Постановление

«Про затвердження Порядку нарахування та сплати єдиного внеску за непрацюючого іншого з подружжя працівника дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за місцем довготермінового відрядження такого працівника», постанова КМУ від 06.03.2019 № 164

11.03.2019 / 10:30

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 7 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок нарахування та сплати єдиного внеску за непрацюючого іншого з подружжя працівника дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за місцем довготермінового відрядження такого працівника, що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 березня 2019 р. № 164

ПОРЯДОК
нарахування та сплати єдиного внеску за непрацюючого іншого з подружжя працівника дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за місцем довготермінового відрядження такого працівника

1. Цей Порядок визначає механізм нарахування тасплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок) за непрацюючого іншого з подружжя працівника дипломатичної служби, який перебуває за місцем довготермінового відрядження такого працівника (далі — застрахована особа).

2. Єдиний внесок нараховується виходячи із суми мінімальної заробітної плати, затвердженої законом про Державний бюджет України на відповідний рік, з дня направлення працівника дипломатичної служби за кордон за місцем його довготермінового відрядження до дня перетинання державного кордону України у зв’язку з остаточним поверненням в Україну.

Нарахування єдиного внеску за застраховану особу здійснюється без нарахування і виплати такій особі заробітної плати.

3. Єдиний внесок нараховується у розмірі 22 відсотки суми мінімальної заробітної плати, затвердженої законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

У разі коли період, за який відповідно до цього Порядку нараховується єдиний внесок, становить менш як один календарний місяць, єдиний внесок розраховується у розмірі, пропорційному кількості календарних днів місяця, за який сплачується такий внесок.

4. Обчислення єдиного внеску здійснюється такими платниками єдиного внеску (далі — платники):

1) МЗС — за застраховану особу, яка направляється за кордон разом з працівником дипломатичної служби за місцем її довготермінового відрядження;

2) уповноваженим органом Міноборони, що забезпечує діяльність апарату військових аташе та апарату представника Міноборони при дипломатичному представництві України (далі — уповноважений орган Міноборони), — за застраховану особу, яка направляється за кордон разом з працівником апарату військових аташе та апарату представника Міноборони при дипломатичному представництві України.

Обчислення єдиного внеску за застраховану особу здійснюється на підставі наказу, виданого в установленому порядку платником, за умови подання застрахованою особою заяви, трудової книжки з метою підтвердження відсутності трудових відносин такої особи з будь-якими роботодавцями, а також надання згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”. Застрахована особа зазначає у поданій заяві про те, що страхові внески за неї не сплачуються, та зобов’язана повідомляти платнику про зміну даних, що спричиняють зміну її статусу, протягом десяти календарних днів з дати такої зміни.

5. Сплата єдиного внеску, нарахованого за календарний місяць, проводиться платником у строки, визначені законодавством для сплати єдиного внеску, за рахунок загального обсягу видатків, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік для МЗС та уповноваженого органу Міноборони, що забезпечує діяльність апарату військових аташе та апарату представника Міноборони при дипломатичному представництві України.

6. Платник подає до територіального органу доходів і зборів звіт про нарахування та сплату єдиного внеску у строки, порядку та за формою, що встановлюються Мінфіном за погодженням з Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Базовим звітним періодом є календарний місяць.

7. Сплата єдиного внеску припиняється:

1) на період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з отриманням застрахованою особою відповідно до закону допомоги при народженні дитини, при усиновленні дитини, по догляду за дитиною з інвалідністю, по догляду за особою з інвалідністю I групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку;

2) у разі працевлаштування застрахованої особи під час перебування за кордоном за місцем довготермінового відрядження працівника дипломатичної служби з місяця, що настає за місяцем працевлаштування застрахованої особи;

3) у разі, коли застрахована особа протягом одного року фактично не перебуває за місцем довготермінового відрядження працівника понад 183 календарних днів протягом одного року з дня направлення такої застрахованої особи за місцем довготермінового відрядження працівника дипломатичної служби;

4) з дня перетинання застрахованою особою державного кордону України у зв’язку з остаточним поверненням в Україну відповідно до наказу платника на підставі відміток підрозділів органів охорони державного кордону Держприкордонслужби про перетинання державного кордону України в оформленому на її ім’я службовому або дипломатичному паспорті.

У разі потреби з метою підтвердження факту перетинання державного кордону України застрахованою особою платник звертається до Держприкордонслужби з одночасним поданням письмової згоди застрахованої особи на обробку її персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

8. У разі зміни обставин, передбачених підпунктами 1—3 пункту 7 цього Порядку, сплата єдиного внеску поновлюється з дати такої зміни за умови письмового інформування застрахованою особою платника.

У разі несвоєчасного інформування застрахованою особою платника щодо зміни обставин, передбачених підпунктами 1—3 пункту 7 цього Порядку, що призвело до переплати платником єдиного внеску за таку застраховану особу, зазначена застрахована особа повертає платнику суму переплати єдиного внеску, а також пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Суми помилково сплаченого єдиного внеску зараховуються в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску або повертаються платникам у порядку і строки, визначені Мінфіном за погодженням з Казначейством, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.