Постановление

«Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва», постанова КМУ від 19.09.2018 р. № 760

24.09.2018 / 10:21

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 130 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 671, № 61, ст. 1865, № 92, ст. 2784; 2018 р., № 19, ст. 634), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕННО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2018 р. № 760

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва

1. Абзац перший пункту 8 замінити абзацами такого змісту:

«8. Мінекономрозвитку розміщує рішення комісії щодо виключення з або включення техніки та обладнання до переліку і сформований комісією оновлений перелік у дводенний строк на офіційному веб-сайті Міністерства та надсилає його до Мінагрополітики та уповноважених банків, що підписали з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва.

Меморандум може бути підписаний з банками, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ.».

У зв’язку з цим абзаци другий — п’ятий вважати відповідно абзацами третім — шостим.

2. В абзаці другому пункту 10 слова і цифри «грудні 2017 р.» замінити цифрами і словом «2017 році».

3. У пункті 11:

в абзаці першому слово «придбання» замінити словом «оплату», а після слів «підтвердні документи» доповнити словами «щодо їх придбання»;

в абзаці восьмому слова і цифри «Державний банк або банк, у статутному капіталі якого 75 і більше відсотків акцій належить державі,» замінити словами «Уповноважений банк».

4. У пункті 12 та в абзаці першому пункту 13 слова і цифри  «державними банками або банками, у статутному капіталі яких 75 і більше відсотків акцій належить державі,» замінити словами «уповноваженими банками».

5. У пункті 14:

в абзаці другому слова і цифри «державний банк або банк, у статутному капіталі якого 75 і більше відсотків акцій належить державі,» замінити словами «уповноважений банк»;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

«Сільськогосподарським товаровиробникам, які придбали техніку та обладнання у 2017 році, але з незалежних від них причин не отримали компенсацію, компенсація може бути виплачена за рахунок коштів, передбачених у 2018 році.

Уповноважений банк складає окрему інформацію про таких сільськогосподарських товаровиробників і подає Мінагрополітики.».

6. У тексті Порядку слова і цифри «державний банк або банк, у статутному капіталі якого 75 і більше відсотків акцій належить державі» в усіх відмінках замінити словами «уповноважений банк» у відповідному відмінку.