Кодекс

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Кодифіковано станом на 01.01.2018 р.)

02.01.2018 / 17:00

від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI

Кодифіковано станом на 01.01.2018 р.

(виділен­ня за текстом, примітки та виноски — редакційні)

Зміст

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕН­НЯ

РОЗДІЛ II. АДМІНІСТРУВАН­НЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, ПЛАТЕЖІВ

РОЗДІЛ III. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

РОЗДІЛ IV. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РОЗДІЛ V. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

РОЗДІЛ VI. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

РОЗДІЛ VIII. ЗБІР ЗА ПЕРШУ РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ. Виключено

РОЗДІЛ VIII. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК

Розділ IX. РЕНТНА ПЛАТА

РОЗДІЛ X. РЕНТНА ПЛАТА ЗА НАФТУ, ПРИРОДНИЙ ГАЗ І ГАЗОВИЙ КОНДЕНСАТ, ЩО ВИДОБУВАЮТЬСЯ В УКРАЇНІ. Виключено

РОЗДІЛ XI. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАН­НЯ НАДРАМИ. Виключено

РОЗДІЛ XII. ПОДАТОК НА МАЙНО

РОЗДІЛ XIІІ. Назву розділу виключено

РОЗДІЛ XIV. СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ

РОЗДІЛ XV. ЗБІР ЗА КОРИСТУВАН­нЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ. Виключено

РОЗДІЛ XVI. ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАН­нЯ ВОДИ. Виключено

РОЗДІЛ XVII. ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАН­нЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ. Виключено

РОЗДІЛ XVIII. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАН­нЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ В УМОВАХ ДІЇ УГОДИ ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ

Розділ XVIII1. ПОСАДОВІ ОСОБИ КОНТ­РО­ЛЮ­ЮЧИХ ОРГАНІВ ТА ЇХ ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Розділ XVIII2. ПОДАТКОВА МІЛІЦІЯ

РОЗДІЛ XIX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕН­НЯ

РОЗДІЛ XX. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕН­НЯ