Приказ

«Про затвердження Змін до Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань», наказ Мінфіну України від 06.04.2018 № 417

21.05.2018 / 10:00

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2018 р. за № 533/31985

Відповідно до статті 43 Податкового кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та з метою удосконалення процедури повернення платникам помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань

НАКАЗУЮ:

1. Доповнити заголовок та пункт 1 наказу Міністерства фінансів України від 15 грудня 2015 року № 1146 «Про затвердження Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 року за № 1679/28124, після слів «грошових зобов'язань» словами «та пені».

2. Затвердити Зміни до Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15 грудня 2015 року № 1146, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 року за № 1679/28124, що додаються.

3. Департаменту моніторингу баз даних та верифікації виплат Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М. В. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т. Я.

Міністр О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

В. о. Голови Державноїфіскальної служби України М. В. Продан

Голова Державноїказначейської служби України Т. Я. Слюз

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
06 квітня 2018 року № 417

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2018 р. за № 533/31985

Зміни
до Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань

1. Заголовок Порядку після слів «грошових зобов'язань» доповнити словами «та пені».

2. Пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі повернення надміру сплачених податкових зобов'язань з податку на додану вартість, зарахованих до бюджету з рахунку платника податку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість у порядку, визначеному пунктом 2001.5 статті 2001 Податкового кодексу України, такі кошти підлягають поверненню виключно на рахунок платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, а у разі його відсутності на момент звернення платника податків із заявою на повернення надміру сплачених податкових зобов'язань з податку на додану вартість чи на момент фактичного повернення коштів - шляхом перерахування на поточний рахунок платника податків в установі банку.».

3. У пункті 8:

1) абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

«У разі повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України, орган ДФС передає висновки згідно з реєстром висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, для погодження Донецькій або Луганській обласній військово-цивільній адміністрації відповідно до пункту 241 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України.»;

2) в абзацах десятому, одинадцятому слова та цифри «відповідно до частини першої статті 672 глави 11 розділу III Бюджетного кодексу України» замінити словами та цифрами «відповідно до пункту 241 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України».

4. В абзаці п'ятому пункту 13 слова та цифри «відповідно до частини першої статті 672 глави 11 розділу III Бюджетного кодексу України» замінити словами та цифрами «відповідно до пункту 241 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України».

5. У тексті Порядку слова «серія та номер» замінити словами «серія та/або номер», після слів «грошових зобов'язань» доповнити словами «та пені».

6. Відмітки до додатків 2 - 4 до Порядку після слів «грошових зобов'язань» доповнити словами «та пені».

7. У додатках 2 - 4 до Порядку слова «серія та номер» замінити словами «серія та/або номер».

8. Додаток 1 до Порядку викласти в такій редакції:

ВИСНОВОК
про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені