Огляд ІПК (від 13.04.2019 р.)

16.04.2019 / 11:20

ПДВ

Від’ємне значення суми ПДВ внаслідок повернення передоплати

Як зазначає ДФС України, при заповненні додатка 2 до декларації з ПДВ доцільно застосовувати принцип хронології формування від’ємного значення, згідно з яким податкові зобов’язання поточного (звітного) періоду зменшуються на суму податкового кредиту у хронологічному порядку його виникнення — від найдавнішого до найновішого.

Водночас при поверненні постачальником передоплати за товар та коригуванні податкових зобов’язань з ПДВ у бік зменшення від’ємне значення ПДВ виникає за рахунок від’ємного значення податкових зобов’язань, а не за рахунок перевищення податкового кредиту над значенням податкових зобов’язань, тому підстав для декларування такого від’ємного значення на поточний рахунок платника податку та/або у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету, у платника податку немає.

Таке від’ємне значення може бути задеклароване платником податку у зменшення суми податкового боргу з ПДВ, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до ПКУ) в частині, що не перевищує суму, обчислену за п. 2001.З ст. 2001 ПКУ на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, а в разі відсутності податкового боргу — до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

/ІПК від 25.03.2019 р. № 1247/6/99-99-12-02-01-15/ІПК/

База оподаткування при постачанні та/або експорті товарів

Для товарів, придбаних на митній території України або ввезених на митну територію України у митному режимі імпорту, ціна придбання визначається як вартість товарів, за якою такі товари набуті у власність, тобто ціна, зазначена у цивільно-правовому договорі на придбання товару (контрактна вартість).

База оподаткування ПДВ за операціями з постачання товарів (у тому числі палива) та/або вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів, але не нижче ціни придбання (ввезення) таких товарів у постачальника (резидента або нерезидента).

/ІПК від 03.04.2019 р. № 1422/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Надання в оренду/суборенду земель комунальної власності

Операція орендаря (суборендодавця) з постачання послуг із надання в суборенду земельної ділянки, що перебуває у комунальній власності міської ради, звільняється від оподаткування ПДВ на підставі пп. 197.1.21 ст. 197 ПКУ за умови, що кошти за послуги з надання орендодавцем (міською радою) в оренду такої земельної ділянки орендарю (суборендодавцю) сплачені у повному обсязі суборендарем до бюджету (на відповідний рахунок органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів).

При цьому за такою операцією орендар (суборендодавець) зобов’язаний скласти та зареєструвати в ЄРПН в установлені ПКУ терміни податкову накладну на суборендаря, в якій зробити запис «Без ПДВ» з посиланням на відповідний пункт (підпункт), статті, підрозділу, розділу ПКУ, яким передбачено звільнення від оподаткування ПДВ.

/ІПК від 01.04.2019 р. №/1365/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

ПН, складена на частину отриманих від покупця коштів

Податкова накладна, складена на дату отримання коштів, але не на всю суму таких коштів, та розрахунок коригування до неї, складений на дату виявлення помилки, але з датою складання, що відповідає даті отримання таких коштів, є такими, що складені з порушенням норм ПКУ, та не можуть бути підставою для віднесення покупцем сум ПДВ, зазначених у них, до податкового кредиту.

/ІПК від 04.04.2019 р. № 1440/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Постачання товарів/послуг за рахунок бюджетих коштів

ГУ ДФС у м. Києві нагадало, що визначальною підставою для формування податкових зобов’язань за фактом зарахування коштів на банківський рахунок платника податку, як зазначено у п. 187.7 ст. 187 ПКУ, є постачання ним товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів. Підтвердження того, що товари/послуги оплачуються за рахунок бюджетних коштів, є наявність у договорі на поставку товарів/послуг умови, що оплата за поставлені товари/послуги здійснюється з відповідного рахунку Державного казначейства України.

/ІПК від 05.04.2019 р. № 1478/ІПК/26-15-12-01-18/

Призупинення дії «вугільної» пільги

При здійсненні операцій з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2704 00 за УКТ ЗЕД платник ПДВ на підставі п. 45 підрозділу 2 розділу XX ПКУ застосовує тимчасовий режим звільнення від оподаткування ПДВ та має можливість відмовитися від нього чи призупинити його застосування на один або декілька звітних (податкових) періодів шляхом подання до контролюючого органу відповідної заяви.

При цьому у період, на який платник податку призупинив застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ (відмовився від такого режиму), такий платник застосовує касовий метод визначення податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ. Після закінчення терміну, на який було призупинено застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ (на останній день звітного періоду застосування касового методу податкового обліку), такий платник податку повинен нарахувати податкові зобов’язання/сформувати податковий кредит (за операціями, що були здійснені у період застосування ним касового методу), які були не нараховані/не сформовані у зв’язку із застосуванням касового методу.

/ІПК від 05.04.2019 р. № 1479/ІПК/05-99-12-01-13/

Медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій

ДФС України роз’яснила, що зарахування комунальним некомерційним підприємством коштів відповідно до договору з Національною службою охорони здоров’я України про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій розцінюються як компенсація вартості послуг з медичного обслуговування населення, які звільняються від оподаткування ПДВ.

При цьому до загального обсягу операцій з постачання товарів/послуг для цілей реєстрації особи як платника ПДВ належать операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ, ставкою 7 %, нульовою ставкою ПДВ та звільнені (умовно звільнені) від оподаткування ПДВ. Тобто якщо підприємство здійснює операції з постачання товарів/послуг на митній території України, які є об’єктом оподаткування згідно з розділом V ПКУ (включаючи і звільнені від оподаткування ПДВ операції), загальний обсяг яких протягом останніх 12 календарних місяців перевищує 1 млн грн, то така установа згідно з вимогами ПКУ повинна подати до контролюючого органу за своїм місце­знаходженням реєстраційну заяву платника ПДВ і, відповідно, зареєструватись як платник ПДВ в обов’язковому порядку.

/ІПК від 04.04.2019 р. № 1443/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Списання заборгованості перед нерезидентом

При списанні безнадійної кредиторської заборгованості за отримані та неоплачені послуги від нерезидента на митній території України податкові зобов’язання з ПДВ, нараховані отримувачем таких послуг на підставі п. 187.8 ст. 187 ПКУ і включені до податкової звітності з ПДВ за відповідний звітний період, та податковий кредит, сформований на підставі зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної, складеної платником податку — отримувачем таких послуг за операцією з отримання послуг від нерезидента, місце постачання яких визначене на митній території України, не підлягають коригуванню.

/ІПК від 28.03.2019 р. № 1304/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Дата виникнення зобов’язань з ПДВ при експорті

У разі здійснення операцій з вивезення товарів за межі митної території України датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ є дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформленої з урахуванням вимог МКУ та Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабміну від 21.05.2012 р. № 4501.

/ІПК від 05.04.2019 р. № 1464/6/99/99-15-03-02-15/ІПК/

_____________
1 Аналогічну позицію викладено Мінфіном у листі від 21.03.2019 р. № 11310-09-63/7948 (прим. ред.)

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Іноземні інвестиції до статутного капіталу

ДФС України, розглядаючи питання щодо подання документів до органів фіскальної служби при здійсненні іноземної інвестиції шляхом внесення до статутного капіталу юридичної особи вантажних автомобілів і оподаткування цієї господарської операції, зазначила таке.

На сьогодні немає норм чинного законодавства, які б визначали порядок інформування в будь-який спосіб органів ДФС щодо здійснення іноземних інвестицій шляхом внесення до статутного капіталу основних фондів.

У разі якщо операції із збільшення статутного капіталу шляхом внесення іноземних інвестицій у вигляді основних засобів підпадають під визначення контрольованих, то за такими операціями може виникати різниця, визначена у пп. 140.5.2 ст. 140 ПКУ.

/ІПК від 05.04.2019 р. № 1452/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Переоцінка інвестиційної нерухомості

ГУ ДФС у Харківській області повідомлено, що у разі здійснення операцій з переоцінки інвестиційної нерухомості, яка обліковується у фінансовому обліку за справедливою вартістю (амортизація та зменшення корисності не визнаються), коригування фінрезультату до оподаткування згідно з нормами ст. 138 ПКУ не здійснюється. Результат від переоцінки таких активів визначається за правилами бухгалтерського обліку та відображається у складі фінрезультату до оподаткування.

/ІПК від 03.04.2019 р. № 1410/ІПК/20-40-12-04-11/

Надання платних освітніх послуг «неприбутківцями»

ДФС України пояснила, що внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій громадська організація не сплачує податок на прибуток з доходів, отриманих нею в межах статутної діяльності відповідно до закону, у тому числі від надання, зокрема, платних освітніх послуг, за умови, що такі доходи (прибутки) використовуються такою неприбутковою організацією виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, як це передбачено пп. 133.4.2 ст. 133 ПКУ, та не здійснюється розподіл доходів серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

У разі недотримання неприбутковою організацією вимог, встановлених п. 133.4 ст. 133 ПКУ, така організація підлягає виключенню з Реєстру неприбуткових установ та організацій з визначенням податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств відповідно до підпунктів 133.4.3 та 133.4.4 ст. 133 ПКУ.

/ІПК від 02.04.2019 р. № 1385/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Зміна системи оподаткування: чи коригується фінрезультат

ДФС України роз’яснено, що якщо платник податку на прибуток підприємств, який раніше був платником єдиного податку третьої групи та перейшов зі спрощеної системи оподаткування на загальну, прийняв рішення про незастосування коригування фінансового результату до оподаткування на різниці відповідно до порядку, встановленого пп. 134.1.1 ст. 134 ПКУ, то такий платник не збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування.

/ІПК від 02.04.2019 р. № 1384/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

ПДФО/ВЗ/ЄСВ

Послідовність дій адвоката у разі зняття з обліку як платника ЄСВ

Як зазначає ДФС України, обов’язок сплати ЄСВ адвокатом зупиняється після припинення права на заняття незалежною професійною діяльністю. При цьому після подання заяви про зняття з обліку платника ЄСВ за формою № 7-ЄСВ такий платник зобов’язаний подати сам за себе «ліквідаційний» звіт, в якому зазначити суми нарахованого доходу та суми ЄСВ, а також подати податкову декларацію та сплатити податкові зобов’язання згідно з вимогами ПКУ.

/ІПК від 02.04.2019 р. № 1386/Д/99-99-13-02-03-14/ІПК/

Відшкодування судових витрат — додаткове благо

ДФС України з приводу оподаткування ПДФО і військовим збором доходу у вигляді відшкодування судових витрат (витрат на професійну правничу допомогу) вважає, що таке відшкодування включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку як додаткове благо та відповідно оподатковується ПДФО і військовим збором на загальних підставах.

/ІПК від 03.04.2019 р. № 1403/5/99-99-13-02-03-16/ІПК/

Знижка з вартості придбаних корпоративних прав — інший дохід

Дохід фізичної особи — покупця у вигляді знижки з вартості придбаних у товариства з обмеженою відповідальністю корпоративних прав (частки в статутному капіталі) включається до загального місячного оподатковуваного доходу такого платника як інші доходи та оподатковується ПДФО і військовим збором на загальних підставах. Юрособа в цьому випадку повинна виконати всі функції податкового агента.

/ІПК від 04.04.2019 р. № 1446/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Відображення результатів операцій з купівлі/продажу інвестиційних активів

ДФС України стверджує, що результати усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених платником податків — фізичною особою протягом звітного (податкового) року, відображаються таким платником у річній декларацію про майновий стан і доходи. При цьому оподаткуванню підлягає позитивна різниця між доходом, отриманим фізичною особою від продажу інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми документально підтверджених витрат.

/ІПК від 04.04.2019 р. № 1447/Б/99-99-13-02-03-14/ІПК/

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Реалізація імпортованого пального

ДФС України зазначено, що якщо суб’єкт підприємницької діяльності не є виробником пального та здійснює реалізацію пального виключно на митній території України в споживчій тарі ємністю до 2 л (включно), а з 01.07.2019 р. ємністю до 5 л (включно), то він не є платником акцизного податку у розумінні пп. 212.1.15 ст. 212 ПКУ.

Акцизний податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) незалежно від ємностей сплачується платниками податку до або в день подання митної декларації, адже імпортери такого пального є платниками акцизного податку згідно з пп. 212.1.2 ст. 212 ПКУ.

/ІПК від 03.04.2019 р. № 1408/6/99-99-15-03-03-15/ІПК/

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

Повернення товару

ДФС України пояснила, що до складу доходу фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку не включаються кошти, що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) — платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів.

/ІПК від 22.03.2019 р. № 1170/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Кредиторська заборгованість

ГУ ДФС у Чернігівській області наполягає, що для платника єдиного податку (юридичної особи) сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, підлягає оподаткуванню єдиним податком незалежно від того, чи є він платником ПДВ.

/ІПК від 22.03.2019 р. № 1194/ІПК/10/25-01-12-03-07/

Дохід в інвалюті

ГУ ДФС у Вінницькій області нагадало, що до доходу, отриманого в іноземній валюті, ФОП — платником єдиного податку третьої групи, що не є платником ПДВ, включається:

  • сума, що надійшла на поточний рахунок платника у гривнях після обов’язкового продажу валютної виручки банком на дату зарахування грошей у гривнях;
  • залишок виручки в інвалюті, який не підлягає обов’язковому обміну в гривнях за офіційним курсом НБУ, що діяв на дату надход­ження грошей на валютний рахунок.

При цьому розрахунок курсової різниці, яка виникає при продажу інвалюти ФОП, та включення такої курсової різниці до доходу платника єдиного податку нормами ПКУ не передбачено.

/ІПК від 22.03.2019 р. № 1197/ІПК/02-32-13-02/

Депозитні проценти

ГУ ДФС в Одеській області повідомило, що пасивний дохід у вигляді процентів, отриманий платником єдиного податку третьої групи зі ставкою 5 % від розміщення строкового депозиту в банку, оподатковується за відсотковою ставкою у розмірі 5 %.

/ІПК від 25.03.2019 р. № 1241/ІПК/15-32-12-04-17/

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

Завищена ставка податку

ДФС України розглянула запит підприємства, яке цікавиться, як бути, якщо органи місцевого самоврядування у 2018 р. своїми рішеннями затвердили ставки земельного податку, у тому числі для лісових земель, відсотковий розмір яких перевищує максимальний розмір, встановлений ПКУ.

У разі прийняття органом місцевого самоврядування у 2018 р. рішення, у якому визначено ставки для земель лісогосподарського призначення, таке рішення є обов’язковим до виконання. Натомість зацікавлені особи можуть оскаржити в адміністративному порядку рішення рад про встановлення місцевих податків та зборів, які містять норми, що порушують правила ПКУ, наприклад, щодо перевищення граничного розміру ставки земельного податку.

/ІПК від 22.03.2019 р. № 1193/ІПК/28-10-27-01-11/

Неоформлена земля

ГУ ДФС в Одеській області переконане, що у разі, якщо підприємство не отримало правовстановлюючі документи на земельну ділянку, на якій розташовано належне йому нерухоме майно, а також не вжило заходів щодо формування земельної ділянки під таким майном та набуття на неї відповідного речового права, то таке підприємство використовує земельні ділянки без набуття належних прав, а отже, порушує права власника на отримання ним економічної вигоди від володінням таким об’єктом майна. При цьому використання земельної ділянки без оформлення відповідного права є порушенням земельного законодавства.

/ІПК від 25.03.2019 р. № 1239/ІПК/15-32-12-04-17/

Обчислення орендної плати

ДФС України нагадала, що з 01.01.2019 р. набрав чинності наказ Мінагрополітики від 16.11.2018 р. № 552 «Про затвердження технічної документації із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення». Тому у 2019 р. при обчисленні розміру орендної плати необхідно застосовувати НГО землі, яка затверджена зазначеним наказом та з урахуванням ставки податку відповідно до рішення органу місцевого самоврядування.

/ІПК від 28.03.2019 р. № 1297/6/99-99-13-03-02-15/ІПК/

ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ

Плата з дня реєстрації

ДФС України пояснила, що датою виникнення податкових зобов’язань з податку на нерухомість вважається дата державної реєстрації такого об’єкта нерухомості у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

/ІПК від 01.04.2019 р. № 1367/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

Ідентифікація нерухомості

Оскільки фактичне головне призначення кожного конкретного об’єкта нерухомості обчислюється за Методикою ідентифікації за головною класифікаційною ознакою будівель багатофункціонального призначення, визначеною Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-200, та з метою уникнення неправильного оподаткування податком на нерухомість на 2019 р. ГУ ДФС у м. Києві пропонує підприємствам отримати експертний висновок щодо приналежності інвентарно описаних об’єктів нерухомості до певного класу будівель за Класифікатором. Отриману класифікацію необхідно включити до записів реєстру майнових прав.

/ІПК від 27.03.2019 р. № 1292/ІПК/26-15-12-04-18/

ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР

Дата виникнення зобов’язання

ДФС Україна переконана, що питання щодо встановлення туристичного збору вирішують місцеві ради в межах повноважень, визначених ПКУ. Отже, зобов’язання щодо сплати туристичного збору виникає з часу набрання чинності рішенням місцевої ради про встановлення ставки туристичного збору.

/ІПК від 01.04.2019 р. № 1375/6/99-99-13-03-02-15/ІПК/

ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Порушення правил сплати розстроченого податкового боргу

ДФС України роз’яснено, що предметом камеральної перевірки може бути своєчасність сплати платником податку сум розстрочених, відстрочених грошових зобов’язань або податкового боргу, яка проводиться з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ. При цьому у разі встановлення за результатами камеральної перевірки порушення строків сплати платником податку сум розстрочених, відстрочених грошових зобов’язань або податкового боргу, платник податку несе відповідальність, передбачену ст. 126 ПКУ.

/ІПК від 05.04.2019 р. № 1455/6/99/99-12-02-01-15/ІПК/

РРО

Розрахунки карткою через сайт

ДФС України зазначено, що у разі якщо споживач, використовуючи мережу Інтернет, замовив товар і розрахунок за нього було здійснено із застосуванням платіжних карт за допомогою платіжних систем (інтернет-еквайринг) WAYFORPAY, LIQРАY, PORTMONE, FONDY та інших аналогічних, такі операції суб’єктом господарювання (продавцем) здійснюються із обов’язковим застосуванням РРО та видачею споживачу розрахункового документа встановленої форми (чек з РРО).

Водночас у разі здійснення розрахунків виключно у безготівковій формі (шляхом переказу коштів із розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок через установу банку) застосування РРО є не обов’язковим.

/ІПК від 01.04.2019 р. № 1368/6/99-99-14-05-01-15/ІПК/

Повернення коштів за ненадану/частково надану послугу

ДФС України пояснено, що у разі сплати споживачем за послугу готівковими коштами повернення коштів за таку ненадану (частково надану) послугу здійснюється готівковими коштами. У разі сплати за послугу безготівковим способом (у тому числі із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) повернення відбувається у безготівковому вигляді.

/ІПК від 01.04.2019 р. № 1369/6/99-99-14-05-01-15/ІПК/