Постановление

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 595», постанова КМУ від 19.04.2017 № 270

21.04.2017 / 15:50

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 595 «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 91, ст. 2608; 2015 р., № 23, ст. 637, № 36, ст. 1068, № 70, ст. 2312) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 квітня 2017 р. № 270

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 595

1. Назву та пункт 1 постанови після слів «Донецької та Луганської областей» доповнити словами «, а також інших платежів з рахунків, відкритих в органах Казначейства».

2. У Тимчасовому порядку фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву та пункт 1 Тимчасового порядку після слів «Донецької та Луганської областей» доповнити словами «, а також інших платежів з рахунків, відкритих в органах Казначейства»;

2) доповнити Тимчасовий порядок пунктом 12 такого змісту:

«12. Платежі з рахунків, відкритих в органах Казначейства, установам, які провадять діяльність на тимчасово неконтрольованій території, крім випадків, установлених законодавством, здійснюються, зокрема з метою виконання рішення суду та відшкодування податку на додану вартість, у разі, коли:

установа зареєстрована на контрольованій території;

орган управління установи перебуває на контрольованій території;

рахунки установи відкриті в банківських установах (органах Казначейства), розташованих на контрольованій території;

установа сплачує податки та збори до державного бюджету та/або місцевих бюджетів.».