Постановление

«Про внесення змін до переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин», постанова КМУ від 07.06.2017 № 393

09.06.2017 / 15:50

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1235 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 1, ст. 20), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 07.06.2017 р. № 393

ЗМІНИ,
що вносяться до переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин

1. В абзаці другому пунктів 2 і 3 розділу I слова «органом державної податкової служби» замінити словами «контролюючим органом».

2. У розділі II:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

«Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зазначені у частині другій статті 141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.»;

2) абзац третій викласти в такій редакції:

«сертифікат Торгово-промислової палати про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили);».