Приказ

«Про затвердження Порядку надання узагальнюючих податкових консультацій», наказ Мінфіну України від 27.09.2017 № 811

30.10.2017 / 10:35

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27.10.2017 р. за № 1266/31134

Відповідно до підпункту 19-2.1.5 пункту 19-2.1 статті 19-2 розділу І та пункту 52.6 статті 52 глави 3 розділу ІІ Податкового кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та з метою забезпечення надання узагальнюючих податкових консультацій НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання узагальнюючих податкових консультацій, що додається.

2. Державній фіскальній службі України щокварталу, не пізніше 05 числа місяця, що настає за кожним календарним кварталом, надавати Міністерству фінансів України узагальнену інформацію про результати практичного застосування законодавства з питань оподаткування, з питань сплати єдиного внеску разом із пропозиціями щодо необхідності надання узагальнюючих податкових консультацій.

3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в.о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.

Міністр О. ДАНИЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
27.09.2017 № 811

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27.10.2017 р. за № 1266/31134

ПОРЯДОК
надання узагальнюючих податкових консультацій

І. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до підпункту 19-2.1.5 пункту 19-2.1 статті 19-2 розділу І та пункту 52.6 статті 52 глави 3 розділу ІІ Податкового кодексу України (далі - Кодекс), визначає процедуру надання Мінфіном узагальнюючих податкових консультацій.

2. Узагальнюючі податкові консультації надаються:

за результатами періодичного узагальнення індивідуальних податкових консультацій, наданих контролюючими органами платникам податків;

у разі наявності обставин, що свідчать про неоднозначність окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

У разі скасування судом наказу Мінфіну про затвердження узагальнюючої податкової консультації надається нова податкова консультація з урахуванням висновків суду.

3. Узагальнюючі податкові консультації затверджуються наказом Мінфіну та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінфіну протягом п’яти календарних днів з дня їх надання.

4. Узагальнюючі податкові консультації не є нормативно-правовими актами.

ІІ. Порядок підготовки та надання узагальнюючих податкових консультацій

1. Відповідальним за підготовку та надання узагальнюючих податкових консультацій є структурний підрозділ Мінфіну (далі - відповідальний підрозділ).

2. З метою надання пропозицій та рекомендацій щодо підготовки проектів узагальнюючих податкових консультацій Мінфіном утворюється Експертна рада з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при Мінфіні (далі - Експертна рада) як постійно діючий консультативно-дорадчий орган.

3. Відповідальний підрозділ у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал ініціює проведення засідання Експертної ради.

Не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня засідання Експертної ради відповідальний підрозділ готує для секретаря Експертної ради матеріали, у тому числі узагальнену інформацію про результати практичного застосування законодавства з питань оподаткування, з питань сплати єдиного внеску, для їх надання на розгляд членам Експертної ради та особам, які залучені Експертною радою в установленому порядку для підготовки пропозицій та рекомендацій щодо підготовки проектів відповідних узагальнюючих консультацій.

У разі призначення позачергового засідання Експертної ради відповідальний підрозділ може готувати відповідні матеріали в інші строки.

4. Узагальнена інформація про результати практичного застосування законодавства з питань оподаткування, з питань сплати єдиного внеску надається Міністерству фінансів України Державною фіскальною службою України та включає:

інформацію стосовно значної кількості індивідуальних податкових консультацій, наданих за відповідний період контролюючим органом платникам податків, які стосуються одного або декількох схожих питань;

інформацію стосовно запитів про надання роз’яснень щодо податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган, які надійшли до контролюючого органу та включають питання, що стосуються всіх або значної кількості платників податків (у тому числі в розрізі окремої галузі чи напряму діяльності) і не залежать від специфічних (унікальних) умов конкретної господарської операції;

інформацію про обставини, що свідчать про неоднозначність окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

5. Відповідальний підрозділ протягом 10 робочих днів з дня затвердження протокольного рішення Експертної ради, яке містить рекомендації та пропозиції Експертної ради щодо підготовки проектів узагальнюючих податкових консультації, готує проект наказу про затвердження узагальнюючої податкової консультації.

6. У разі скасування судом наказу про затвердження узагальнюючої податкової консультації відповідальний підрозділ може ініціювати позачергове засідання Експертної ради з метою отримання рекомендацій та пропозицій Експертної ради щодо розроблення нової узагальнюючої податкової консультації з урахуванням висновків суду.

ІІІ. Структура узагальнюючих податкових консультацій

1. Узагальнююча податкова консультація має містити:

тему консультації;

визначення податку, збору, обов’язкового платежу, питань їх адміністрування, щодо яких надається консультація;

опис питань, що порушуються;

посилання на конкретні норми законодавства, щодо яких надається консультація;

обґрунтування застосування норм законодавства;

стислий висновок за результатами аналізу щодо практичного застосування норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган.

2. Узагальнююча податкова консультація може містити відповіді на декілька питань, об'єднаних однією темою.

3. За потреби узагальнююча податкова консультація може включати приклади до окремих ситуацій, які можуть мати місце в діяльності платників податків.

ІV. Строк дії узагальнюючих податкових консультацій

1. Узагальнююча податкова консультація є чинною до моменту визнання наказу Мінфіну про її затвердження таким, що втратив чинність, або скасування судом такого наказу Мінфіну.

2. Не може бути притягнуто до відповідальності, в тому числі фінансової (штрафні санкції та/або пеня), платника податків (податкового агента та/або його посадову особу), який діяв відповідно до узагальнюючої податкової консультації, за діяння, що містять ознаки податкового правопорушення, зокрема на підставі того, що у подальшому така податкова консультація була змінена або скасована.

3. Протягом 30 календарних днів з дня набрання законної сили рішенням суду про скасування наказу про затвердження узагальнюючої податкової консультації Мінфін з урахуванням висновків суду опубліковує нову узагальнюючу податкову консультацію.

В.о. директора Департаменту податкової політики В.П. ОВЧАРЕНКО