Приказ

«Про затвердження Змін до Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», наказ Мінфіну України від 03.04.2019 № 135

24.04.2019 / 09:50

(Витяг)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 квітня 2019 р. за № 402/33373

Відповідно до статей 8, 9, 11, 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та з метою приведення у відповідність до норм постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 296 "Про реформування територіальних органів Державної фіскальної служби"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 лютого 2016 року № 54, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 березня 2016 року за № 330/28460 (зі змінами), що додаються.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 02 травня 2019 року.

Міністр О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

Голова правління Пенсійного фонду України Є. Капінус

В. о. директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України С. Нестеров

Голова Державної казначейської служби України Т. Слюз

В. о. Голови Державної фіскальної служби України О. Власов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
03 квітня 2019 року № 135

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 квітня 2019 р. за № 402/33373

Зміни
до Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

1. У пункті 1 розділу I слова "в органах Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства)" замінити словами "в Державній казначейській службі України".

2. Розділ II викласти в такій редакції:

"II. Порядок відкриття рахунків для зарахування страхових коштів

1. Державна фіскальна служба України та її територіальні органи в областях, місті Києві, Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби (далі - головні управління ДФС) відкривають в Казначействі небюджетні рахунки за балансовим рахунком 3719 "Рахунок для зарахування коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування" (далі - рахунок 3719) для зарахування та розподілу страхових коштів.

Рахунки 3719 відкриваються на ім'я ДФС (далі - рахунки 3719 ДФС), на ім'я головних управлінь ДФС (далі - рахунки 3719 головних управлінь ДФС) та на ім'я головних управлінь ДФС у розрізі управлінь на правах відокремлених підрозділів (у тому числі державних податкових інспекцій у їх складі), державних податкових інспекцій у м. Києві (далі - рахунки 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДФС) на балансі Казначейства в розрізі категорій платників, визначених Законом.

2. Відкриття рахунків 3719 здійснюється на підставі заяв ДФС і головних управлінь ДФС та інших документів у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики.

Розрахунково-касове обслуговування ДФС та головних управлінь ДФС здійснюється Казначейством та головними управліннями Казначейства в областях, місті Києві (далі - головні управління Казначейства) відповідно до умов договорів, укладених згідно з вимогами порядку, визначеного центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики.

Договори укладаються:

ДФС із Казначейством;

головними управліннями ДФС із головними управліннями Казначейства.".

3. У розділі III:

1) у пункті 1 слова та цифри "3719, відкриті на ім'я територіальних органів ДФС в управліннях (відділеннях) Казначейства" замінити словами та цифрами "3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДФС";

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Страхові кошти, які надійшли за день (з урахуванням повернення помилково або надміру сплачених сум та/або безпідставно стягнутих сум єдиного внеску) на рахунки 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДФС, наприкінці операційного дня у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються Казначейством на відповідні рахунки 3719 головних управлінь ДФС з подальшим перерахуванням на відповідні рахунки 3719 ДФС на підставі договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладених органами Казначейства з власниками рахунків.";

3) у пункті 3:

абзац другий викласти в такій редакції:

"У разі, якщо ДФС до 10 год 30 хв надала Казначейству розрахунковий документ на перерахування коштів з його рахунка 3719 на відповідний рахунок головного управління ДФС для здійснення повернення помилково або надміру сплачених сум та/або безпідставно стягнутих сум єдиного внеску, розподіл страхових коштів за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснюється після перерахування коштів головному управлінню ДФС для здійснення повернення помилково або надміру сплачених сум та/або безпідставно стягнутих сум єдиного внеску.";

абзац третій виключити;

4) у пункті 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4. Страхові кошти, які надійдуть протягом останнього робочого дня місяця (з урахуванням повернення помилково або надміру сплачених сум та/або безпідставно стягнутих сум єдиного внеску за рахунок поточних надходжень за день) на рахунки 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДФС, о 21 год 00 хв засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються Казначейством на відповідні рахунки 3719 головних управлінь ДФС та до 21 год 15 хв із цих рахунків перераховуються на відповідні рахунки 3719 ДФС.";

в абзаці другому слова та цифри "21 год. 25 хв. на рахунки 3719, відкриті на ім'я ДФС в Казначействі, о 21 год. 30 хв." замінити словами та цифрами "21 год 15 хв на рахунки 3719 ДФС,";

5) у пункті 6 слова "Органи Казначейства відображають" замінити словами "Казначейство відображає".

4. Розділ IV викласти в такій редакції:

"IV. Порядок надання інформації про рух страхових коштів

1. Головні управління Казначейства щодня наступного робочого дня після зарахування страхових коштів на рахунки 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДФС та на рахунки 3719 головних управлінь ДФС формують та передають головним управлінням ДФС до 11 год 00 хв такі документи:

виписки з рахунків 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДФС у вигляді електронного реєстру розрахункових документів (розділ II додатка 3) із кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи або у паперовому вигляді за формою згідно з додатком 2 до цього Положення, на яких проставляється штамп головного управління Казначейства;

виписки з рахунків 3719 головних управлінь ДФС у вигляді електронного реєстру розрахункових документів (розділ II додатка 3) із кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи або у паперовому вигляді за формою згідно з додатком 2 до цього Положення, на яких проставляється штамп головного управління Казначейства;

оборотно-сальдові відомості за аналітичними рахунками 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДФС та за аналітичними рахунками 3719 головних управлінь ДФС в електронному вигляді (розділ IV додатка 3) із кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи;

відомості про рух страхових коштів на аналітичних рахунках 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДФС у вигляді технологічного файла @E (розділ III додатка 3) із кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи;

звіт про надходження страхових коштів на рахунки 3719 головних управлінь ДФС та звіт про надходження страхових коштів на рахунки 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДФС в електронному вигляді (розділ V додатка 3) із кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

2. Казначейство щодня наступного робочого дня після зарахування страхових коштів на рахунки 3719 ДФС в автоматичному режимі формує та передає ДФС до 09 год 00 хв такі документи (обмін центр - центр):

виписки з рахунків 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДФС у вигляді електронного реєстру розрахункових документів (розділ II додатка 3) із кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи;

виписки з рахунків 3719 головних управлінь ДФС у вигляді електронного реєстру розрахункових документів (розділ II додатка 3) із кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи;

оборотно-сальдові відомості за аналітичними рахунками 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДФС та за аналітичними рахунками 3719 головних управлінь ДФС в електронному вигляді (розділ IV додатка 3) із кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи;

відомості про рух страхових коштів на аналітичних рахунках 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДФС у вигляді технологічного файла @E (розділ III додатка 3) із кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи;

звіт про надходження страхових коштів на рахунки 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДФС в електронному вигляді (розділ V додатка 3) із кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи;

відомість про розподіл страхових коштів за видами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування в електронному вигляді (розділ I додатка 3) із кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи;

оборотно-сальдову відомість за аналітичними рахунками 3719 ДФС в електронному вигляді (розділ IV додатка 3) із кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи;

звіт про надходження страхових коштів на рахунки 3719 ДФС та звіт про надходження страхових коштів на рахунки 3719 головних управлінь ДФС в електронному вигляді (розділ V додатка 3) із кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

3. Казначейство щодня наступного робочого дня після зарахування коштів на рахунки 3717, відкриті на ім'я фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, надає власникам рахунків виписки з цих рахунків в електронному вигляді із кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або на паперових носіях відповідно до умов договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладених Казначейством з власниками рахунків.

4. Виписки з рахунків 3719 ДФС та з рахунків 3717, відкритих на ім'я фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, формуються власниками рахунків через систему дистанційного обслуговування клієнтів "Клієнт казначейства - Казначейство" у відповідні терміни.

5. Щомісяця, не пізніше четвертого робочого дня місяця, що настає за звітним, головні управління ДФС проводять звірку надходжень страхових коштів з головними управліннями Казначейства станом на 01 число місяця, що настає за звітним. За результатами складається акт звірки надходження страхових коштів за формою згідно з додатком 6 до цього Положення.

6. Щомісяця, не пізніше десятого робочого дня місяця, що настає за звітним, ДФС, Казначейство та фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування проводять звірку надходжень страхових коштів станом на 01 число місяця, що настає за звітним, та за результатами складають загальний акт звірки надходження страхових коштів у п'яти примірниках (далі - акт звірки) за формою згідно з додатком 7 до цього Положення.

Звірка надходжень страхових коштів проводиться у такому порядку:

ДФС першого робочого дня місяця, що настає за звітним, надсилає в електронному вигляді проект акта звірки до фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування для узгодження даних у робочому порядку;

фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування протягом другого робочого дня, що настає за днем отримання проекту акта звірки, узгоджують його дані;

Фонд соціального страхування України не пізніше четвертого робочого дня місяця, що настає за звітним місяцем, отримує у ДФС підписаний акт звірки;

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття не пізніше шостого робочого дня місяця, що настає за звітним місяцем, отримує у Фонді соціального страхування України підписаний акт звірки;

Пенсійний фонд України не пізніше десятого робочого дня місяця, що настає за звітним місяцем, отримує від Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття підписаний акт звірки та передає його для підписання до Казначейства;

ДФС та фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування отримують в Казначействі по одному підписаному примірнику акта звірки.".

5. У додатках до Положення:

1) у додатку 1 слова "Виконавець", "Головний бухгалтер", "(підпис)", "(ініціали та прізвище)" та літери "М. П." виключити;

2) у додатку 2 слова "органу Казначейства" замінити словами "головного управління Казначейства", слова "Виконавець", "Головний бухгалтер", "(підпис)", "(ініціали та прізвище)" виключити;

3) у додатку 3:

в абзаці першому пункту 1 розділу II слова "Казначейство та головні управління Казначейства формують" замінити словами "Казначейство формує";

пункт 2 розділу III викласти у такій редакції:

"2. Файли @E формуються Казначейством.

Файли @E, сформовані в розрізі районів області, надсилаються головним управлінням Казначейства відповідному головному управлінню ДФС.";

у пункті 1 розділу IV слова "Органи Казначейства формують" замінити словами "Казначейство формує";

пункт 1 розділу V виключити.

У зв'язку з цим пункти 2, 3 вважати відповідно пунктами 1, 2;

у пункті 3 розділу III, пункті 2 розділу V слова "Головними управліннями Казначейства", "СДПІ" замінити відповідно словами "головними управліннями Казначейства", "Офісу великих платників податків ДФС";

4) у додатках 4, 5 слова "органу Казначейства" замінити словами "головного управління Казначейства", слова "Виконавець", "Головний бухгалтер", "(підпис)", "(ініціали та прізвище)" виключити;

5) у додатку 6 слова "територіального органу ДФС", "органу Казначейства" замінити відповідно словами "головного управління ДФС", "головного управління Казначейства".

Директор Департаменту прогнозування доходів бюджету
та методології бухгалтерського обліку Ю. П. Романюк