Письмо

«Щодо надання роз'яснення з питань застосування абзацу 3 та 8 частини другої статті 265 КЗпП», лист Держпраці від 26.07.2018 № 58920/4/4.3-ДП-18

31.08.2018 / 09:45

Департамент з питань праці Державної служби України з питань праці (далі - Держпраці) розглянув звернення ... щодо надання роз'яснення з питань застосування абзацу 3 та 8 частини другої статті 265 Кодексу законів про працю України та повідомляє.

Процедура здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю юридичними особами (включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами) та фізичними особами, які використовують найману працю, визначається Порядком здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. № 295 (далі - Порядок).

Відповідно до пункту 27 Порядку у разі наявності порушень вимог законодавства про працю, зафіксованих актом інспекційного відвідування або актом невиїзного інспектування, після розгляду зауважень об'єкта відвідування (у разі їх надходження) інспектор праці проводить аналіз матеріалів інспекційного відвідування або невиїзного інспектування, за результатами якого вносить припис та/або вживає заходів до притягнення винної у допущенні порушень посадової особи до встановленої законом відповідальності.

Згідно з абзацом 3 частини другої статті 265 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП України) юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення.

Відповідно до абзацу 8 частини другої статті 265 КЗпП України у разі встановлення порушення юридичними та фізичними особами - підприємцями, які використовують найману працю, інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим - сьомим цієї частини, - несуть відповідальність у вигляді штрафу у розмірі мінімальної заробітної плати.

Зважаючи на вищевикладене, інформуємо, що у разі порушення строків виплати заробітної плати не більше як за один місяць юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу відповідно до абзацу 8 частини другої статті 265 КЗпП України, незважаючи на періодичність (1 - 2 чи більше разів на рік) вчинення такого порушення.

У разі встановлення порушення строків виплати заробітної плати більше як за один місяць юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу відповідно до абзацу 3 частини другої статті 265 КЗпП України.

Щодо питання про застосування штрафних санкцій, передбачених абзацами 3, 8 частини другої статті 265 КЗпП України, у разі одночасної виплати працівникам заробітної плати та компенсації втрати частини заробітної плати у зв'язку з затримкою термінів її виплати, повідомляємо, що підстави для звільнення суб'єктів господарювання від відповідальності за несвоєчасну та не у повному обсязі виплату заробітної плати статтею 265 КЗпП України не передбачено.

Крім того, пунктом 29 Порядку передбачено, що заходи до притягнення об'єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності за використання праці неоформлених працівників, несвоєчасну та не у повному обсязі виплату заробітної плати, недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці вживаються одночасно із внесенням припису незалежно від факту усунення виявлених порушень у ході інспекційного відвідування або невиїзного інспектування.

Щодо питання про відповідальність Підприємства за виплату заробітної плати один раз на місяць, інформуємо, що відповідно до вимог частини першої статті 115 КЗпП України заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. У разі виплати заробітної плати один раз на місяць (непроведення авансових виплат) юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу відповідно до абзацу 8 частини другої статті 265 КЗпП України.

Додатково інформуємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, мають лише інформаційний характер та не встановлюють правових норм.

Директор І. Дегнера