Переоцінка інвестиційної нерухомості (ІПК від 20.09.2018 р. № 4094/6/99-99-15-02-02-15)

20.09.2018 / 16:54
Переоцінка інвестиційної нерухомості (ІПК від 20.09.2018 р. № 4094/6/99-99-15-02-02-15)

У разі здійснення операцій з переоцінки інвестиційної нерухомості, яка обліковується у фінансовому обліку за справедливою вартістю (амортизація та зменшення корисності не визнаються), коригування фінансового результату до оподаткування, враховуючи норми ст. 138 ПКУ, не здійснюється.

Результат від переоцінки таких активів визначається за правилами бухгалтерського обліку та відображається у складі фінансового результату до оподаткування.

/ІПК від 20.09.2018 р. № 4094/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/