Приказ

«Про затвердження Змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», наказ Мінфіну України від 29.03.2018 № 393

22.05.2018 / 11:40

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 квітня 2018 р. за № 498/31950

Відповідно до статей 5, 16, 19 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою врегулювання деяких питань обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в контролюючих органах

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 листопада 2014 року № 1162, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 грудня 2014 року за № 1553/26330 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М. В.

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

О. Мірошниченко

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Р. Іллічов

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

В. о. Голови Державної
служби зайнятості

В. Ярошенко

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального
страхування України

Є. Баженков

Голова правління
Пенсійного фонду України

О. Зарудний

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

М. В. Продан

Міністр соціальної
політики України

А. Рева

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29 березня 2018 року № 393

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 квітня 2018 р. № 498/31950

Зміни
до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

1. У пункті 3 розділу I слово та цифру «та 5» замінити цифрами та словом «, 5 та 5 1».

2. У пункті 5 розділу II слово «інвалідів» замінити словами «осіб з інвалідністю».

3. У розділі III:

1) пункт 1 після слів та цифри «з додатком 1» доповнити словами та цифрами «, заяви про взяття на облік платника єдиного внеску (члена фермерського господарства) за формою № 12-ЄСВ згідно з додатком 2»;

2) третє речення пункту 4 після слів «з приміткою «Зміни» доповнити словами та цифрами «або за формою № 12-ЄСВ з приміткою «Зміни»;

3) пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. У разі внесення змін до даних, що вказуються у повідомленні за формою № 2-ЄСВ (найменування, прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження, місце проживання платника єдиного внеску, контролюючого органу, в якому платник єдиного внеску перебуває на обліку тощо) повідомлення за формою № 2-ЄСВ підлягає заміні у контролюючому органі.

Для отримання нового повідомлення платник єдиного внеску подає до контролюючого органу заяву із зазначенням причин заміни та старе повідомлення.

Контролюючий орган протягом двох робочих днів після такого звернення видає (надсилає) платнику єдиного внеску нове повідомлення.

У такому самому порядку видається нове повідомлення замість зіпсованого чи втраченого.».

4. У розділі VI:

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

«1. Згідно з цим Порядком контролюючими органами є відповідні державні податкові інспекції у районах, містах (крім м. Києва), районах у містах, об'єднані державні податкові інспекції (далі - ДПІ) та головні управління ДФС в областях, м. Києві, Офіс великих платників податків ДФС (далі - ГУ).»;

2) пункт 4 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«відокремлений підрозділ іноземної компанії, організації включений до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та при цьому не перебуває на обліку у відповідному контролюючому органі, таким органом вживаються заходи щодо подання таким підрозділом документів для взяття на облік платником єдиного внеску і такий платник обліковується в контролюючому органі з ознакою «платник не подав заяви для взяття на облік»;».

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

5. Доповнити Порядок після додатка 1 новим додатком 2, що додається.

У зв'язку з цим додатки 2 - 7 вважати відповідно додатками 3 - 8.

У тексті Порядку посилання на додатки 2 - 7 замінити відповідно посиланнями на додатки 3 - 8.

6. Додаток 3 до Порядку викласти у новій редакції, що додається.

7. Текст Порядку та додатки до нього після слова «серія» у всіх відмінках доповнити словами «(за наявності)».

В. о. директора Департаменту податкової політики В. П. Овчаренко