Письмо

«Про участь у розслідуванні нещасних випадків, що сталися на територіях, тимчасово непідконтрольних українській владі», лист виконавчої дирекції ФСС з ТВП від 22.05.17 № 100-06-3

07.06.2017 / 14:55

Процедура проведення розслідування нещасних випадків та причин виникнення професійних захворювань у працівників підприємств на даний час визначена Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232 (далі — Порядок № 1232).

Відповідно до пунктів 11, 38 Порядку № 1232 до складу комісії (спеціальної комісії) з розслідування нещасного випадку обов'язково входить представник Фонду за місцезнаходженням підприємства.

Пунктом 9 Порядку № 1232 передбачено, що лікувально-профілактичний заклад повинен передати протягом доби з використанням засобів зв'язку та на паперовому носії екстрене повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на виробництві за формою згідно з додатком 1:

1) підприємству, де працює потерпілий;

2) робочому органові виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі — Фонд) за місцезнаходженням підприємства, де працює потерпілий, або за місцем настання нещасного випадку з фізичною особою — підприємцем або особою, що забезпечує себе роботою самостійно;

3) територіальному органові Держпраці за місцем настання нещасного випадку;

4) закладові державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством, де працює потерпілий, або такому закладові за місцем настання нещасного випадку з фізичною особою - підприємцем або особою, що забезпечує себе роботою самостійно, у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння).

Лікувально-профілактичний заклад обов'язково проводить у порядку, встановленому МОЗ, необхідні дослідження і складає протокол про наявність в організмі потерпілого алкоголю (наркотичних засобів чи отруйних речовин) та визначає ступінь його сп'яніння. Відповідний висновок чи витяг з протоколу, а також висновок про ступінь тяжкості травми (із зазначенням коду діагнозу згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10) подаються на запит роботодавця, Фонду до утворення комісії з проведення розслідування нещасного випадку або голови комісії після її утворення протягом однієї доби з моменту одержання запиту.

Згідно з вимогами Порядку № 1232 комісія (спеціальна комісія) з розслідування нещасного випадку зобов'язана, зокрема:

обстежити місце, де стався нещасний випадок, одержати письмові чи усні пояснення від роботодавця і його представників, посадових осіб, працівників підприємства, потерпілого (якщо це можливо), опитати осіб — свідків нещасного випадку та осіб, причетних до нещасного випадку;

- вивчити первинну медичну документацію (журнал реєстрації травматологічного пункту лікувально-профілактичного закладу, звернення потерпілого до медичного пункту або медико-санітарної частини підприємства, амбулаторну картку та історію хвороби, документацію відділу кадрів, відділу (служби) охорони праці тощо).

Відповідно до пункту 1 рішення РНБО від 4 листопада 2014 року, затвердженого Указом Президента України від 14 листопада 2014 року № 875/2014, будь-які органи, їх посадові та службові особи, утворені за результатами так званих виборів 2 листопада 2014 року, які проводилися в окремих районах Донецької та Луганської областей, є такими, що утворені, обрані, сформовані, призначені і діють усупереч Конституції та законам України.

Отже, документи (екстрене повідомлення про нещасний випадок, повідомлення про професійне захворювання за формою П-3, довідки лікувально-профілактичних закладів, експертні висновки, інші документи, які необхідні для проведення об'єктивного та своєчасного розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань), які видані, затверджені чи підписані після 1 грудня 2014 року органами, установами, організаціями, не підпорядкованими українській владі, не можна вважати такими, які складені відповідно до вимог чинного законодавства України та використовувати їх для розслідування нещасних випадків чи причин виникнення професійних захворювань у зв'язку з тим, що з цього періоду припинено діяльність усіх бюджетних та державних установ на територіях, не підконтрольних українській владі.

Таким чином, якщо нещасні випадки сталися на територіях, не підконтрольних органам державної влади України, то на сьогодні відсутні належні умови для створення комісій (спеціальних комісій), отримання необхідних матеріалів, проведення об'єктивного та всебічного розслідування нещасних випадків з дотриманням вимог Порядку № 1232.

Проводити розслідування нещасних випадків, професійних захворювань у інший, ніж передбачений Кабінетом Міністрів України, спосіб члени комісії не мають права, оскільки акт, складений за результатами такого розслідування нещасного випадку не буде відповідати законодавству та завжди буде предметом судових спорів за позовом будь-якої зацікавленої особи.

Враховуючи зазначене, виконавча дирекція Фонду звертає увагу, що єдиним способом встановлення об'єктивних обставин і причин настання нещасних випадків на виробництві, їх кваліфікації є: проведення обстеження місця події з забезпеченням доступу до нього представників Фонду; вивчення та використання для встановлення факту страхового випадку документів (екстрене повідомлення з лікувально-профілактичного закладу про нещасний випадок, довідки лікувально-профілактичних закладів, експертні висновки, лікарняні листи, інші документи), які видані, затверджені та підписані органами, установами, організаціями, підпорядкованими українській владі, і складені відповідно до вимог чинного законодавства України. А це можливо після завершення антитерористичної операції.

Ще раз нагадуємо, враховуючи той факт, що виконання роботи страхового експерта з охорони праці на непідконтрольних українській владі територіях може загрожувати їх безпеці, життю та здоров'ю, а також враховуючи ту обставину, що на цих територіях припинили свою діяльність усі державні та бюджетні установи, робочі органи виконавчої дирекції Фонду повинні забезпечити участь страхових експертів з охорони праці у розслідуваннях тих нещасних випадків, які стались виключно на територіях, підконтрольних українській владі.

Разом з цим, робочі органи виконавчої дирекції Фонду у Донецькій та Луганській областях забезпечують накопичення інформації, яка їм надходить, про нещасні випадки та професійні захворювання, що стались на території, тимчасово неконтрольованій українській владі, з метою можливого повернення до розслідування цих випадків після звільнення тимчасово окупованих територій.

Процедура проведення розслідування нещасних випадків та причин виникнення професійних захворювань у працівників підприємств на даний час визначена Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232 (далі - Порядок № 1232).

Відповідно до пунктів 11, 38 Порядку № 1232 до складу комісії (спеціальної комісії) з розслідування нещасного випадку обов'язково входить представник Фонду за місцезнаходженням підприємства.

Пунктом 9 Порядку № 1232 передбачено, що лікувально-профілактичний заклад повинен передати протягом доби з використанням засобів зв'язку та на паперовому носії екстрене повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на виробництві за формою згідно з додатком 1:

1) підприємству, де працює потерпілий;

2) робочому органові виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі — Фонд) за місцезнаходженням підприємства, де працює потерпілий, або за місцем настання нещасного випадку з фізичною особою — підприємцем або особою, що забезпечує себе роботою самостійно;

3) територіальному органові Держпраці за місцем настання нещасного випадку;

4) закладові державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством, де працює потерпілий, або такому закладові за місцем настання нещасного випадку з фізичною особою - підприємцем або особою, що забезпечує себе роботою самостійно, у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння).

Лікувально-профілактичний заклад обов'язково проводить у порядку, встановленому МОЗ, необхідні дослідження і складає протокол про наявність в організмі потерпілого алкоголю (наркотичних засобів чи отруйних речовин) та визначає ступінь його сп'яніння. Відповідний висновок чи витяг з протоколу, а також висновок про ступінь тяжкості травми (із зазначенням коду діагнозу згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10) подаються на запит роботодавця, Фонду до утворення комісії з проведення розслідування нещасного випадку або голови комісії після її утворення протягом однієї доби з моменту одержання запиту.

Згідно з вимогами Порядку № 1232 комісія (спеціальна комісія) з розслідування нещасного випадку зобов'язана, зокрема:

обстежити місце, де стався нещасний випадок, одержати письмові чи усні пояснення від роботодавця і його представників, посадових осіб, працівників підприємства, потерпілого (якщо це можливо), опитати осіб — свідків нещасного випадку та осіб, причетних до нещасного випадку;

- вивчити первинну медичну документацію (журнал реєстрації травматологічного пункту лікувально-профілактичного закладу, звернення потерпілого до медичного пункту або медико-санітарної частини підприємства, амбулаторну картку та історію хвороби, документацію відділу кадрів, відділу (служби) охорони праці тощо).

Відповідно до пункту 1 рішення РНБО від 4 листопада 2014 року, затвердженого Указом Президента України від 14 листопада 2014 року № 875/2014, будь-які органи, їх посадові та службові особи, утворені за результатами так званих виборів 2 листопада 2014 року, які проводилися в окремих районах Донецької та Луганської областей, є такими, що утворені, обрані, сформовані, призначені і діють усупереч Конституції та законам України.

Отже, документи (екстрене повідомлення про нещасний випадок, повідомлення про професійне захворювання за формою П-3, довідки лікувально-профілактичних закладів, експертні висновки, інші документи, які необхідні для проведення об'єктивного та своєчасного розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань), які видані, затверджені чи підписані після 1 грудня 2014 року органами, установами, організаціями, не підпорядкованими українській владі, не можна вважати такими, які складені відповідно до вимог чинного законодавства України та використовувати їх для розслідування нещасних випадків чи причин виникнення професійних захворювань у зв'язку з тим, що з цього періоду припинено діяльність усіх бюджетних та державних установ на територіях, не підконтрольних українській владі.

Таким чином, якщо нещасні випадки сталися на територіях, не підконтрольних органам державної влади України, то на сьогодні відсутні належні умови для створення комісій (спеціальних комісій), отримання необхідних матеріалів, проведення об'єктивного та всебічного розслідування нещасних випадків з дотриманням вимог Порядку № 1232.

Проводити розслідування нещасних випадків, професійних захворювань у інший, ніж передбачений Кабінетом Міністрів України, спосіб члени комісії не мають права, оскільки акт, складений за результатами такого розслідування нещасного випадку не буде відповідати законодавству та завжди буде предметом судових спорів за позовом будь-якої зацікавленої особи.

Враховуючи зазначене, виконавча дирекція Фонду звертає увагу, що єдиним способом встановлення об'єктивних обставин і причин настання нещасних випадків на виробництві, їх кваліфікації є: проведення обстеження місця події з забезпеченням доступу до нього представників Фонду; вивчення та використання для встановлення факту страхового випадку документів (екстрене повідомлення з лікувально-профілактичного закладу про нещасний випадок, довідки лікувально-профілактичних закладів, експертні висновки, лікарняні листи, інші документи), які видані, затверджені та підписані органами, установами, організаціями, підпорядкованими українській владі, і складені відповідно до вимог чинного законодавства України. А це можливо після завершення антитерористичної операції.

Ще раз нагадуємо, враховуючи той факт, що виконання роботи страхового експерта з охорони праці на непідконтрольних українській владі територіях може загрожувати їх безпеці, життю та здоров'ю, а також враховуючи ту обставину, що на цих територіях припинили свою діяльність усі державні та бюджетні установи, робочі органи виконавчої дирекції Фонду повинні забезпечити участь страхових експертів з охорони праці у розслідуваннях тих нещасних випадків, які стались виключно на територіях, підконтрольних українській владі.

Разом з цим, робочі органи виконавчої дирекції Фонду у Донецькій та Луганській областях забезпечують накопичення інформації, яка їм надходить, про нещасні випадки та професійні захворювання, що стались на території, тимчасово неконтрольованій українській владі, з метою можливого повернення до розслідування цих випадків після звільнення тимчасово окупованих територій.

Заступник директора П. СЛИВКІН