Налоговый календарь

Понедельник, 9 сентября 2019
Последний день представления
 • звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за серпень (форма № 1-РС)
 • звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за серпень (форма № 2-РС)
 • звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за серпень (форма № 3-РС)
 • звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за серпень (форма № 1-ОА)
 • звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за серпень (форма № 1-ОТ)
Пятница, 13 сентября 2019
Последний день представления
 • заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з ІV кварталу та розрахунку доходу за попередній календарний рік
Понедельник, 16 сентября 2019
Последний день представления
 • звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за серпень (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за серпень
Пятница, 20 сентября 2019
Последний день представления
 • податкової декларації з ПДВ за серпень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю
 • декларації акцизного податку за серпень*
 • звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (форма № Д4 (місячна)) роботодавцями за серпень
 • заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з ІV кварталу
 • податкової декларації з рентної плати за серпень з розрахунком:

рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України 

 • податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за серпень у разі неподання податкової декларації на 2019 р.

__________________
*Суми податку з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, що діють відповідно до норм ПКУ, виробниками тютюнових виробів сплачуються до бюджету протягом 15 робочих днів після отримання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання податкової декларації (пп. 222.1.2 ст. 222 ПКУ).

 

Последний день уплаты
 • ЄСВ роботодавцями за серпень (крім гірничих підприємств)
 • авансового внеску з єдиного податку на вересень платниками першої та другої груп
Понедельник, 30 сентября 2019
Последний день представления
 • звіту про контрольовані операції за 2018 рік
Последний день уплаты
 • ПДВ за серпень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю
 • акцизного податку за серпень
 • ЄСВ гірничими підприємствами за серпень
 • ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за серпень
 • ПДФО із загальної суми процентів, нарахованих за серпень на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки
 • військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за серпень
 • рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за серпень
 • рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за серпень
 • рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України за серпень
 • рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за серпень
 • плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за серпень

«Горячие линии»

Дата: 19 сентября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42