Огляд ІПК (від 03.11.2018 р.)

06.11.2018 / 09:25

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Мінімальний  строк амортизації витрат на поліпшення орендованого ОЗ

ГУ ДФС у м. Києві роз’яснено, що для розрахунку амортизації витрати на поліпшення (ремонт) орендованих основних засобів зараховуються як окремий об’єкт групи 9 «Інші основні засоби» з мінімально допустимим строком корисного використання 12 років.

/ІПК від 22.10.2018 р. № 4501/ІПК/26-15-12-03-11/

Звільнення від оподаткування доходів нерезидента

Доходи нерезидента у вигляді процентів за позикою або фінансовим кредитом, наданими нерезидентом до 31.12.2016 р., які були залучені шляхом розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі та відповідають умовам пп. «б» пп. 141.4.11 ст. 141 ПКУ, звільняються від оподаткування, якщо такі проценти сплачуються в межах договору про надання таких позики або фінансового кредиту нерезиденту-позикодавцю і безпосередньо резидентом-позичальником.

/ІПК від 22.10.2018 р. № 4512/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Безповоротна фіндопомога іншому платнику

ГУ ДФС у м. Києві визнано, що положеннями ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на суму безповоротної фінансової допомоги, наданої іншому платнику податку на прибуток на загальних підставах, який не оподатковується за ставкою 0 % відповідно до п. 44 підрозділу 4 розділу XX ПКУ. Крім того, повідомляється, що ПКУ не містить вимог щодо документального підтвердження статусу отримувача безповоротної фінансової допомоги як платника податку на прибуток на загальних підставах. Отже, платник податків не обмежений у виборі способу та форми отримання такої інформації.

/ІПК від 23.10.2018 р. № 4517/ІПК/26-15-12-03-11/

Подання уточнюючої фінзвітності

У разі виявлення помилок у фінансовій звітності, яка є додатком ФЗ до декларації з податку на прибуток підприємств (далі — Декларація), платник податків повинен подати разом з уточнюючою Декларацією виправлену фінансову звітність. При поданні уточнюючої Декларації у таблиці «Наявність додатків» проставляється позначка про подання додатка ФЗ до Декларації та зазначаються відомості про форми фінансової звітності, які були подані (подаються) до органу ДФС.

Крім того, підприємства можуть подавати уточнену фінансову звітність на заміну раніше поданої фінансової звітності за результатами проведення аудиторської перевірки з метою виправлення самостійно виявлених помилок або з інших причин. Подання та оприлюднення уточненої фінансової звітності здійснюються у такому самому порядку, як і фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, що уточнюються.

/ІПК від 23.10.2018 р. № 4521/6/99-99-15-02-01-15/ІПК/

Строки нарахування амортизації нематеріальних активів 

ДФС України роз’яснено, що у разі якщо правовстановлюючим документом строк дії права користування нематеріального активу групи 3 «Права на комерційні позначення (права на торговельні марки)» не встановлено, то визначений самостійно платником податку строк корисного використання такого нематеріального активу повинен становити від 2 до 10 років (включно).

/ІПК від 24.10.2018 р. № 4537/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Активи вартістю не більше 6 тис. грн

Оскільки малоцінні необоротні матеріальні активи вартістю не більше 6 000 грн та строком корисного використання більше одного року не належать до основних засобів, то різниці за такими активами у платника не виникають і у додатку РІ до рядка 03 РІ податкової декларації з податку на прибуток підприємств не відображаються.

/ІПК від 25.10.2018 р. № 4540/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

ТЦУ

Контрольовані операції з резидентами Латвії

У разі здійснення у період з 01.01.2018 р. по 06.03.2018 р. господарських операцій із нерезидентами, зареєстрованими у Латвійській Республіці, за відсутності інших критеріїв, визначених у підпунктах «а» — «б», «г» — «ґ» пп. 39.2.1.1 ст. 39 ПКУ, вони визнаватимуться контрольованими у разі одночасного виконання таких умов:

річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) за 2018 податковий (звітний) рік;

обсяг господарських операцій платника податків з таким контрагентом (визначений за правилами бухгалтерського обліку), перевищує 10 млн грн (за вирахуванням непрямих податків).

/ІПК від 19.10.2018 р. № 4482/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

ПДВ

Послуги від нерезидента: транспортно-експедиторські та з міжнародного перевезення

Якщо експедитором виступає нерезидент, то на дату отримання транспортно-експедиторських послуг отримувач послуг — резидент складає і реєструє в ЄРПН у встановлений ПКУ термін податкову накладну на вартість таких послуг з нарахуванням ПДВ за основною ставкою та включає суму ПДВ до складу податкових зобов’язань та податкового кредиту у відповідному звітному (податковому) періоді.

Операції з постачання послуг перевезення, які надаються перевізником-нерезидентом, що не має постійного представництва на митній території України, не підпадають під об’єкт оподаткування ПДВ (незалежно від того, замовнику-резиденту чи замовнику-нерезиденту надаються такі послуги). На вартість послуг з міжнародного перевезення, наданих нерезидентом, отримувач послуг — резидент податкову накладну не складає.

/ІПК від 25.10.2018 р. № 4557/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

ПН на послуги від нерезидента за актом із зауваженнями щодо їх вартості

ДФС України розглянула питання, пов’язане зі складанням податкової накладної за операцією з постачання особою-нерезидентом, яку не зареєстровано як платника ПДВ, послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України. При цьому розрахунок за виконані нерезидентом послуги здійснено на підставі акта виконаних послуг, який підписано отримувачем послуг із зауваженнями щодо їх вартості.

Податківці зазначили, що у такому випадку отримувач послуг — платник ПДВ на дату оформлення акта, що засвідчує факт постачання послуг, складає і реєструє в ЄРПН у встановлений ПКУ термін податкову накладну з нарахуванням ПДВ за основною ставкою виходячи з вартості таких послуг та включає таку суму ПДВ до складу податкових зобов’язань та податкового кредиту у відповідному звітному (податковому) періоді.

У разі якщо між отримувачем послуг — платником ПДВ та виконавцем-нерезидентом виникли суперечності з приводу вартості виконаних послуг, про що вказано у зауваженнях до акта виконаних послуг, то їх усунення можливе шляхом досягнення домовленостей між сторонами, проведення експертизи, звернення до суду тощо. При цьому відкоригувати податкові зобов’язання з ПДВ, нараховані за такими операціями, можливо після усунення суперечностей, внесення відповідних змін до первинних документів та складення на їх підставі розрахунку коригування до податкової накладної і реєстрації його в ЄРПН.

/ІПК від 19.10.2018 р. № 4492/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Забезпечувальні платежі при реалізації майнових прав на нерухоме майно

Досліджуючи питання визначення дати нарахування податкових зобов’язань з ПДВ забудовником за операціями з постачання майнових прав при продажі об’єктів нерухомого майна після повної оплати забезпечувальних платежів, ДФС України виходила з того, що для цілей оподаткування ПДВ операція із реалізації майнових прав на нерухоме майно для продавця є операцією з постачання об’єкта нерухомого майна.

Отже, якщо забудовник самостійно здійснює будівництво житла, то операція з реалізації майнових прав на нерухоме майно (індивідуальні житлові будинки, квартири) для продавця — забудовника об’єкта житлового фонду є операцією з першого постачання житла (об’єкта житлового фонду), яка оподатковується ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 %.

При цьому ДФС наполягає, що у випадку коли продавець у процесі будівництва до оформлення права власності на новозбудоване житло згідно з укладеними попередніми договорами з покупцями — фізичними особами отримує забезпечувальні платежі, то такі платежі включаються ним до бази оподаткування ПДВ.

/ІПК від 25.10.2018 р. № 4550/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Списання кредиторської заборгованості за отриманими авансами

ДФС України роз’яснено податкові наслідки з ПДВ при списанні у зв’язку із закінченням строку позовної давності кредиторської заборгованості за отриманими авансами, поставка товару за якими не відбулася. Зокрема, зазначено, що нараховану на дату отримання авансового платежу суму податкового зобов’язання з ПДВ постачальник має право відкоригувати виключно на підставі складеного та зареєстрованого в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної, який підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем. При цьому розрахунок коригування до податкової накладної, з дати складання якої минуло більше 1095 календарних днів, не може бути зареєстрований в ЄРПН у зв’язку із закінченням терміну, встановленого ст. 257 ЦКУ та ст. 102 ПКУ.

/ІПК від 25.10.2018 р. № 4552/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Зазначення в ПН коду УКТ ЗЕД імпортованого товару

Код імпортованого товару вказується в податковій накладній відповідно до коду, зазначеного в митній декларації, за якою здійснено його розмитнення, незалежно від зміни коду УКТ ЗЕД при митному оформленні наступних партій аналогічного товару.

/ІПК від 25.10.2018 р. № 4553/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Якщо ціна одиниці товару/послуги в ПН більше, ніж з двома знаками після коми

ДФС України вкотре нагадала, що при складанні податкової накладної у графі 6 зазначається кількість (об’єм, обсяг) постачання товарів/послуг, у графі 7 — ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ, у графі 10 — обсяг постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ (значення графи 10 обраховується шляхом множення значення графи 6 на значення графи 7). Усі графи податкової накладної, що мають вартісні показники, заповнюються в гривнях з копійками (крім показника графи 7, у разі якщо для нього інше передбачено чинним законодавством). При цьому у кількісному показнику податкової накладної необхідною кількістю знаків після коми вважається така кількість, якої достатньо для правильного розрахунку вартісного показника у графі 10 податкової накладної.

Зареєстрована в ЄРПН податкова накладна, в якій вказано ціну постачання одиниці товару/послуги, яка містить після коми більше ніж два знаки, є підставою для формування податкового кредиту за умови відповідності іншим вимогам, що визначені в ПКУ.

/ІПК від 25.10.2018 р. № 4554/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Рахунок замість ПН: коли включати до податкового кредиту

Якщо договором передбачено постачання послуг, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, та рахунок, виставлений їх постачальником, містить загальну суму платежу, суму податку та податковий номер постачальника таких послуг, то на підставі такого рахунку отримувачем послуг може бути сформовано податковий кредит без отримання податкової накладної.

При цьому дата формування податкового кредиту визначається за датою складання такого рахунку.

/ІПК від 25.10.2018 р. № 4575/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Відповідальність за несвоєчасну реєстрацію помилково складеної ПН

Розглядаючи питання відповідальності платника податку за несвоєчасну реєстрацію в ЄРПН помилково складеної податкової накладної, ДФС України зауважено, що нормами ст. 1201 ПКУ передбачено виключення щодо застосування штрафних санкцій за порушення терміну реєстрації податкових накладних в ЄРПН лише для податкових накладних, що не надаються отримувачу (покупцю), складених на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою.

/ІПК від 25.10.2018 р. № 4558/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Постачання маркетингових послуг

ДФС України вважає, що місцем постачання маркетингових послуг платником ПДВ є митна територія України, а тому операція з постачання ним маркетингових послуг є об’єктом оподаткування ПДВ незалежно від того, кому вони надаються, резиденту чи нерезиденту.

/ІПК від 25.10.2018 р. № 4567 /6/99-99-15-03-02- 15/ІПК/

Застосовування касового методу при виконанні підрядних будівельних робіт

ДФС України зазначила, що застосування касового методу податкового обліку ПДВ за операціями з виконання підрядних будівельних робіт є правом платника, а не його обов’язком. При цьому нормами ПКУ не передбачено подання до контролюючих органів будь-яких заяв чи повідомлень щодо початку застосування касового методу за власним вибором платника.

Водночас у податковій декларації з ПДВ починаючи зі звітного періоду, з якого платник податку почав застосовувати касовий метод, у полі «Відмітка про застосування касового методу податкового обліку» в кінці декларації платник податку проставляє відповідну позначку.

/ІПК від 25.10.2018 р. № 4579/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Продаж самостійно виготовленого об’єкта незавершеного будівництва

ДФС України роз’яснено, що об’єкт незавершеного будівництва за своєю економічною сутністю належить до незавершених капітальних інвестицій, які включаються до складу необоротних активів.

База оподаткування ПДВ при продажу необоротних активів визначається за правилами, встановленими п. 188.1 ст. 188 ПКУ, а саме виходячи з їх договірної вартості, але не нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів — виходячи із звичайної ціни).

При цьому самостійно виготовленими вважаються об’єкти, які не придбавалися в готовому вигляді для подальшого продажу, а були отримані в процесі виробництва (будівництва, створення).

/ІПК від 25.10.2018 р. № 4578/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Термін реєстрації РК до ПН, реєстрацію якої зупинено

ДФС України з приводу ситуації, коли у платника податку у періоді зупинення реєстрації в ЄРПН податкової накладної виникли підстави для складання та реєстрації розрахунку коригування до цієї податкової накладної, зазначила, що такий розрахунок коригування може бути зареєстрований в ЄРПН лише після реєстрації в ЄРПН податкової накладної, до якої його складено, у тому числі у разі зупинення її  реєстрації в ЄРПН.

При цьому штрафні санкції, передбачені п. 1201.1 ст. 1201 ПКУ, не застосовуються лише до тих податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію в ЄРПН яких зупинено, на період зупинення такої реєстрації. Водночас ПКУ не передбачено продовження визначених п. 201.10 ст. 201 ПКУ термінів реєстрації в ЄРПН розрахунків коригування до податкових накладних, реєстрацію яких в ЄРПН зупинено.

/ІПК від 25.10.2018 р. № 4581/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Компенсація співробітником вартості страхового полюсу

ГУ ДФС у м. Києві роз’яснено, що операція з медичного страхування своїх працівників за кошти підприємства не призводить до виникнення податкових зобов’язань з ПДВ. Отже, сума компенсаційної вартості страхового полісу, що внесена на банківський рахунок чи касу підприємства співробітником, не є об’єктом оподаткування з ПДВ та відповідно податкова накладна не складається.

/ІПК від 25.10.2018 р. № 4585/ІПК-26-15-12-01-18/

ПДФО/ВЗ/ЄСВ

Відображення середньооблікової кількості працівників у звітності

ДФС України нагадала, що базою нарахування ЄСВ для роботодавців є сума нарахованої застрахованій особі заробітної плати на умовах трудового договору (контракту). У реквізиті 15 «Середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період, осіб» звіту за формою № Д4 зазначається  кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано заробітну плату.

/ІПК від 19.10.2018 р. № 4484/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Адвокат як платник ЄСВ

Незважаючи  на наявність трудових відносин з роботодавцем, особи, які провадять адвокатську діяльність і перебувають  на обліку у контролюючому органі, зобов’язані визначати базу нарахування ЄСВ та сплачувати  суму внеску у розмірі не менше мінімального страхового внеску на місяць.

/ІПК від 19.10.2018 р. № 4485/П/99-99-13-02-03-14/ІПК
та від 19.10.2018 р. № 4486/П/99-99-13-02-03-14/ІПК/

Дохід за договором ЦПХ

ГУ ДФС у м. Києві стверджує, якщо суб’єкт господарювання нараховує (виплачує, надає) дохід згідно з умовами договору цивільно-правового характеру, то такий суб’єкт господарювання зобов’язаний виконати всі функції податкового агента, передбачені ПКУ.

Крім того, на суму винагороди (доходу) фізичним особам за цивільно-правовими договорами роботодавцями нараховується ЄСВ у розмірі 22 %. При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставка ЄСВ застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру.

/ІПК від 19.10.2018 р. № 4487/10/26-15-13-06-12-ІПК/

Дохід від продажу нерухомості

Не оподатковується ПДФО та ВЗ дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 ЗКУ залежно від її призначення. При цьому вимагається, щоб у власності платника податку таке майно перебувало понад три роки.

Водночас у разі якщо платником податку — фізичною особою протягом звітного податкового року здійснюється продаж нерухомого майна, яке перебуває у власності платника податку менше трьох років, то дохід, отриманий таким платником від цього продажу, оподатковується ПДФО та ВЗ на загальних підставах.

/ІПК від 22.10.2018 р. № 4497/Л/99-99-13-02-03-14/ІПК
та від 23.10.2018 р. № 4526/Г/99-99-13-02-03-14/ІПК/

Звільнення від оподаткування ВЗ

ДФС України констатовано, що дохід у вигляді вартості успадкованого майна, отриманого спадкоємцем — членом сім’ї спадкодавця другого ступеня споріднення, оподатковується ПДФО за нульовою ставкою. Вказаний  дохід звільняється від оподаткування ВЗ.

/ІПК від 22.10.2018 р. № 4505/П/99-99-13-02-03-14/ІПК/

Виконання головою фермерського господарства функцій керівника

Якщо фермерське господарство зареєстровано як юридична особа і його голова, який не є членом цього господарства згідно з статутом, виконує функції керівника, то отриманий дохід згідно з трудовим договором або винагородою за цивільно-правовим договором за виконання вищезазначених функцій є базою нарахування ЄСВ. При цьому такий голова не має права на добровільну сплату ЄСВ.

/ІПК від 22.10.2018 р. № 4506/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Оподаткування компенсації від енергопостачальника

ДФС України роз’яснено, що грошова сума у вигляді компенсації, що нараховується (надається, сплачується) енергопостачальником або електророзподільним підприємством (юридичними особами) споживачу (фізичній особі) у разі недотримання таким енергопостачальником або електророзподільним підприємством гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання, включається податковим агентом до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку як інші доходи і оподатковується ПДФО та ВЗ на загальних підставах. При цьому податковим агентом вважається суб’єкт господарювання (енергопостачальник або електророзподільне підприємство), який здійснює нарахування (виплату) фізичним особам вказаної компенсації.

/ІПК від 22.10.2018 р. № 4510/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Страхові платежі: ПДФО та ЄСВ

ДФС України вважає, що платіж за договорами добровільного медичного та пенсійного страхування працівників і членів їхніх сімей не є базою для нарахування ЄСВ. Водночас фізична особа, за яку чи на користь якої за договором добровільного медичного страхування здійснено сплату сум страхових платежів (страхових внесків), є платником ПДФО. При цьому юридична особа як податковий агент має здійснити нарахування, утримання та сплату (перерахування) податку до бюджету від імені такої фізичної особи та за її рахунок.

/ІПК від 22.10.2018 р. № 4511/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Лікарняні за минулі періоди: ставка ЄСВ

ДФС України пояснено, якщо працівник надає роботодавцю у місяці встановлення йому інвалідності листок непрацездатності за минулі періоди, роботодавець нараховує ЄСВ за такі періоди у розмірі 8,41 %. Якщо працівник надає роботодавцю у місяці нарахування, в якому скасовано інвалідність, листок непрацездатності за минулі періоди, роботодавець нараховує ЄСВ у розмірі 22 %.

При цьому якщо сумарний дохід працівника, якому скасовано інвалідність за місяць з урахуванням виплат за листком непрацездатності, не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки ЄСВ.

/ІПК від 23.10.2018 р. № 4525/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Маркування алкогольних напоїв

Маркуванню підлягають усі алкогольні напої, які реалізуються в Україні, як вироблені в Україні, так і ті, що імпортуються в Україну, із вмістом спирту етилового понад 8,5 % об’ємних одиниць та розлиті у споживчу тару, в тому числі алкогольні напої в інших ємностях місткістю більш як 5 л.

/ІПК від 22.10.2018 р. № 4496/6/99-99-12-01-03-15/ІПК/

Повернення якісної підакцизної продукції

У разі повернення покупцем підакцизних товарів (продукції) з причин, не пов’язаних з усуненням недоліків чи знищенням товару (продукції), коригування податкових зобов’язань зі сплати акцизного податку не проводиться. Податкові зобов’язання зі сплати акцизного податку у разі реалізації товариством повернутої якісної підакцизної продукції, з якої було сплачено акцизний податок при першій її реалізації (відвантаженні), не нараховуються.

/ІПК від 22.10.2018 р. № 4499/6/99-99-15-03-03-15/ІПК/

Переобладнання вантажного автомобіля у легковий

У особи — власника ввезеного на митну територію України вантажного транспортного засобу, який відповідає товарній позиції 8704 відповідно до УКТ ЗЕД, при переобладнанні у легковий автомобіль, який відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, виникає об’єкт оподаткування акцизним податком. При цьому акцизний податок обраховується за ставками, визначеними у пп. 215.3.51 ст. 215 ПКУ, розмір яких диференціюється залежно від коду згідно з УКТ ЗЕД транспортного засобу після переобладнання, робочого об’єму циліндрів двигуна та терміну експлуатації.

/ІПК від 22.10.2018 р. № 4500/Б/99-99-13-01-02-14/ІПК/

ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ

Об’єкти нерухомості, які звільнено від сплати

ДФС України, розглядаючи питання звільнення від обчислення податкових зобов’язань з податку на нерухомість, допущено  звільнення для тих об’єктів нерухомості, що перебувають у його власності і які після виконання відповідної експертизи щодо віднесення до конкретного класу Класифікатора ДК 018-200 відповідатимуть ознакам, визначеним у пп. 266.2.2 ПКУ.

/ІПК від 18.10.2018 р. № 4475/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

Пільги при наданні освітніх послуг

ПКУ виводить з об’єктів оподаткування податком на нерухомість будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, а не окремі приміщення у таких будівлях.

Тому ДФС України вважає, що у підприємства, основним видом господарської діяльності якого є «Освіта» (розділ 85 КВЕД), що діє на підставі відповідних ліцензій, не виникатимуть податкові зобов’язання з податку на нерухомість за приналежні йому будівлі мистецького клубу та нав­чально-виховного комплексу, які використовуються для надання освітніх послуг та право власності на які підтверджено документально.

/ІПК від 23.10.2018 р. № 4522/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК

Розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях

ДФС України пояснено, що укладення договорів на утилізацію відходів зі спеціалізованими підприємствами, які отримали ліцензії на провадження таких операцій з відходами, як, наприклад, збирання, перевезення, тимчасове зберігання, не може вважатися підставою для виключення підприємства з числа платників екологічного податку.

/ІПК від 22.10.2018 р. № 4507/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

Умови для звільнення від сплати податку

ГУ ДФС у Донецькій області повідомлено, що якщо надання в оренду нерухомого майна є основним або одним із видів діяльності юридичної особи — платника єдиного податку третьої групи, яка набула право власності або користування земельною ділянкою та є власником будівель, споруд (їх частин), розташованих на такій земельній ділянці, то такий платник звільняється від сплати земельного податку за земельну ділянку під таким майном.

/ІПК від 18.10.2018 р. № 4469/ІПК/05-99-12-04-14/

РРО

Продаж товару у кредит

У випадку проведення розрахункових операцій з відстроченням платежу або в кредит необхідно при відпуску товару (послуги) видати покупцеві розрахунковий документ встановленої форми із зазначенням у ньому форми оплати «У КРЕДИТ».

При цьому отримані кошти, які надходять у рахунок продажу товару у кредит, слід оприбутковувати в касі підприємства з оформленням прибуткових касових ордерів.

/ІПК від 18.10.2018 р. № 4478/6/99-99-14-05-01-15/ІПК/

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

Товар викрадено — сума вартості зменшується

ГУ ДФС у Черкаській області пояснено, що вартість товарів може бути зменшено на суму вартості викрадених товарів, якщо спочатку була здійснена попередня оплата за ці товари.

/ІПК від 17.10.2018 р. № 4446/ІПК/23-00-14-0519/

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Безоплатний і безповоротний грант не вважається доходом «єдинника»

ДФС України роз’яснено, що у разі отримання ФОП — платником єдиного податку суми коштів у вигляді гранту, що надійшли на безоплатній і безповоротній основі, така сума коштів не включається до доходу ФОП — платника єдиного податку. Дохід у вигляді гранту, який нараховується (виплачується) фізичній особі на підставі укладеного договору про надання гранту, включається до її загального місячного (річного) оподатковуваного доходу як інший дохід та оподатковується ПДФО і ВЗ на загальних підставах.

/ІПК від 17.10.2018 р. № 4449/К/99-99-13-01-02-14/ІПК/

Дохід в іноземній валюті

ГУ ДФС у м. Києві вважає, що доходом фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку є кошти від надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентським договором перераховані у гривню за офіційним курсом, встановленим НБУ на дату отримання такого доходу.

/ІПК від 23.10.2018 р. № 4513/ІПК/26-15-13-06-09/