Приказ

«Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 10 березня 2016 року № 344», наказ Мінфіну України від 30.03.2017 № 399

13.05.2017 / 10:20

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 квітня 2017 р. за № 526/30394

Відповідно до підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України та пункту 5 розділу ІІ Закону України від 21 грудня 2016 року № 1797 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та тексті наказу Міністерства фінансів України  від 10 березня 2016 року № 344 «Про затвердження Порядку проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій», зареєстрованого у Міністерстві юстиції 01 квітня 2016 року за № 497/28627, слова «перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій» замінити словами «перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки».

2. Затвердити Зміни до Порядку проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10 березня 2016 року № 344, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 01 квітня 2016 року за № 497/28627, що додаються.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю.П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної фіскальної служби України.

Міністр О. ДАНИЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30.03.2017  № 399

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 квітня 2017 р. за № 526/30394

ЗМІНИ
до Порядку проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій

1. У назві слова «перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій» замінити словами «перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки».

2. Доповнити пункт 3 розділу I новим абзацом другим такого змісту:

«Перевірка платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій за звітні періоди 2013 та 2014 років проводиться відповідно до положень глави 8 розділу II Кодексу з урахуванням особливостей, визначених статтею 39 розділу I Кодексу, у редакції, що діяла до 01 січня 2015 року, та цим Порядком».

3. У розділі ІІ:

1) пункти 1, 2 після слова «керівник» доповнити словами «(його заступник або уповноважена особа)»;

2) у пункті 2:

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами другим, третім;

в абзаці другому слово «семи» замінити словом «п’ятнадцяти»;

3) абзац другий пункту 3 виключити.

4. У розділі ІІІ:

1) пункт 1 після цифр «10» доповнити словом «робочих»;

2) пункт 3 після цифр «15» доповнити словом «робочих».

5. У розділі ІV:

1) пункти 2, 3 після слова «керівник» доповнити словами «(його заступник або уповноважена особа)»;

2) абзац другий пункту 2 виключити.

6. У розділі V:

1) пункт 1 після слів «що призвело до» доповнити словами «невірного розрахунку обсягу оподатковуваного прибутку платника податку та/або»;

2) у пункті 2:

в абзаці п’ятому слово «два» замінити словом «чотири»;

абзац сьомий після слова «керівниками» доповнити словами «(їх заступниками або уповноваженими особами)», після слова «керівником» - словами «(його заступником або уповноваженою особою)».

7. У тексті Порядку:

1) слова «перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій» замінити словами «перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки»;

2) слова «перевірка контрольованих операцій» в усіх відмінках та числах замінити словами «перевірка дотримання принципу «витягнутої руки» у відповідних відмінках та числах.

Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Ю.П. РОМАНЮК