Закон

«Про внесення зміни до статті 42 Кодексу законів про працю України щодо захисту трудових прав працівників», Закон України від 06.04.2017 № 2005-VIII

12.05.2017 / 09:55

Верховна Рада України постановляє:

1. Частину другу статті 42 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) доповнити пунктом 10 такого змісту:

«10) працівникам, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО