № 51, ст. 2038, № 61, ст. 2435; 2013 р., № 27, ст. 926), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2017 р. № 136

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів

1. У пункті 5 слова «дозвільних документів (ліцензії, торговельного патенту тощо)» замінити словами «документів дозвільного характеру та ліцензії».

2. У пункті 10:

1) в абзаці четвертому слова «торговельного патенту,» виключити;

2) в абзаці шостому слова «ветеринарні документи,» виключити.

3. В абзаці другому пункту 11 слово «клеймо» замінити словом «тавро».

4. Доповнити Порядок пунктом 171 такого змісту:

«171. Забороняється продаж товарів, які імітують продовольчі товари (мають їх форму, запах, колір, вигляд, оформлення, маркування, об’єм або розмір) і ставлять під загрозу безпеку або здоров’я споживачів, зокрема дітей, які можуть сплутати їх з продовольчими товарами, покласти до рота, смоктати або їсти, що може призвести до задухи, інтоксикації, перфорації або непрохідності шлунково-кишкового тракту.».

5. Пункт 18 після слів «обов’язковій сертифікації» доповнити словами «в державній системі сертифікації».

6. В абзаці четвертому пункту 21 слово «спеціальних» замінити словом «електронних».

7. В абзаці першому пункту 30 слова «у відведених для цього місцях за наявності у суб’єкта господарювання дозволу на розміщення пересувних малих архітектурних форм та» замінити словами «із розміщенням тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».