Приказ

«Про затвердження форми та опису службового посвідчення інспектора праці», наказ Мінсоцполітики України від 24.05.2017 № 866

08.06.2017 / 18:20

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Форму та опис службового посвідчення інспектора праці, що додаються.

2. Державній службі України з питань праці забезпечити виготовлення, видачу, зберігання, облік і знищення бланків службових посвідчень інспектора праці в установленому порядку.

3. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О. П.) подати цей наказ в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О. П.

Міністр А. РЕВА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
24 травня 2017 року № 866

ФОРМА
службового посвідчення інспектора праці

Лицьовий бік

 

 Внутрішній бік

 

ОПИС
службового посвідчення інспектора праці

Службове посвідчення має вигляд книжки розміром 60 х 90 мм у твердій обкладинці темно-червоного кольору.

Ліва та права внутрішні сторінки службового посвідчення виготовлені із захищеного паперу з фоновою сіткою червоного кольору.

На лицьовому боці службового посвідчення розміщено виконані тисненням фольгою золотого кольору зображення та написи:

у верхній частині посередині - зображення малого Державного Герба України;

нижче під зображенням малого Державного Герба України посередині - одним рядком слова «ІНСПЕКТОР ПРАЦІ».

На внутрішньому боці зліва розміщено текст:

«ІНСПЕКТОР ПРАЦІ

ПОСВІДЧЕННЯ № _____

 

Місце
для фото

 

_________________________________________
    (прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________________________
_________________________________________

     Голова ___________________

                          М. П.

        Дата видачі «___» ____________ 20__ року».

Фотокартка скріплюється гербовою печаткою Держпраці.

На внутрішньому боці справа розміщено текст:

«Орган контролю __________________________________________
_________________________________________________________

Посада __________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Особистий підпис
посадової особи _______________

Підлягає поверненню                     М. П.».

 

Директор Департаменту заробітної плати та умов праці О. ТОВСТЕНКО