Письмо

«Про надання роз'яснень (щодо відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та документів про тимчасову непрацездатність)», лист Мінсоцполітики України від 25.08.2016 № 437/13/116-16

20.09.2017 / 17:45

У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто звернення ... і в межах компетенції повідомляється.

До питань № 1, 2

Відповідно до статті 18 Закону України «Про відпустки» (далі - Закон), за бажанням жінки після закінчення відпустки у зв'язку із вагітністю та пологами їй надається відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства.

Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів.

Статтею 181 Кодексу законів про працю України та статтями 18, 20 Закону встановлено порядок надання матері дитини або іншим особам, які фактично доглядають за дитиною, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Для оформлення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку мати дитини або особа, яка фактично доглядає за дитиною, має надати роботодавцю заяву про надання такої відпустки, копію свідоцтва про народження дитини (для підтвердження віку дитини). Особа, яка фактично доглядає за дитиною, крім зазначених документів, повинна надати довідку з місця роботи (служби, навчання) матері дитини про те, що остання стала до роботи до закінчення цієї відпустки, а також довідку органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання матері про припинення їй виплати допомоги по догляду за дитиною (із зазначенням дати), якщо така допомога була призначена. Слід зазначити, що допомогу по догляду за дитиною скасовано з 1 липня 2014 року.

Особам, які на 30 червня 2014 року мали право на отримання допомоги при народженні дитини у розмірі, встановленому на першу дитину, після досягнення дитиною двох років на наступні 12 місяців призначається щомісячна допомога у розмірі 130 гривень, порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Після 1 липня 2014 року призначається лише допомога при народженні дитини у розмірі 41280 грн - виплата цієї допомоги здійснюється одноразово у сумі 10320 грн, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами (стаття 12 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»).

Надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку оформлюється наказом (розпорядженням) власника.

Водночас чинне законодавство не містить терміна «інші родичі, які фактично доглядають за дитиною».

У наведеному у зверненні випадку працівниці, яка виявила бажання оформити відпустку для догляду за дитиною своєї племінниці, доцільно крім вищезазначених документів підтвердити той факт, що вона здійснює фактичний догляд за дитиною.

У разі надання працівником відповідних документів для оформлення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, підстав для відмови у наданні такої відпустки не вбачається.

До питання № 3

У пунктах 1.1 та 1.2 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ від 13.11.2001 р. № 455 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян», зазначено, що тимчасова непрацездатність працівників засвідчується листком непрацездатності.

Видача інших документів про тимчасову непрацездатність забороняється, крім випадків, обумовлених у тому числі пунктом 2.18, яким передбачено, що особам, які проходять діагностичне обстеження в закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності, за відсутності ознак тимчасової непрацездатності, видається довідка довільної форми, засвідчена підписом завідувача відділення і печаткою лікувально-профілактичного закладу. Міністерство охорони здоров'я у листі від 26.05.2007 р. № 3.51-4/4272-Д/3-6759 повідомляє, що зазначена довідка є документом, що засвідчує тимчасову непрацездатність громадян та прирівнюється до листка непрацездатності.

Ведення табелю обліку використання робочого часу на підприємствах, в установах і організаціях регламентується наказом Держкомстату України від 05.12.2008 р. № 489 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці», яким затверджено типову форму табелю обліку використання робочого часу (типова форма № П-5). У табелі обліку використання робочого часу робляться відмітки про фактично відпрацьований час, відпрацьовані за місяць години, в т. ч. надурочні, вечірні, нічні години роботи та ін., а також інші відхилення від нормальних умов роботи.

Зокрема, оплачувана тимчасова непрацездатність відмічається умовним позначенням «ТН».

Для отримання більш детальної інформації з порушеного питання радимо звернутися до Міністерства охорони здоров'я України, як головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.

Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний, рекомендаційний та необов'язковий характер.

Директор Департаменту О. ТОВСТЕНКО