Постановление

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 504», постанова КМУ від 29.03.2017 № 194

31.03.2017 / 12:40

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 504 «Про затвердження Порядку попереднього узгодження цін у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 59, ст. 1941) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через десять днів з дня її опублікування.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2017 р. № 194

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 504

1. У назві та пункті 1 постанови слова «узгодження цін» замінити словами «узгодження ціноутворення».

2. У Порядку попереднього узгодження цін у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві Порядку слова «узгодження цін» замінити словами «узгодження ціноутворення»;

2) в абзаці другому пункту 8 слова «підпунктами «а» — «ж» замінити словами «підпунктами «а» — «и»;

3) пункт 19 викласти в такій редакції:

«19. Договір про попереднє узгодження ціноутворення набирає чинності з 1 січня календарного року, що настає за роком його підписання, або з дати, узгодженої ДФС та платником податків, залежно від обставин та особливостей майбутніх контрольованих операцій, які є предметом попереднього узгодження ціноутворення.»;

4) у пункті 20 слова «три календарні роки» замінити словами «п’ять календарних років»;

5) у пункті 25 слова і цифру «до 1 травня року, що настає за звітним,» виключити, а слово «форма» замінити словами «строк подання, форма»;

6) у тексті Порядку слова «узгодження цін» замінити словами «узгодження ціноутворення», а слова «договір про узгодження цін» в усіх відмінках і формах числа — словами «договір про попереднє узгодження ціноутворення» у відповідному відмінку і числі.