Распоряжение

«Про внесення зміни до Положення про Державний реєстр фінансових установ», розпорядження Нацкомфінпослуг від 15.03.2018 р. № 350

08.05.2018 / 11:00

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
11 квітня 2018 р. за № 440/31892

Відповідно до пунктів 1 та 2 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», підпункту 7 пункту 3 та пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Унести до Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за № 797/8118, таку зміну:

абзац шостий пункту 6 розділу ІІ виключити.

У зв’язку з цим абзаци сьомий-десятий вважати відповідно абзацами шостим-дев’ятим.

2. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О.М.

Голова Комісії І. Пашко