Письмо

«Щодо сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна органами місцевого самоврядування», лист Пенсійного фонду України від 17.07.2019 № 21829/03-13

10.09.2019 / 13:15

Розглянувши звернення щодо сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна органами місцевого самоврядування, Пенсійний фонд України повідомляє.

Відповідно до пункту 9 статті 1 Закону України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування" платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування є підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які придбавають нерухоме майно, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше.

Згідно зі статтею 10 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.

Пунктом 12 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України до бюджетних установ віднесено органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету.

Бюджетними коштами є належні відповідно до законодавства надходження бюджету та витрати бюджету.

Враховуючи зазначене, у разі придбання нерухомого майна селищною радою за рахунок бюджетних коштів збір на обов’язкове державне пенсійне страхування не сплачується.

Голова правління   Є. Капінус