Письмо

«Про відкликання голови ОМС із щорічної відпустки», лист Мінсоцполітики України від 19.04.2017 № 8285/0/2-17/28

09.06.2017 / 11:00

(Витяг)

Мінсоцполітики розглянуло звернення щодо порядку відкликання працівників із щорічної відпустки і повідомляє.

Відкликання працівника із щорічної відпустки відповідно до частини третьої статті 12 Закону № 504 (Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР) допускається за його згодою лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства з додержанням вимог частини першої цієї статті Закону № 504 та в інших випадках, передбачених законодавством.

При відкликанні із щорічної відпустки посадової особи місцевого самоврядування доцільно керуватись статтею 60 Закону України від 10.12.2015 р. № 889-VIII «Про державну службу» (далі - Закон № 889) та Порядком відкликання державного службовця із щорічної відпустки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 р. № 230, оскільки пунктом 2 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 16.12.93 р. № 3723-XII «Про службу в органах місцевого самоврядування» передбачено, що дія Закону № 889 поширюється на органи і посадових осіб місцевого самоврядування в частині, що не суперечить Закону України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», цьому Закону та іншим законам України, що регулюють діяльність місцевого самоврядування.

Згідно з нормами статті 12 Закону № 504 та статті 60 Закону № 889 відкликання працівника із щорічної відпустки допускається лише у випадку настання надзвичайних обставин, а державного службовця - для виконання невідкладних завдань, про які не було і не могло бути відомо під час надання щорічної відпустки, за умови неможливості виконання таких завдань іншою уповноваженою на це особою (пункт 3 Порядку).

Відкликання із щорічної відпустки з інших підстав не допускається.

Міністр А. РЕВА