Огляд ІПК (від 16.03.2019 р.)

19.03.2019 / 08:00

ПДВ

Складання зведених ПН у разі застосування касового методу

ДФС України роз’яснено, що протягом звітного (податкового) періоду платники ПДВ, які застосовують касовий метод визначення податкових зобов’язань відповідно до п. 44 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, мають право складати не пізніше останнього дня місяця, в якому отримано кошти, зведені податкові накладні:

  • на кожного платника податку, з яким постачання має безперервний або ритмічний характер, з урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом такого місяця;
  • на постачання особам, не зареєстрованим платниками податку, з урахуванням усієї суми отриманих коштів, отриманих від таких осіб протягом місяця.

/ІПК від 22.02.2019 р. № 698/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Зміна ціни після сплину з дати складання ПН 1095 календарних днів

Розрахунок коригування до податкової накладної, з дати складання якої минуло 1095 календарних днів, не може бути зареєстрований в ЄРПН у зв’язку зі сплином терміну, встановленого статтями 257 ЦКУ та 102 ПКУ, та відповідно не дає підстав для зменшення податкових зобов’язань постачальником, який склав таку податкову накладну, при зменшенні компенсації вартості товарів/пос­луг. При цьому покупець у випадку зменшення компенсації вартості товарів/послуг зобов’язаний визначити податкові зобов’язання з ПДВ на суму такого зменшення, використовуючи механізм, визначений п. 198.5 ст. 198 ПКУ, та скласти і зареєструвати в ЄРПН податкову накладну.

У разі збільшення суми компенсації вартості товарів/послуг у випадку, якщо з дати складання податкової накладної минуло 1095 календарних днів, постачальник зобов’язаний визначити податкові зобов’язання з ПДВ та скласти і зареєструвати в ЄРПН податкову накладну за такою операцією. Така зареєстрована в ЄРПН податкова накладна є підставою для включення сум ПДВ, зазначених у ній, до складу податкового кредиту покупця.

/ІПК від 05.03.2019 р. № 898/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Кредиторська заборгованість як внесок до статутного капіталу

ДФС України з приводу внесення нерезидентом-учасником до статутного капіталу резидента додаткового внеску у розмірі кредиторської заборгованості резидента перед таким нерезидентом за поставлені товари зазначила, що така операція не підпадає під об’єкт оподаткування ПДВ.

/ІПК від 05.03.2019 р. № 894/6/99/99-15-03-02-15/ІПК/

Послуги з технічної підтримки програмної продукції

Якщо послуги із технічної підтримки (встановлення, налаштування, тестування, виявлення та усунення недоліків) програмної продукції (комп’ютерних програм) є складовою частиною постачання програмної продукції та їх вартість включається до складу вартості програмної продукції, то операції з постачання програмної продукції звільняються від оподаткування ПДВ.

У разі якщо послуги із технічної підтримки не є складовою частиною постачання програмної продукції та їх вартість не включається до складу вартості програмної продукції, то операції з постачання таких послуг оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 %.

Крім того, у разі якщо внаслідок постачання послуг (виконання робіт), пов’язаних із програмною продукцією, відбуваються будь-які зміни у програмній продукції (у тому числі оновлення, додатки, доповнення та/або розширення функціоналу комп’ю­терних програм, права на отримання таких оновлень, змін, додатків, доповнень протягом певного періоду часу), то такі операції для цілей оподаткування ПДВ розглядаються як операції з постачання програмної продукції (окремих її елементів та/або компонентів) та не підлягають оподаткуванню ПДВ на підставі пп. 196.1.6 п. 196.1 ст. 196 ПКУ або п. 261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ (залежно від умов постачання програмної продукції, визначених у цивільно-правовому договорі).

/ІПК від 04.03.2019 р. № 862/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Збільшення ціни на передоплачену колишньому «спецрежимнику» сільгосппродукцію

ДФС України з приводу ситуації, коли платником податку у 2013 р. було укладено угоду та надано попередню оплату за сільгосппродукцію сільгосптоваровиробнику — суб’єкту спеціального режиму оподаткування, а у грудні 2018 р. між контрагентами укладено додаткову угоду про збільшення ціни на частину непоставленого товару, зазначила, що починаючи з 16.01.2017 р. у контролюючих органів відсутні підстави для реєстрації в ЄРПН розрахунків коригування до податкових накладних, складених за операціями з постачання сільгосп­продукції у межах спеціального режиму оподаткування, що визначався ст. 209 ПКУ.

При цьому якщо за результатами виконання додаткової угоди виникають додаткові податкові зобов’язання, необхідно скласти податкову накладну, яка підлягає реєстрації в ЄРПН та відображається в податковій декларації, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом.

/ІПК від 05.03.2019 р. № 901/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Звільнення від ПДВ операцій з надання в оренду (суборенду) земельних ділянок

Для застосовування режиму звільнення від оподаткування ПДВ, передбаченого пп. 197.1.21 ст. 197 ПКУ, необхідне одночасне виконання таких вимог:

  • земельні ділянки, які надаються в оренду (суборенду), повинні перебувати у власності держави або територіальної громади (у тому числі місцевих рад);
  • кошти за послуги з надання в оренду (суб­оренду) земельних ділянок, що перебувають у власності держави або територіальної громади, повинні сплачуватися у повному обсязі до бюджету (на відповідні рахунки органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів) безпосередньо тією особою, на яку покладено обов’язок щодо сплати обов’язкового платежу за оренду таких земельних ділянок.

/ІПК від 04.03.2019 р. № 859/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Погашення зобов’язань з ПДВ за результатами звітного періоду

З приводу можливості використання переплати з ПДВ, яка обліковується в інтегрованій картці платника податку, для погашення поточних податкових зобов’язань з ПДВ за результатами звітного періоду без поповнення рахунку платника у СЕА ПДВ, ДФС України пояснила, що суми ПДВ, що підлягають сплаті до бюджету за підсумками звітного (податкового) періоду та задекларовані у податкових деклараціях з ПДВ, сплачуються до бюджету безпосередньо з електрон­ного рахунку платника податку. При цьому повернення надміру сплачених до бюджету сум ПДВ здійснюється у порядку, визначеному ст. 43 ПКУ.

/ІПК від 04.03.2019 р. № 855/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Оподаткування доходів нерезидента у вигляді процентів за позиками

Однією з умов оподаткування доходів нерезидента у вигляді процентів за позиками або фінансовими кредитами, наданими резидентам, за ставкою 5 % у джерела виплати таких доходів та за рахунок таких доходів є отримання нерезидентом коштів, що надаються ним у кредит або позику, шляхом розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі, що входить до переліку, затвердженого постановою Кабміну від 06.09.2017 р. № 675.

Доходи нерезидента у вигляді процентів за позиками або фінансовими кредитами, наданими резидентам за рахунок коштів, отриманих нерезидентом внаслідок розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі, що не входить до вказаного переліку, оподатковуються у загальному порядку в розмірі 15 % їх суми та за рахунок такого нерезидента під час виплати таких доходів, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

/ІПК від 01.03.2019 р. № 838/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Виробництво/розповсюдження реклами резидентами Молдови або Азербайджану

Резидент України, який здійснює виплату резиденту Молдови або Азербайджану за виробництво та/або розповсюдження реклами, під час такої виплати повинен сплачувати податок за ставкою 20 % суми такої виплати за власний рахунок.

/ІПК від 01.03.2019 р. № 837/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Членські внески «неприбутківців» на користь міжнародної організації

Як резидент, що здійснює на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, неприбуткова організація не звільняється від обов’язку утримувати податок з такого доходу на умовах і в порядку, визначеному пп. 141.4.2 ст. 141 ПКУ, у разі виплати членських внесків міжнародній організації.

Якщо неприбуткова організація визначає податок при виплаті доходу нерезиденту, то така неприбуткова організація подає Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств із заповненням рядка 23 декларації та «Розрахунок (звіт) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України» додатка ПН до декларації. При цьому інші показники декларації заповненню не підлягають.

/ІПК від 01.03.2019 р. № 836/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Підстава для зарахування сум сплаченого податку за кордоном при виплаті дивідендів

У разі якщо юридична особа — платник податку на прибуток підприємств отримує дохід у вигляді дивідендів з іноземних джерел, то підставою для зарахування сум сплаченого податку на території Грузії при виплаті дивідендів є довідка про суми сплаченого податку та базу або об’єкт оподаткування (дивіденди), легалізована у встановленому порядку.

/ІПК від 01.03.2019 р. № 828/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Організаційно-правові форми резидентів Туреччини

У разі якщо організаційно-правова форма резидента Турецької Республіки не включена до Переліку, затвердженого постановою КМУ від 04.07.2017 р. № 480, то операції з такими контрагентом не є контрольованими відповідно до пп. «г» пп. 39.2 1.1 ст. 39 ПКУ, за умови, що резидент Турецької Республіки не є пов’язаною з резидентом України особою та/або операції з ним не здійснюються через комісіонерів-нерезидентів.

/ІПК від 26.02.2019 р. № 746/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

ПДФО/ВЗ/ЄСВ

Разова матеріальна допомога — не база нарахування ЄСВ

Сума матеріальної допомоги разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, не є базою нарахування ЄСВ.

/ІПК від 19.02.2019 р. № 600/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Витрати на таксі

ДФС України, розглядаючи питання щодо оподаткування ПДФО сум, відшкодованих найманому працівнику юридичною особою, яка не фінансується за рахунок бюджетних коштів, у вигляді витрат на таксі, які були понесені ним під час відрядження в межах території України або за її межами, пояснила, якщо юридична особа не фінансується за рахунок бюджетних коштів, то суми відшкодованих витрат за користування таксі під час відрядження як у межах території України, так і за кордоном не є об’єктом оподаткування ПДФО, за умови виконання вимог, встановлених п. 170.9 ст. 170 ПКУ.

/ІПК від 21.02.2019 р. № 663/6/99-95-42-02-15/ІПК

та № 664/6/99-95-42-02-15/ІПК/

Нарахування процентів нерезиденту

Дохід у вигляді процентів, що нараховується (виплачується) юридичною особою — резидентом на користь фізичної особи — нерезидента, оподатковується юридичною особою як податковим агентом ПДФО та військовим збором на загальних підставах.

/ІПК від 26.02.2019 р. № 749/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Дохід від продажу продукції тваринництва

ДФС України пояснила, що дохід, отриманий фізичною особою від продажу продукції тваринництва (меду натурального), який перевищує розмір, встановлений пп. 165.1.24 ст. 165 ПКУ (50 розмірів мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року), оподатковується ПДФО та військовим збором на загальних підставах. При цьому фізична особа зобов’язана самостійно включити суму такого доходу до загального річного оподатковуваного доходу, подати річну декларацію та сплатити ПДФО та військовий збір за наслідками декларування. Водночас юридична особа, яка здійснює нарахування вказаного доходу, повинна виконати функції податкового агента лише в частині відображення його у формі № 1ДФ.

/ІПК від 26.02.2019 р. № 745/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Оподаткування дивідендів

ДФС України зазначила, що якщо юридичною особою — емітентом корпоративних прав приймається рішення щодо нарахування дивідендів на користь власників таких корпоративних прав за рахунок нерозподіленого прибутку та реінвестування їх до статутного капіталу цього емітента, то сума нарахованих дивідендів не підлягає оподаткуванню ПДФО за умови дотримання вимог, визначених пп. 165.1.18 ст. 165 ПКУ. Водночас такі дивіденди оподатковуються військовим збором на загальних підставах.

/ІПК від 04.03.2019 р. № 879/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Виплати після звільнення: ЄСВ

У разі нарахування та виплати працівникам після їх звільнення сум грошової компенсації за невикористані дні щорічної відпустки ЄСВ на такі суми не нараховується та, відповідно, не сплачується, оскільки підприємство після звільнення працівника не несе обов’язку страхувальника.

/ІПК від 04.03.2019 р. № 880/ІПК/02-32-13-02/

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

ТТН на переміщення спирту етилового та алкоголю

ГУ ДФС у Харківській області повідомлено, що до Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв підлягають внесенню лише ті товарно-транспортні накладні за формами № 1-ТН (спирт) та № 1-ТН (алкогольні напої), які складені суб’єктами господарювання — виробниками спирту та/або алкогольних напоїв, що здійснили відвантаження спирту етилового та/або алкогольних напоїв безпосередньо з акцизного складу. Інші суб’єкти господарювання, які відвантажують алкогольні напої зі складів (місць їх зберігання), повинні скласти за кожним фактом такого відвантаження товарно-транспортну накладну за формою № 1-ТН (алкогольні напої). При цьому у них відсутній обов’язок щодо реєстрації накладної в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв.

/ІПК від 01.03.2019 р. № 826/ІПК/20-40-40-01-17/

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

Умови отримання статусу сільгосптоваровиробника у разі приєднання

ГУ ДФС у Житомирській області роз’яснило, що сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом злиття або приєднання, можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи в рік утворення лише якщо частка кожного підприємства, які беруть участь у їх утворенні, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 %.

/ІПК від 20.02.2019 р. № 624/ІПК/06-30-12-03-19/

Надання поворотної фіндопомоги

ГУ ДФС у Миколаївській області вважає, що надання поворотної фінансової допомоги юридичною особою — платником єдиного податку третьої групи не на постійній основі не суперечить вимогам пп. 291.5.1 ст. 291 ПКУ щодо перебування не спрощеній системі оподаткування. Водночас діяльність з надання поворотної фінансової допомоги іншим юридичним особам (фізичним особам — підприємцям) на постійній основі може розглядатися як фінансове посередництво, за умови здійснення якої підприємство не має права застосовувати спрощену систему оподаткування.

/ІПК від 28.02.2019 р. № 806/10/ІПК/14-29-12-03-22/

Прострочена «кредиторка» є доходом

ДФС України пояснила, що до доходу підприємства платника єдиного податку третьої групи включаються сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та сума кредиторської заборгованості, що списана внаслідок ліквідації кредитора.

/ІПК від 22.02.2019 р. № 676/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Отримання доходу через платіжний термінал

ГУ ДФС у Львівській області нагадало, що у разі використання платіжних терміналів при здійсненні розрахунків за товари (послуги) доходом фізичної особи — платника — єдиного податку вважається сума, що надійшла на поточний рахунок.

При цьому датою отримання доходів є дата надходження коштів на розрахунковий рахунок платника єдиного податку.

Якщо при здійсненні розрахунків за товари (роботи, послуги) із використанням платіжних терміналів з суми виручки банком утримується комісійна винагорода за послуги з розрахункового обслуговування, то доходом фізичної особи — підприємця є повна сума виручки (з урахуванням комісії, утриманої банком).

/ІПК від 20.02.2019 р. № 625/І/13.1-12/ІПК/

ЗЕД

Бартерний договір

ДФС України роз’яснила, що суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності, який здійснив експорт або імпорт робіт, послуг за бартерним договором, зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт чи надання послуг, повідомити орган доходів і зборів — митницю (якщо імпортуються або експортуються за таким договором товари) або державну податкову інспекцію, в якому вони перебувають на обліку (якщо імпортуються або експортуються за таким договором роботи чи послуги), про факт здійснення експорту товарів (робіт, послуг).

/ІПК від 20.02.2019 р. № 627/6/99-99-14-06-02-15/ІПК/

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

Вирішення спірних питань

Оскільки здійснення контролю за дотриманням земельного законодавства, затверд­ження ставок земельного податку відповідно до ПКУ належить до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, то з метою попередження спірних питань щодо податкових зобов’язань із земельного податку ДФС України рекомендує звернутися до рад за місцезнаходженням земельних ділянок для з’ясування розмірів ставок податку щодо кожної окремої земельної ділянки з урахуванням документації про результати їх землеустрою.

/ІПК від 26.02.2019 р. № 761/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

Сплата фізособами

ГУ ДФС у Хмельницькій області нагадало, що нарахування громадянам сум земельного податку і орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкові повідомлення-рішення про внесення земельного податку або орендної плати.

Суми земельного податку та орендної плати, зазначені в податкових повідомленнях-рішеннях, підлягають сплаті протягом 60 днів з дня їх вручення.

/ІПК від 27.02.2019 р. № 772/ІПК/10/22-01-13-02-11/ІПК/

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК

Утилізація відходів

ГУ ДФС у Полтавській області роз’яснило, що у разі укладення підприємством договорів з ліцензіатами щодо отримання послуги із розміщення (утилізації) відходів підприємства обов’язки платника екологічного податку за обсяги та види вказаних відходів у такого підприємства не виникають у тих випадках, коли ліцензіат, який зобов’язався надати підприємству послугу з розміщення (утилізації) відходів, має зареєстрований у визначеному законодавством порядку об’єкт розміщення (утилізації) відповідного виду відходів.

/ІПК від 28.02.2019 р. № 808/ІПК/16-31-12-03-19/

ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК

Авто не зазначено у переліку

За відсутності у Переліку легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, транспортного засобу з параметрами, що відповідають автомобілю, який є власністю підприємства, такий автомобіль не є об’єктом оподаткування транспортним податком у 2019 році.

/ІПК від 22.02.2019 р. № 688/ІПК/1232-12-03-05/

ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР

Нова форма декларації

ДФС України роз’яснила, що проект нової форми податкової декларації з туристичного збору розроб­лений, проект наказу Мінфіну України «Про внесення змін до форми Податкової декларації з туристичного збору» розміщений для громадського обговорення на офіційному веб-порталі ДФС (www.sfs.gov.ua) в підрозділі «Діяльність / Регуляторна політика / Проекти регуляторних актів /2019 рік» та наданий на розгляд до Мінфіну України. Нові форми декларацій набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення. Отже, у разі затвердження та оприлюднення нової форми декларації з туристичного збору у І кварталі 2019 року для складання звітності за ІІ квартал 2019 року має застосовуватися нова форма декларації.

/ІПК від 26.02.2019 р. № 763/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

РРО

Продаж лікарських засобів і медичних виробів

ГУ ДФС у Вінницькій області роз’яснено, що починаючи з 01.01.2019 р. вимога застосування зареєстрованих, опломбованих у встановленому порядку та переведених у фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, при здійсненні торгівлі лікарськими засобами та виробами медичного призначення, поширюється на всіх суб’єктів господарювання.

/ІПК від 06.03.2019 р. № 909/ІПК/9/02-32-14-05/

МИТНА СПРАВА

Сплата мита при вивезенні продуктів переробки

ДФС України роз’яснено, що при видачі/оформленні сертифіката EUR.1/декларації інвойс на продукти переробки, які набули статусу українського походження відповідно до вимог Протоколу І до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та експортуються (вивозяться у митному режимі реекспорту) з митної території України, у експортера або його уповноваженої особи виникає обов’язок зі сплати ввізного мита на матеріали іншого походження (не ЄС/Україна), що були поміщені у митний режим переробки на митній території України та використані для виготовлення продуктів переробки. Обов’язок зі сплати мита на матеріали іншого походження (не ЄС/Україна) виникає на момент подання експортером заяви на видачу сертифіката з перевезення товару EUR.І відповідно до вимог ст. 17 Протоколу І до Угоди або оформлення декларації інвойс. Платником мита є експортер або його уповноважена особа, які подають до митниці ДФС заяву на отримання сертифіката з перевезення товару EUR. 1 або оформлюють декларацію інвойс.

При цьому обов’язок зі сплати ввізного мита не поширюється на матеріали походженням з України та з країн Європейського Союзу, Європейської асоціації вільної торгівлі (Швейцарія, Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн), Співдружності Незалежних Держав (крім Російської Федерації), Грузії, Македонії, Чорногорії, Канади, з якими Україною укладено угоди про вільну торгівлю, за умови їх документального підтвердження у порядку, передбаченому цими угодами, а також на матеріали іншого походження, які випущені у вільний обіг в Україні.

/ІПК від 11.03.2019 р. № 959/6/99-99-19-04-02-15/ІПК/