Письмо

«Щодо індексації заробітної плати», лист Мінсоцполітики України від 18.11.2019 № 52/0/216-19

16.12.2019 / 11:45

Пунктом 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 (із змінами) (далі — Порядок), визначено, що значення індексу споживчих цін приймається за 1 або 100 відсотків у місяці, в якому відбувається підвищення тарифних ставок (окладів).

Обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення грошових доходів населення.

Крім того, пунктом 6 Порядку передбачено, що у разі коли грошовий дохід формується з різних джерел і Порядком не встановлено черговості його індексації, сума додаткового доходу від індексації виплачується за рахунок кожного джерела пропорційно його частині у загальному доході.

Грошовий дохід індексується у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (з 01.07.2019 — 2007 грн).

З урахуванням зазначеного, якщо витрати на оплату праці викладача ЗПТО фінансують одночасно з двох різних джерел, то, на нашу думку, сума індексації має виплачуватись за рахунок кожного джерела пропорційно його частині у загальному доході.

Наприклад, загальна кількість годин педнавантаження становить 535 (424 + 111). Педнавантаження із загальноосвітніх навчальних предметів у загальній кількості складає 79,3 % (424 : 535 х 100), предметів професійно-технічного навчання — 20,7 % (111 : 535 х 100).

Відповідно розподіляється і виплата суми індексації, яка за педнавантаження із загальноосвітніх навчальних предметів становить 49,33 грн. (1591,55 х 3,1 : 100, де 1591,55 — частина прожиткового мінімуму, що підлягає індексації, яка визначається: 2007 х 79,3 : 100).

При цьому за викладання предметів професійно-технічного навчання сума індексації не нараховується.

Заступник Генерального директора Директорату  Н. Підлужна