Письмо

«Щодо розслідування та обліку нещасних випадків, що сталися з працівниками під час виконання трудових обов'язків», лист Фонду соцстраху з НВП від 06.06.2017 № 99-05-13

01.11.2017 / 12:30

(Витяг)

Розслідування та облік нещасних випадків, що сталися з працівниками під час виконання трудових обов'язків, на даний час здійснюється відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 30.11.2011 р. № 1232 (далі — Порядок № 1232).

Згідно з вимогами Порядку № 1232 комісія з розслідування нещасного випадку зобов'язана:

обстежити місце настання нещасного випадку, одержати письмові пояснення потерпілого, якщо це можливо, опитати осіб — свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб;

визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці;

з'ясувати обставини і причини настання нещасного випадку;

вивчити первинну медичну документацію (журнал реєстрації травматологічного пункту лікувально-профілактичного закладу, звернення потерпілого до медичного пункту або медико-санітарної частини підприємства, амбулаторну картку та історію хвороби потерпілого, документацію відділу кадрів, відділу (служби) охорони праці тощо);

вивчити: документацію щодо кваліфікації потерпілого, проведення відповідних інструктажів і медоглядів, отримання завдання на виконання роботи, під час якої стався нещасний випадок, технологічну та експлуатаційну документацію, схеми, фотографії, що характеризують стан робочого місця, тощо;

визначити, пов'язаний чи не пов'язаний нещасний випадок з виробництвом;

установити осіб, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці, а також розробити план заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам;

скласти акти розслідування нещасного випадку за встановленими формами.

Отже, відповідно до зазначеного Порядку № 1232 виключно комісії з розслідування нещасного випадку надано право визначати порядок дій членів комісії під час розслідування, а також визначати, чи пов'язаний нещасний випадок з виробництвом після з'ясування обставини і причини настання нещасного випадку, а також вивчення вищевказаних та інших матеріалів розслідування.

Розслідування та ведення обліку нещасних випадків невиробничого характеру, тобто таких, що не пов'язані з виконанням громадянами трудових обов'язків, здійснюється згідно з Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженим постановою КМУ від 22.03.2001 р. № 270 (далі — Порядок № 270). Цим Порядком не передбачена участь представників робочих органів виконавчої дирекції Фонду у комісіях з розслідування нещасних випадків невиробничого характеру.

Враховуючи зазначене, вважаємо: якщо водій потрапив у ДТП та отримав травму на службовому автомобілі, виконуючи завдання за розпорядженням роботодавця, що підтверджується, зокрема, подорожнім листом та іншими відповідними документами, то розслідування нещасного випадку повинно бути проведено відповідно до Порядку № 1232. При цьому комісія повинна визначити, пов'язаний чи не пов'язаний нещасний випадок з виробництвом. За інших обставин розслідування випадку травмування водія повинно бути проведено відповідно до Порядку № 270.

Додатково повідомляємо, що згідно з п. 2 постанови КМУ від 30.11.2011 р. № 1232 право роз'яснювати вимоги Порядку розслідування щодо розслідування та ведення обліку нещасних випадків і аварій на виробництві надано Державній службі України з питань праці.