Запрос  
   
Начиная с даты  
   
Заканчивая датой  
Новые ответы: Бухучет
Чи подає платник єдиного податку — фізична особа — підприємець, який обрав третю групу платника єдиного податку, податкову декларацію у разі відсутності доходу протягом звітного періоду?
До якого контролюючого органу повинен подавати декларацію та сплачувати єдиний податок «єдинник» у разі зміни податкової адреси, яка пов’язана зі зміною адміністративного району?
Чи застосовується ставка єдиного податку 15 % при перевищенні загального обсягу доходу за календарний рік, якщо підприємець перебував протягом календарного року на різних групах платника єдиного податку та окремо за кожною групою перевищення доходу не відбулося?
Як заповнити декларацію підприємцю, який змінив групу єдиного податку протягом року та який термін її подання?
Який термін подання декларації?
Як підприємцю-«загальнику» виправити (уточнити) помилки, що містяться в раніше поданій декларації, та чи нараховуються у такому випадку штрафні санкції та пеня?
Чи подавати квартальну або річну декларацію, якщо перехід із спрощеної системи оподаткування на загальну відбувся у ІV кварталі та протягом звітного періоду доходу не було?
В який термін подати декларацію підприємцю-«загальнику», який здійснив державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності?
Перехід із спрощеної системи оподаткування на загальну протягом звітного року: за який період подати декларацію?
Чи зазначати новоствореному підприємцю в квартальній декларації доходи, отримані ним як фізичною особою — громадянином, та відомості про рухоме та нерухоме майно?

Якими бухгалтерськими записами слід відображати здійснення розрахунків із засновником при зменшенні статутного капіталу і повернення внеску ОЗ?
За якою вартістю суб’єкту господарювання — платнику єдиного податку за ставкою 5 % (неплатнику ПДВ) потрібно обліковувати ОЗ, переведені на субрахунок 286?
Як повернений внесок оподатковується ПДФО і військовим збором?
Чи можна відносити до складу доходів/витрат позичальника курсові різниці, що виникають за кредиторською заборгованістю щодо «тіла» кредиту/позики та/або відсотків, у разі затримки оплати за ними?
Обов’язок зі створення резерву сумнівних боргів на підприємстві встановлено вимогами національних та міжнародних бухгалтерських стандартів. Але багатьох бухгалтерів цікавить: чи всі підприємства мають створювати такі резерви; чи потрібно створювати резерв сумнівних боргів на нараховані штрафи, пені?
Який порядок відображення в бухгалтерському обліку отриманих підприємством грошових коштів на фінансування певних заходів?
Чи мають первинні документи, складені в електронній формі, таку саму юридичну силу, як і первинні документи, складені в паперовій формі?
Чи може підприємство суми визнаних претензій відобразити у 2017 р., якщо такі претензії були виставлені підприємству в 2016 р.?
До складу яких витрат слід відносити витрати, пов’язані з виплатою грошового забезпечення працівникам на час виконання ними державних або громадських обов’язків?