Письмо

«Щодо визнання господарських операцій з ціллю трансфертного ціноутворення контрольованими», лист ДФС України від 13.04.2017 № 7824/6/99-99-15-02-02-15

19.05.2017 / 15:00

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо використання чужої консультації та визнання господарських операцій з ціллю трансфертного ціноутворення контрольованими, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Індивідуальна податкова консультація – це роз’яснення контролюючого органу, надане платнику податків щодо практичного використання окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган, та зареєстроване в єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій (пп. 14.1.1721 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Таким чином, податкова консультація має індивідуальну дію та надана іншому платнику податків не може бути використана як доказова база з питань практичного застосування податкового законодавства.

Водночас повідомляємо, що відповідно до пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу у редакції, чинній до 01.01.2017, для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, які впливають на об’єкт оподаткування платника податку, що здійснюються:

з пов’язаною особою – нерезидентом;

з нерезидентом, зареєстрованим у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України;

через комісіонерів – нерезидентів при здійсненні зовнішньоекономічних господарських операцій з продажу товарів.

Підпунктом 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу визначено, що господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 – 39.2.1.3 і 39.2.1.5 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Таким чином, господарські операції платника податків з нерезидентом – пов’язаною особою, визначені за правилами бухгалтерського обліку, обсяг яких за 2016 рік досяг 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) та якщо річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку за цей звітний рік, не перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків), не підпадають під визначення контрольованих.