Приказ

«Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року № 49», наказ Мінфіну від 10.11.2016 № 943

03.04.2017 / 15:55

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України 01 березня 2017 р. за № 282/30150

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року № 49

Відповідно до статей 27, 28 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року № 49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за № 340/28470, такі зміни:

1) абзаци дванадцятий – п’ятнадцятий пункту 1 та Форму звіту № 1-РА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі», Порядок заповнення форми звіту № 1-РА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі», Форму звіту № 1-РТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі», Порядок заповнення форми звіту № 1-РТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі», затверджені зазначеним наказом, визнати такими, що втратили чинність;

2) доповнити наказ після пункту 2 новим пунктом 3 такого змісту:

«3. До 10 числа місяця, що настає за звітним, суб’єкти господарювання можуть подавати уточнювальні звіти до органів ДФС за основним місцем обліку на заміну вже поданим.».

У зв’язку з цим пункти 3 – 6 вважати відповідно пунктами 4 – 7.

2. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року № 49, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за № 340/28470, що додаються.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю.П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України – керівника апарату Капінуса Є.В. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.

Міністр О. Данилюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
10.11.2016  № 943

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
01 березня 2017 р. 
за № 282/30150

ЗМІНИ 
до деяких нормативно-правових актів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року № 49, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за № 340/28470

1. У додатку до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року № 49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення» (далі – Наказ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за № 340/28470:

1) рядки за кодами продукції 34, 37, 43, 46 викласти в такій редакції:

«

34

2204 21 
2204 29

у тому числі вина виноградні столові

37

2204 21 
2204 29

у тому числі вина виноградні кріплені

43

2204 21 
2204 29

у тому числі виноматеріали виноградні столові

46

2204 21 
2204 29

у тому числі виноматеріали виноградні кріплені

»;

2) рядки за кодами продукції 35, 36, 38, 39, 44, 45 виключити.

2. Третє речення пункту 4 розділу І Порядку заповнення форми звіту № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту», затвердженого Наказом, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за № 340/28470, доповнити словами та цифрами «, а в разі необхідності – відповідно до Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 13 квітня 2009 року № 264, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 липня 2009 року за № 591/16607.».

3. У формі звіту № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі», затвердженій Наказом, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за № 340/28470:

1) у тексті слово «тис.» виключити;

2) доповнити таблицю розділу І новою графою 12 такого змісту:

«Витрати при проведенні внутрішньо-складських операцій, транспортуванні тощо».

У зв’язку з цим графи 12, 13 вважати відповідно графами 13, 14;

3) у таблицях розділів II та III графи 1, 4 виключити.

У зв’язку з цим графи 1 – 3 вважати відповідно графами 1, 2, а графи 5 – 7 – графами 3 – 5.

4. У Порядку заповнення форми звіту № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі», затвердженому Наказом, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за № 343/28473:

1) у пункті 4 розділу І:

доповнити пункт після слів «видами алкогольних напоїв» словами та цифрами «усього за звітний період (починаючи з 29 коду)»;

у тексті слово «тис.» виключити, слово «декалітрів» замінити словом «декалітри»;

1) у розділі II:

доповнити розділ після пункту 10 новим пунктом 11 такого змісту:

«11. У графі 12 зазначаються витрати при проведенні внутрішньо-складських операцій, транспортуванні тощо.».

У зв’язку з цим пункти 11, 12 вважати відповідно пунктами 12, 13;

у пункті 12 цифри «12» замінити цифрами «13»;

у пункті 13 цифри «13» замінити цифрами «14»;

2) у розділі III:

пункт 1 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2 – 7 вважати відповідно пунктами 1 – 6;

пункт 3 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4 – 6 вважати відповідно пунктами 3 – 5.

5. У таблицях розділів II та III форми звіту № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі», затвердженій Наказом, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за № 340/28470, графи 1, 4 виключити.

У зв’язку з цим графи 1 – 3 вважати відповідно графами 1, 2, а графи 5 – 7 – графами 3 – 5.

6. У Порядку заповнення форми звіту № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі», затвердженому Наказом, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за № 344/28474:

1) пункт 4 розділу І після слова «продукції» доповнити словами «усього за звітний період»;

2) у розділі III:

пункт 1 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2 – 7 вважати відповідно пунктами 1 – 6;

пункт 3 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4 – 6 вважати відповідно пунктами 3 – 5.

Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Ю.П. Романюк