Письмо

«Про розгляд звернення (стосовно застосування частини третьої статті 421 Закону України «Про зайнятість населення»)», лист Мінсоцполітики України від 18.09.2017 № 2413/0/101-17

05.10.2017 / 17:15

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо надання роз'яснень стосовно застосування частини третьої статті 42 1 Закону України «Про зайнятість населення», зі змінами (далі — Закон), внесеними Законом України від 23.05.2017 № 2058-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар'єрів для залучення іноземних інвестицій», який набирає чинності з 27.09.2017, та в межах компетенції повідомляє.

1. Частиною третьою статті 421 встановлено, що роботодавець може отримати дозвіл, за умови виплати заробітної плати у розмірі не менш як:

п'ять мінімальних заробітних плат — іноземним найманим працівникам у громадських об'єднаннях, благодійних організаціях та навчальних закладах, визначених у статтях 36, 37, 39, 41, 43, 48 Закону України «Про освіту»;

десять мінімальних заробітних плат — для всіх інших категорій найманих працівників.

Враховуючи викладене, вимоги щодо розміру заробітної плати відповідно до частини третьої статті 421 Закону (після набрання відповідними нормами Закону чинності) розповсюджуються на роботодавців, які отримують дозвіл на застосування праці іноземця вперше, або після розірвання попереднього трудового договору (контракту) та укладання нового трудового договору (контракту) відповідно до отриманого дозволу, а також у разі продовження дії дозволу на застосування праці іноземного працівника.

Норми частини третьої статті 421 Закону чітко визначають обов'язок роботодавця щодо розміру заробітної плати іноземного найманого працівника у разі застосування його праці.

2. Для продовження дії дозволу подаються також і документи, у яких відбулися зміни (пункт 3 частини третьої статті 42 2 Закону), а отже подання копії трудового договору (контракту) з відповідною оплатою праці іноземного працівника є обов'язковим.

3. Відповідно до статті 56 Кодексу законів про працю України за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

Оплата праці в цих випадках проводиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

Водночас зазначаємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний, роз'яснювальний та рекомендаційний характер і не повинні встановлювати нових правових норм.

Директор Департаменту О. ТОВСТЕНКО