Письмо

«Вимоги щодо складання первинних документів», лист Мінфіну України від 13.06.2017 № 35210-07/23-2135/1/1902

20.02.2018 / 14:20

Міністерство фінансів України відповідно до листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 12.05.2017 р. № 41-К-011079/20 розглянуло лист від 12.04.2017 р. № к-54/02 щодо документального оформлення господарських операцій у зв'язку з прийняттям Закону України від 03.11.2016 p. № 1724-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг» (далі — Закон) та в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи — документи, які містять відомості про господарську операцію.

Первинні документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Згідно з пунктом 2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88, залежно від характеру операції та технології обробки даних до первинних документів можуть бути включені додаткові реквізити: ідентифікаційний код підприємства, установи з Державного реєстру, номер документа, підстава для здійснення операцій, дані про документ, що засвідчує особу-одержувача тощо.

Відповідно до пункту 2.7 зазначеного Положення первинні документи складаються на бланках типових і спеціалізованих форм, затверджених відповідним органом державної влади. Документування господарських операцій може здійснюватися із використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні містити обов'язкові реквізити чи реквізити типових або спеціалізованих форм.

Роз'яснення щодо особливостей застосування первинних документів у зв'язку з прийняттям Закону надано листом Міністерства фінансів України від 16.02.2017 р. № 31-11410-06-5/4339, який розміщено на офіційній веб-сторінці Міністерства фінансів України.

Водночас повідомляється, що згідно з пунктом 52.1 статті 52 розділу II Податкового кодексу України за зверненням платників податків контролюючі органи надають їм безоплатно індивідуальні податкові консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом 25 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом.

Державний секретар Є. КАПІНУС