Письмо

«Щодо визначення дати виникнення податкових зобов'язань з ПДВ при експорті товарів», лист Мінфіну України від 21.03.2019 № 11310-09-63/7948

10.04.2019 / 10:35

МФУ розглянуло лист ДФС від 12.02.2019 р. № 460/4/99-99-15-03-02-13 стосовно визначення дати виникнення податкових зобов'язань з ПДВ при експорті товарів у випадку, коли дата оформлення митної декларації та дата фактичного вивезення товарів за межі митної території України припадають на різні податкові періоди, та повідомляє.

Відповідно до п. 185.1 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) об'єктом оподаткування ПДВ є, зокрема, операції платників податку з вивезення товарів за межі митної території України.

Згідно з п. 187.1 Кодексу у разі здійснення експорту товарів датою виникнення податкових зобов'язань з постачання таких товарів вважається дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства.

При цьому попередня (авансова) оплата вартості товарів, що вивозяться за межі митної території України, не змінює значення сум податку, які відносяться до податкових зобов'язань такого експортера - платника податку (п. 187.11 Кодексу).

Відповідно до пп. «а» пп. 195.1.1 Кодексу операції з вивезення товарів за межі митної території України оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою.

Водночас вказаним підпунктом Кодексу передбачено, що товари вважаються вивезеними за межі митної території України, якщо таке вивезення підтверджене в порядку, визначеному КМУ, митною декларацією, оформленою відповідно до вимог Митного кодексу України. Слід зазначити, що вимоги до оформлення і використання митних декларацій, на підставі яких декларуються товари, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України підприємствами, а також порядок внесення змін до митних декларацій, їх відкликання та визнання недійсними визначено Положенням про митні декларації, затвердженим постановою КМУ від 21.05.2012 р. № 450 «Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій». Ураховуючи викладене, МФУ погоджується з тим, що у разі здійснення операцій з вивезення товарів за межі митної території України датою виникнення податкових зобов'язань з ПДВ є дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформленої відповідно до вимог Митного кодексу України та постанови КМУ від 21.05.2012 р. № 450.

Заступник Міністра С. Верланов