Письмо

Про застосування пільг з податку на прибуток та земельного податку суб’єктами літакобудування, лист ДФС України від 17.07.2017 № 18731/7/99-99-15-02-02-17

10.08.2017 / 10:40

Головні управління ДФС в областях та м. Києві,
Офіс великих платників податків ДФС

Державна фіскальна служба України у зв’язку з надходженням запитів платників податків – суб’єктів літакобудування та враховуючи лист Міністерства фінансів України від 23.06.2017 № 11210-08-10/16780 інформує про наступне.

Відповідно до пункту 41 підрозділу 4 Розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – Кодекс) тимчасово, до 01 січня 2025 року, звільняється від оподаткування прибуток підприємств – суб’єктів літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України від 12 липня 2001 року № 2660-III «Про розвиток літакобудівної промисловості» (далі – Закон № 2660) і здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів та двигунів до них.

Пунктом 7 підрозділу 6 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу встановлено, що до 01 січня 2025 року звільняються від сплати земельного податку суб’єкти літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону № 2660 і здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів та двигунів до них, крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти соціального, торговельного, сільськогосподарського призначення та непромислового будівництва.

Отже, оскільки відповідно до норм пункту 41 підрозділу 4 та пункту 7 підрозділу 6 розділу XX Кодексу від сплати податку на прибуток та земельного податку звільняються суб’єкти, які  здійснюють розробку та/або виготовлення  з кінцевим складанням літальних апаратів та двигунів, суб’єкти господарювання, які здійснюють капітальний (середній) ремонт, реконструкцію, модернізацію, обслуговування літальних апаратів та/або авіаційних двигунів, не підпадають під пільгове оподаткування зазначеними податками.

Директор Департаменту методологічної та нормотворчої роботи ДФС М.О. КУЦ