Приказ

«Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 лютого 2015 року № 67», наказ Мінфіну України від 24.10.2018 № 848

01.11.2018 / 17:11

Відповідно до пункту 35.4 статті 35 розділу I Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до:

форми інформації щодо суб'єктів господарювання, які мають податковий борг, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 лютого 2015 року № 67, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 223/26668 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2015 року № 1203), виклавши її у новій редакції, що додається;

Порядку формування і оприлюднення інформації щодо сплати податків суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами, та інформації щодо суб'єктів господарювання, які мають податковий борг, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13 лютого 2015 року № 67, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 223/26668, доповнивши пункт 4 після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

«коду за ЄДРПОУ;».

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим.

2. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Власова О. С.

В. о. Міністра Ю. Гелетій

ПОГОДЖЕНО:

В. о. Голови Державної фіскальної служби України О. Власов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13 лютого 2015 року № 67
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 24 жовтня 2018 року № 848)

Інформація щодо суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

(станом на 01 число кожного місяця)

№ з/п

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб'єкта господарювання (юридична або фізична особа - підприємець)

Код за ЄДРПОУ

Прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта господарювання

Найменування територіального органу Державної фіскальної служби України

Прізвище, ім'я, по батькові керівника територіального органу Державної фіскальної служби України

Загальна сума податкового боргу суб'єкта господарювання, тис. грн

державний бюджет

місцевий бюджет

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

...