Письмо

«Про набрання чинності наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2017 № 861», лист ДФС України від 18.12.2017 № 35248/7/99-99-15-02-01-17

20.12.2017 / 10:45

Головні управління ДФС в областях та м. Києві,
Офіс великих платників податків ДФС

Державна фіскальна служба України з метою належної організації роботи повідомляє.

5 грудня 2017 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 20.10.2017 № 861 «Про затвердження Порядку застосування норм пунктів 102.6 – 102.7 статті 102 глави 9 розділу II Податкового кодексу України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.11.2017 за № 1373/31241 (далі – наказ № 861), який прийнято відповідно до пункту 102.8 статті 102 Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Наказом № 861 викладено в оновленій редакції Порядок застосування норм пунктів 102.6 – 102.7 статті 102 глави 9 розділу II Податкового кодексу України (далі – Порядок), який раніше було затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 № 1044 «Про затвердження Порядку застосування норм пунктів 102.6 – 102.7 статті 102 Податкового кодексу України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 84/18822.

Наказ № 861 та оновлена редакція Порядку не встановлюють додаткових вимог чи обмежень для платників податків, а передбачають, зокрема:

редакційне уточнення окремих положень Порядку та його структурування за розділами;

приведення Порядку у відповідність до положень актів вищої юридичної сили, зокрема Кодексу;

заміну посилання на органи ДПС та Держмитслужби словами «контролюючі органи»;

втрату чинності наказом ДПА України від 24.12.2010 № 1044.

Пунктами 102.6 – 102.7 статті 102 Кодексу визначено перелік випадків, за яких граничні строки для подання податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань (далі – граничні строки) підлягають продовженню керівником контролюючого органу (його заступником або уповноваженою особою) за письмовим запитом платника податків, а також перелік осіб, на яких поширюється дія цих положень.

Отже, Порядок визначає механізм реалізації законодавчо встановленого права платника податків на продовження граничних строків у встановлених Кодексом випадках.

Розділ І  Порядку містить визначення термінів, які у ньому вживаються.

У розділі ІІ Порядку наведено встановлений пунктами 102.6 – 102.7 статті 102 Кодексу перелік обставин, за яких граничні строки підлягають продовженню, та види їх документального підтвердження.

За наявності таких обставин платник податку – фізична особа або посадова особа юридичної особи (за умови, що протягом відповідних граничних строків така юридична особа не мала інших посадових осіб, уповноважених відповідно до законодавства України нараховувати, стягувати та вносити до бюджету податки, а також вести бухгалтерський облік, складати та подавати податкову звітність) може звернутися до контролюючого органу за місцем реєстрації (податковою адресою) або за місцем адміністрування (обліку) надміру сплачених грошових зобов’язань з письмовою заявою про продовження граничних строків.

Порядком передбачено, що заява подається у довільній формі, але при цьому визначено низку обов’язкових вимог щодо її змісту та порядку подання, які наведено у розділі ІІІ Порядку. До заяви додаються документи, які підтверджують настання відповідних обставин.

Порядок та строки розгляду контролюючим органом заяви платника податків про продовження граничних строків викладено у розділі IV Порядку. Звертаємо увагу, що протягом строку продовження граничних строків подання податкової декларації до платника податку не застосовуються штрафні санкції, встановлені статтею 120 Кодексу.

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС довести наказ № 861 та зазначений лист до відома платників податку і підпорядкованих підрозділів з метою використання в роботі та забезпечити врахування при проведенні контрольно-перевірочної роботи і процедур адміністративного оскарження.

В.о. Голови М.В. ПРОДАН