Налоговый календарь

Понедельник, 10 апреля 2017
Останній день подання
 • звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за березень (форма № 1-РС)
 • звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за березень (форма № 2-РС)
 • звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за березень (форма № 3-РС)
 • звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за березень (форма № 1-ОА)
 • звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за березень (форма № 1-ОТ)
Вторник, 18 апреля 2017
Останній день подання
 • звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за березень (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за березень
Среда, 19 апреля 2017
Останній день сплати
 • єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами — підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування за I квартал
 • авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб фізичними особами — підприємцями, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування
Четверг, 20 апреля 2017
Останній день подання
 • декларації акцизного податку за березень*
 • звіту по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (форма Ф4-ФСС з ТВП) за І квартал
 • звіту про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення (форма Ф14-ФСС з ТВП) за I квартал **
 • звіту щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за I квартал
 • податкової декларації з рентної плати за березень з розрахунком:

рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;
рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

 • податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за березень у разі неподання податкової декларації на 2017 р.
 • звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна)) за березень
 • податкової декларації з ПДВ за березень платниками, в яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю

____________
*Виробники тютюнових виробів здійснюють авансову сплату акцизного податку при придбанні марок акцизного податку в сумі, розрахованій з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, чинних відповідно до норм Податкового кодексу України (пп. 222.1.2 п. 222.1 ст. 222 Кодексу).
**Подається лікувально-профілактичними закладами.

Останній день сплати
 • авансового внеску з єдиного податку на квітень платниками першої та другої груп
 • єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за березень (крім гірничих підприємств)
Пятница, 28 апреля 2017
Останній день сплати
 • акцизного податку за березень
 • ПДВ за березень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю

рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за березень;
рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за березень;
рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України за березень;
рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за березень

 • єдиного податку платниками четвертої групи за І квартал
 • авансового внеску з транспортного податку юридичними особами за I квартал
 • єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за березень
 • податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за березень
 • податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за березень на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки
 • військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за березень
 • плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за березень
 • авансового внеску з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, юридичними особами за І квартал

«Горячии линии»

Дата: 11 мая, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00