Приказ

«Про затвердження Змін до наказу Мінсоцполітики України від 16.05.2013 року № 271», наказ Мінсоцполітики від 30.03.2017 № 527

30.05.2017 / 11:55

Відповідно до статті 14 Закону України "Про зайнятість населення" та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства соціальної політики України від 16 травня 2013 року № 271 "Про затвердження Порядку надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 травня 2013 року за № 841/23373, слова "територіальним органам Державної служби зайнятості" замінити словами "державній службі зайнятості".

2. Затвердити Зміни до Порядку надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 16 травня 2013 року № 271, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 травня 2013 року за № 841/23373, що додаються.

3. Департаменту ринку праці та зайнятості (Дмитренко Н.М.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О.П.

Міністр А. Рева

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
соціальної політики України 
30.03.2017 № 527

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 
13.05.2017 № 612/30480

ЗМІНИ 
до Порядку надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

1. У заголовку слова "територіальним органам Державної служби зайнятості" замінити словами "державній службі зайнятості".

2. Пункт 1.2 розділу І викласти в такій редакції:

"1.2. Цей Порядок визначає процедуру надання підприємствами, установами та організаціями регіональним та базовим центрам зайнятості, їхнім філіям (далі - центр зайнятості) інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.".

3. У розділі ІІ:

1) пункт 2.2 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"7) учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".";

2) у пункті 2.5 слова "територіальному органу" замінити словами "центру зайнятості".

4. У пункті 3.2 розділу ІІІ:

1) підпункт 3 викласти у такій редакції:

"3) копією витягу з електронної обліково-статистичної картки дитини за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 28 грудня 2015 року № 1256, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 березня 2016 року за № 380/28510, - для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (до досягнення ними 18-річного віку);";

2) доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

"7) копією посвідчення учасника бойових дій, зразок якого наведено в додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни", - для учасників бойових дій (до припинення трудових відносин з роботодавцем, який прийняв їх на роботу).".

5. У додатку до Порядку:

1) у відмітці до додатка слова "територіальним органам Державної служби зайнятості" замінити словами "державній службі зайнятості";

2) слова "територіальному органу Державної служби зайнятості у районі, місті, районі у місті" замінити словами "регіональному чи базовому центру зайнятості, його філіям (за наявності)".

Заступник директора Департаменту ринку праці та зайнятості -
начальник відділу нормативно-правового  регулювання зайнятості  Н. Дмитренко