Приказ

«Про внесення змін до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», наказ Мінфіну України від 20.06.2018 № 565

25.07.2018 / 10:45

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 липня 2018 р. за № 818/32270

Відповідно до статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року за № 168/704 (зі змінами), такі зміни:

доповнити пункт 2.4 глави 2 новим абзацом такого змісту:

«Неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо.»;

в абзаці першому пункту 2.13 глави 2, у пункті 5.5 глави 5 та у пунктах 6.7 і 6.8 глави 6 слова «на яку покладено» замінити словами «яка забезпечує».

2. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Міністра О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

Міністр внутрішніх справ України А. Аваков

Голова Державної службистатистики України І. Вернер