Письмо

«Про особливості оподаткування ПДВ», лист ДФС України від 22.01.2018 № 1854/7/99-99-15-03-02-17

25.01.2018 / 15:45

Головні управління ДФС в областях,
м. Києві, Офіс великих платників податків ДФС

Державна фіскальна служба України у зв’язку із набранням чинності з 03.12.2017 Законом України від 07 листопада 2017 року № 2176-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки кінематографії в Україні» (далі – Закон № 2176) повідомляє.

Законом № 2176 викладено у новій редакції пункт 12 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі – ПКУ) та доповнено зазначений підрозділ пунктами 131 і 61, якими передбачено, що:

тимчасово, до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання національних фільмів, визначених Законом України  від 13 січня 1998 року № 9/98-ВР «Про кінематографію» (далі − Закон № 9/98), виробниками, демонстраторами та розповсюджувачами національних фільмів, а також з постачання робіт та послуг з виробництва національних фільмів, а також з постачання робіт та послуг з виготовлення архівного комплекту вихідних матеріалів національних фільмів та фільмів, створених на території України, з постачання робіт та послуг з тиражування національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених державною мовою на території України, а також з постачання робіт та послуг з дублювання, озвучення державною мовою іноземних фільмів на території України, з постачання робіт та послуг із збереження, відновлення та реставрації національної кінематографічної спадщини;

тимчасово, до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування ПДВ  операції з постачання послуг з демонстрування, розповсюдження та/або публічного сповіщення національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених державною мовою на території України, демонстраторами, розповсюджувачами та/або організаціями мовлення (публічними сповіщувачами);

тимчасово, до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування ПДВ операції суб'єктів кінематографії, яким відповідно до Закону України  від 23 березня 2017 року № 1977-VIII «Про державну підтримку кінематографії в Україні» (далі – Закон № 1977) надається державна підтримка, з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів, що входять до складу національної кінематографічної спадщини, та товарів, призначених для використання у кінематографічній діяльності, що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 3706, 3920 73 10 00, 3923 40 10 00, 8525, 8529, 9002, 9007, 9010, 9405.

Порядок, обсяги та умови ввезення на митну територію України зазначених у пункті 61 підрозділу 2 розділу XX ПКУ товарів визначаються Кабінетом Міністрів України.

У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент ввезення на митну територію таких товарів, а також сплатити пеню відповідно до закону.

Разом з цим правові основи діяльності в галузі кінематографії та суспільні відносини, пов'язані з виробництвом, розповсюдженням, зберіганням і демонструванням фільмів, а також засади державної підтримки кінематографії в Україні визначено Законами № 9/98 та № 1977.

Відповідно до статті 8 Закону № 9/98 підприємницька діяльність у галузі кінематографії може здійснюватися через продюсерську систему. У разі участі в продюсерській системі держави її інтереси представляють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії (Державне агентство України з питань кіно), та місцеві органи управління кінематографією. Положення про продюсерську систему в галузі кінематографії затверджується Кабінетом Міністрів України.

Усі суб'єкти професійної кінематографічної діяльності, які займаються виробництвом, розповсюдженням і демонструванням фільмів, вносяться до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів, положення про який затверджується Кабінетом Міністрів України.

При цьому згідно зі статтею 3 Закону № 9/98 підприємницька діяльність у кінематографії – це діяльність, пов'язана з виробництвом, розповсюдженням та демонструванням (публічним показом) фільмів, з метою одержання прибутку.

Фільм – це аудіовізуальний твір (у тому числі телевізійні серіали та їх окремі серії), що складається з епізодів, поєднаних між собою творчим задумом і зображувальними засобами, та є результатом спільної діяльності його авторів, виконавців і виробників.

Національний фільм – це створений суб'єктами кінематографії фільм, виробництво якого повністю або частково здійснено в Україні, основна (базова) версія мовної частини звукового ряду якого створена українською або кримськотатарською мовою, та який при цьому набрав необхідну кількість балів відповідно до оцінних елементів бальної системи, передбаченої Законом № 9/98. За мотивованим рішенням Ради з державної підтримки кінематографії на підставі звернення суб'єкта кінематографії, якщо це виправдано художнім, творчим задумом авторів фільму, в основній (базовій) версії національного фільму (крім дитячих та анімаційних фільмів) допускається використання інших мов в обсязі, що не може перевищувати  10 відсотків загальної тривалості всіх реплік учасників фільму. Під час демонстрування національного фільму в Україні такі репліки мають бути дубльовані або субтитровані українською мовою (стаття 3  Закону № 9/98).

Виробництво фільму – це процес створення кінофільму, що поєднує співпрацю авторів і виконавців фільму та інших суб'єктів кінематографії, який складається з періодів (етапів) виробництва (розвиток кінопроекту, розробка режисерського сценарію, підготовчий, знімальний, монтажно-тонувальний).

Архівний комплект вихідних матеріалів фільму – це сукупність плівкових носіїв оригіналу фільму, що складається з негатива (дубль-негатива), еталонного та прокатного позитива зображення, оптичної фонограми, анотації фільму, а також цифрових вихідних матеріалів фільму, паперових та фотоматеріалів тощо, призначених для довічного зберігання.

Демонстрування (публічний показ, публічне сповіщення і публічна демонстрація) фільму – це професійна кінематографічна діяльність, що полягає в показі фільму глядачам у призначених для цього приміщеннях (кінотеатрах, інших кіновидовищних закладах), на відеоустановках, а також каналами мовлення телебачення.

Розповсюдження фільму – це процес, у рамках якого суб'єктами кінематографії фільм у будь-який спосіб безпосередньо чи опосередковано пропонується глядацькій аудиторії (дистрибуція, прокат, просування, рекламування тощо).

Публічне сповіщення (доведення до загального відома) – це передача за згодою суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав в ефір за допомогою радіохвиль (а також лазерних променів, гама-променів тощо), у тому числі з використанням супутників, чи передача на віддаль за допомогою проводів або будь-якого виду наземного чи підземного (підводного) кабелю (провідникового, оптоволоконного та інших видів) творів, виконань, будь-яких звуків і (або) зображень, їх записів у фонограмах і відеограмах, програм організацій мовлення тощо, коли зазначена передача може бути сприйнята необмеженою кількістю осіб у різних місцях, віддаленість яких від місця передачі є такою, що без зазначеної передачі зображення чи звуки не можуть бути сприйняті (стаття 1 Закону України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права»).

Дублювання фільму – це творча і виробнича діяльність, яка полягає у синхронному відтворенні мовної частини звукового ряду фільму іншою мовою шляхом перекладу, що відповідає складовій артикуляції дійових осіб.

Озвучення фільму – це творча і виробнича діяльність, яка полягає в заміні звукового ряду фільму на інший, несинхронний, який передає зміст мовного ряду фільму.

Суб'єкт кінематографії – це фізична або юридична особа, яка займається будь-яким видом професійної діяльності у сфері кінематографії.

Виробник фільму – це суб'єкт кінематографії, який взяв на себе відповідальність за виробництво фільму.

Демонстратор фільму – це суб'єкт кінематографії, який здійснює демонстрування (публічний показ) фільму.

Розповсюджувач (дистриб'ютор, прокатник) фільму – це суб'єкт кінематографії, який має право на розповсюдження фільму.

Умови надання державної підтримки суб'єктам кінематографії визначено статтею 8 Закону № 1977. Зокрема, така державна підтримка надається суб'єктам кінематографії, які внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів та відповідають одному із  критеріїв, встановлених у підпунктах 1 – 3 пункту 1 статті 8 Закону № 1977.

Враховуючи викладене та за умови дотримання вимог, встановлених нормами Законів №№ 9/98 та 1977 з метою правомірності здійснення підприємницької діяльності у галузі кінематографії, тимчасові режими  звільнення від оподаткування ПДВ (до 01.01.2023), визначені пунктами 12, 131 і 61 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, починаючи з 03.12.2017, поширюються на:

операції з постачання національних фільмів, визначених Законом № 9/98, які здійснюються виробниками, демонстраторами та розповсюджувачами національних фільмів;

операції з постачання робіт та послуг з виробництва національних фільмів;

операції з постачання робіт та послуг з виготовлення архівного комплекту вихідних матеріалів національних фільмів та фільмів, створених на території України;

операції з постачання робіт та послуг з тиражування національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених державною мовою на території України;

операції з постачання робіт та послуг з дублювання, озвучення державною мовою іноземних фільмів на території України;

операції з постачання робіт та послуг із збереження, відновлення та реставрації національної кінематографічної спадщини;

операції з постачання послуг з демонстрування, розповсюдження та/або публічного сповіщення національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених державною мовою на території України, демонстраторами, розповсюджувачами та/або організаціями мовлення (публічними сповіщувачами);

операції суб'єктів кінематографії, яким відповідно до Закону № 1977 надається державна підтримка, з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів, що входять до складу національної кінематографічної спадщини, та товарів, призначених для використання у кінематографічній діяльності, що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД:

3706 (кіноплівка, експонована та проявлена, із звуковою доріжкою або без звукової доріжки, або яка складається лише із звукової доріжки);

3920 73 10 00 (плівки у рулонах, котушках або у вигляді стрічок для кінематографії або фотозйомки);

3923 40 10 00 (бобіни, котушки та аналогічні вироби для намотування фото- та кіноплівок або стрічок, плівок тощо, зазначені у товарних позиціях 8523 і 8524);

8525 (апаратура передавальна для радіомовлення або телебачення, до складу якої входять або не входять приймальна, звукозаписувальна чи звуковідтворювальна апаратура; телевізійні камери; цифрові камери та записувальні відеокамери);

8529 (частини, призначені виключно або переважно для апаратури товарних позицій за кодами УКТ ЗЕД 8525 – 8528);

9002 (лінзи, призми, дзеркала та інші оптичні елементи з будь-яких матеріалів, оправлені, для інструментів або апаратури, крім таких елементів, з оптично необробленого скла);

9007 (кінокамери та кінопроектори, з пристроями звукозаписування чи звуковідтворення або без них);

9010 (апаратура та обладнання для фото- або кінолабораторій в іншому місці цієї групи не зазначені; негатоскопи; екрани проекційні);

9405 (лампи (світильники) та освітлювальне обладнання, включаючи прожектори та їх частини, в іншому місці не зазначені; світлові вивіски, світлові покажчики, табло з назвою або адресою і подібні вироби, що мають умонтоване джерело світла та їх частини, в іншому місці не зазначені).

Порядок, обсяги та умови ввезення на митну територію України зазначених у пункті 61 підрозділу 2 розділу XX ПКУ товарів визначаються Кабінетом Міністрів України. У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму ПДВ, що мала бути сплачена в момент ввезення на митну територію таких товарів, а також сплатити пеню відповідно до закону.

Водночас платники податку, здійснюючи операції з постачання товарів/послуг (робіт), які тимчасово звільнені від оподаткування ПДВ (до 01.01.2023) відповідно до пунктів 12, 131 і 61 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, зобов’язані будуть нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ та скласти зведену податкову накладну за придбаними з ПДВ товарами/послугами, необоротними активами, що призначені для використання або починають використовуватися у таких операціях, згідно з правилами, встановленими  пунктом 198.5 статті 198 розділу V ПКУ.

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС довести зазначений лист до відома платників податку і підпорядкованих підрозділів та забезпечити його врахування під час прийняття звітності, при проведенні контрольно-перевірочної роботи та процедур оскарження.

В.о. Голови М.В. ПРОДАН