Приказ

«Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 15 червня 2012 року № 731», наказ Мінфіну України від 19.03.2019 № 115

08.05.2019 / 12:10

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2019 р. за № 381/33352

Відповідно до частини шостої статті 239 Митного кодексу України, з метою удосконалення механізму відшкодування витрат на зберігання товарів, транспортних засобів, що визнані гуманітарною допомогою,

НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та пунктах 1, 3 наказу Міністерства фінансів України від 15 червня 2012 року № 731 «Про затвердження Порядку відшкодування витрат за зберігання товарів та транспортних засобів на складах митних органів, Порядку обчислення сум витрат у справах про порушення митних правил та їх відшкодування та Розмірів відшкодувань за зберігання на складах митних органів товарів і транспортних засобів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 липня 2012 року за № 1140/21452, слова «митних органів» замінити словами «митниць ДФС».

2. У Порядку відшкодування витрат за зберігання товарів та транспортних засобів на складах митних органів, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 15 червня 2012 року № 731, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 09 липня 2012 року за № 1140/21452:

1) у заголовку Порядку слова «митних органів» замінити словами «митниць ДФС»;

2) розділ III доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

«4. Витрати за зберігання товарів, транспортних засобів, що визнані гуманітарною допомогою, на складі організації - отримувача гуманітарної допомоги, якщо таке зберігання вважається зберіганням на складі органу доходів і зборів відповідно до положень частини четвертої статті 239 Митного кодексу України, обраховуються пропорційно до калькуляції витрат за період зберігання цих товарів на відповідних складах згідно з договором.»;

3) у тексті Порядку слова «митний орган» в усіх відмінках і числах замінити словами «митниця ДФС» у відповідних відмінках і числах.

3. У Порядку обчислення сум витрат у справах про порушення митних правил та їх відшкодування, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 15 червня 2012 року № 731, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 09 липня 2012 року за № 1141/21453:

1) у пункті 1 розділу II слова «довідки про витрати митного органу в» замінити словами «довідки про витрати митниці ДФС у»;

2) у тексті Порядку:

слова «підрозділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності» замінити словами «бухгалтерської служби»;

слова «митний орган» в усіх відмінках і числах замінити словами «митниця ДФС» у відповідних відмінках і числах;

3) додаток до Порядку викласти у новій редакції, що додається.

4. У заголовку Розмірів відшкодувань за зберігання на складах митних органів товарів і транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 15 червня 2012 року № 731, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 липня 2012 року за № 1142/21454, слова «митних органів» замінити словами «митниць ДФС».

5. Департаменту митної політики в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Верланова С. О.

Міністр О. МАРКАРОВА

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України К. Ляпіна

В. о. Голови Державної фіскальної служби України О. Власов