Приказ

«Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 07 липня 2006 року N 57/5», наказ Мінюсту України від 19.07.17 № 2304/5

07.09.2017 / 10:50

Відповідно до пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228 (із змінами), та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства юстиції України у відповідність до вимог законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства юстиції України від 07 липня 2006 року N 57/5 "Про визначення реєстраторів Державного реєстру обтяжень рухомого майна", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 липня 2006 року за N 802/12676 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Визначити, що реєстраторами Державного реєстру обтяжень рухомого майна є державні, приватні нотаріуси та їх помічники, державні та приватні виконавці, податкові керуючі, а також адміністратор Державного реєстру обтяжень рухомого майна та його філії у випадках, передбачених законодавством.";

2) пункт 3 виключити.

2. Департаменту приватного права (Ференс О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року N 386 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань надання інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н. І.

Міністр П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор державного підприємства "Національні інформаційні системи" С. С. Лур'є