Приказ

«Про затвердження Змін до Порядку формування Реєстру великих платників податків», наказ Мінфіну України від 06.12.2017 № 1003

15.01.2018 / 13:40

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України

26.12.2017 р. за № 1562/31430

Відповідно до пункту 64.7 статті 64 глави 6 розділу II Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку формування Реєстру великих платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 жовтня 2015 року № 911, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 листопада 2015 року за № 1395/27840, що додаються.

2. Департаменту моніторингу баз даних та верифікації в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М. В.

Міністр О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державноїрегуляторної служби України К. М. Ляпіна

В. о. Голови Державноїфіскальної служби України М. В. Продан

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
06.12.2017 р. № 1003

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26.12.2017 р. за № 1562/31430

Зміни
до Порядку формування Реєстру великих платників податків

1. У розділі II:

1) у підпункті 1 пункту 1 слова «за результатами попереднього року» замінити словами «за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали»;

2) у підпункті 2 пункту 1 слова «у другому півріччі попереднього року та першому півріччі поточного року» замінити словами «за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали»;

3) у пункті 2 слова «надається підрозділу ДФС України, за яким закріплено функцію моніторингу результатів супроводження великих платників податків» замінити словами «надається структурному підрозділу ДФС, за яким закріплено функцію супроводження Реєстру великих платників податків»;

4) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. За результатами аналізу структурний підрозділ ДФС, за яким закріплено функцію супроводження Реєстру великих платників податків, формує переліки великих платників податків (крім платників податків, стосовно яких прийнято рішення про припинення), які до 04 вересня поточного року направляються до головних управлінь ДФС в областях, місті Києві, Офісу великих платників податків ДФС.»;

5) у пункті 4 слова «до ДФС України» замінити словами «до структурного підрозділу ДФС, за яким закріплено функцію супроводження Реєстру великих платників податків,»;

6) пункт 5 Порядку доповнити новим абзацом такого змісту:

«До Реєстру ВПП на наступний календарний рік не включаються платники, стосовно яких прийнято рішення про припинення до дати затвердження Реєстру ВПП наказом ДФС на відповідний рік.».

2. У розділі III:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Структурний підрозділ ДФС, за яким закріплено функцію супроводження Реєстру ВПП, відповідно до наказу ДФС про затвердження Реєстру ВПП на наступний календарний рік до 15 жовтня формує електронне повідомлення про включення його до Реєстру ВПП на наступний календарний рік, з використанням електронно-цифрового підпису з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу, та направляє на електронну адресу, з якої надіслана остання прийнята ДФС податкова звітність, або надсилає на паперовому носії поштовим відправленням за формою № 1-ВПП, наведеною в додатку 2 до цього Порядку, з повідомленням про вручення.»;

2) підпункт 2 пункту 2 викласти в такій редакції:

«2) до 20 листопада поточного року надають структурному підрозділу ДФС, за яким закріплено функцію супроводження Реєстру ВПП, пропозиції щодо основного місця обліку у контролюючих органах, що здійснюють супроводження великих платників податків, платників податків, яких включено до Реєстру ВПП на наступний календарний рік та якими не подано заяву за формою № 1-ОПП (додаток 5 до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року № 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за № 1562/20300) (далі - форма № 1-ОПП) до контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків;»;

3) у пункті 3 слова та цифри «(додаток 6 до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року № 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за № 1562/20300)» виключити;

4) абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:

«Рішення ДФС про зміну основного місця обліку та переведення на облік до контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків, чи іншого контролюючого органу надсилаються великим платникам податків, які не подали в установлені терміни заяву про взяття на облік до відповідного контролюючого органу, у вигляді повідомлення засобами електронного зв'язку в електронній формі на електронну адресу, з якої надіслана остання прийнята ДФС податкова звітність, з використанням електронно-цифрового підпису з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу, або на паперовому носії поштовим відправленням з повідомленням про вручення за формою № 2-ВПП, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.»;

5) пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Платник податків, який перебуває на обліку в контролюючому органі, що здійснює супроводження великих платників податків та не включений до Реєстру ВПП на наступний календарний рік, переводиться на облік до контролюючого органу за його місцезнаходженням з початку нового календарного року, крім випадків, коли:

стосовно платника податків прийнято рішення про припинення;

платник податків має перспективи досягнення критеріїв великого платника податків (такі платники податків можуть обліковуватись у контролюючому органі, що здійснює супроводження ВПП, не більше одного календарного року).

Зняття з обліку / взяття на облік такого платника податків проводиться за заявою за формою № 1-ОПП.»;

6) доповнити новими пунктами 6, 7 такого змісту:

«6. У разі реорганізації великого платника податків шляхом злиття, приєднання, перетворення новоутворений платник податків (правонаступник) зобов'язаний стати на облік у контролюючому органі, що здійснює супроводження великих платників податків, за основним місцем обліку великого платника податків, який був реорганізований.

7. У разі зміни місцезнаходження, пов'язаної із зміною адміністративно-територіальної одиниці, платника податків, що належить до категорії великих платників податків, такий платник податків може бути переведений на обслуговування до іншого контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків, з початку календарного року, що настає за роком, у якому проведено державну реєстрацію зміни місцезнаходження. Зняття з обліку / взяття на облік великого платника податків проводиться за заявою (форма № 1-ОПП) відповідно до загальних процедур, визначених цим Порядком.».

3. У додатку 2 до Порядку:

слова «Обсяг доходу від усіх видів діяльності за результатами попереднього року перевищує п'ятсот мільйонів гривень» замінити словами «Обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує 1 мільярд гривень»;

слова «Загальна сума сплачених до Державного бюджету України податків за платежами, контроль за якими покладено на контролюючі органи, за друге півріччя попереднього року та перше півріччя поточного року перевищує дванадцять мільйонів гривень» замінити словами «Загальна сума платежів, сплачених до Державного бюджету України, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує двадцять мільйонів гривень».

4. У тексті Порядку:

слова «Міжрегіональне головне управління Державної фіскальної служби - Центральний офіс з обслуговування великих платників (далі - Центральний офіс)» та «Центральний офіс» в усіх відмінках замінити словами «Офіс великих платників податків ДФС» у відповідних відмінках;

слова «ДФС України» замінити абревіатурою «ДФС»;

слова «структурний підрозділ ДФС України, за яким закріплено функцію моніторингу результатів супроводження великих платників податків» в усіх відмінках замінити словами «структурний підрозділ ДФС, за яким закріплено функцію супроводження Реєстру великих платників податків» у відповідних відмінках.

Директор Департаменту моніторингу баз даних та верифікації виплат Д. М. Серебрянський