Письмо

«Про штрафи за порушення строків виплати працівникам зарплати», лист Держпраці України від 21.08.2017 № 8692/3/4.3-ДП-17

18.10.2017 / 14:00

Державна служба України з питань праці розглянула... лист... та повідомляє.

Абзацом третім частини другої статті 265 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України) передбачено, що юридичні та фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність за порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення.

При порушенні строків виплати працівникам заробітної плати чи інших виплат, передбачених законодавством про працю, терміном менше одного місяця, застосовується відповідальність, передбачена абзацом восьмим частини другої статті 265 КЗпП України.

Абзацами третім та восьмим частини другої статті 265 КЗпП України не передбачено застосування відповідальності у вигляду штрафу за кожного працівника, відносно якого виявлено порушення.

Заступник Голови І. ШУМЕЛЮК