Постановление

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», постанова КМУ від 06.03.2019 № 170

11.03.2019 / 09:25

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 березня 2019 р. № 170

ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22  березня 2000 р. № 544 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 12, ст. 481; 2013 р., № 31, ст. 1081):

1) у пункті 3 слова “за місцезнаходженням його отримувача тільки після проведення відповідного санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного” замінити словами “тільки після проведення заходів офіційного”;

2) у пункті 4 слова “його місцезнаходженням” замінити словами “місцем митного оформлення”.

2. Перше речення пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2014 р. № 347 “Питання митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги” після слів “на період проведення антитерористичної операції” доповнити словами “, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях”.

3. Перше речення пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2014 р. № 566 “Питання митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 87, ст. 2479) після слів “на період проведення антитерористичної операції” доповнити словами “, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях”.