Налоговый календарь

Вторник, 7 сентября 2021
Останній день подання
 • Звіту із праці (форма № 1-ПВ (місячна)) за серпень 
 • Звіту про заборгованість з оплати праці (форма № 3-борг (місячна)) за серпень
Среда, 8 сентября 2021
Останній день сплати
 • податку на прибуток підприємств виробниками сільськогосподарської продукції за період з 01.07.2020 р. по 30.06.2021 р. 
Четверг, 9 сентября 2021
Останній день подання
 • Звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС (місячна)) за серпень 
 • Звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма № 2-РС (місячна)) за серпень 
 • Звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма № 3-РС (місячна)) за серпень 
 • Звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма № 1-ОА (місячна)) за серпень 
 • Звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (форма № 1-ОТ (місячна)) за серпень 
Пятница, 10 сентября 2021
Останній день подання
 • Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) з 15.09.21 р. (подається виробником або імпортером підакцизних товарів (продукції))
Среда, 15 сентября 2021
Останній день подання
 • заяви про перехід на спрощену систему
 • заяви про перехід на іншу групу платника єдиного податку
 • Звіту про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації по дротових або бездротових каналах зв'язку та довідка про використані розрахункові книжки за серпень 2021 року
Понедельник, 20 сентября 2021
Останній день подання
 • Податкової декларації рентної плати за серпень з розрахунком за:

- користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
- користування радіочастотним ресурсом України;
- транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
- рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

 • Декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за серпень у разі не подання податкової декларації на 2021 рік
 • Заяви про відмову від спрощеної системи
 • Податкової декларації з ПДВ за серпень 
 • Податкової декларації акцизного податку за серпень 2021 року
Останній день сплати
 • авансових внесків з єдиного податку фізичними особами – підприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування І та ІІ груп, за вересень
 • єдиного внеску, нарахованого роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств) за серпень
Вторник, 28 сентября 2021
Останній день сплати
 • єдиного внеску, нарахованого гірничими підприємствами за найманих працівників за серпень
Четверг, 30 сентября 2021
Останній день подання
 • Звіту про контрольовані операції за 2020 рік
 • Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній за 2020 рік
Останній день сплати
 • рентної плати за серпень за:

- користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
- користування радіочастотним ресурсом України;
- транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;
- транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

 • плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за серпень
 • податку на доходи фізичних осіб за серпень від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді:

- процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;
- процентів на вклади члена кредитної спілки 

 • податковим агентом податку на доходи фізичних осіб, у разі якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку за серпень
 • податку на додану вартість за серпень 
 • акцизного податку за серпень