Запрос  
   
Начиная с даты  
   
Заканчивая датой  
Новые ответы: Бухоблік
Чи виникають податкові різниці при нарахуванні амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів?
У зв’язку з відсутністю замовлень виробничі основні засоби підприємства знаходяться на консервації. Чи можна на такі активи нараховувати амортизацію?
Підприємство має дебіторську заборгованість за зовнішньоекономічними контрактами, яка є безнадійною. Чи підлягає така заборгованість відоб­раженню у Декларації про валютні цінності?
Підприємство (перевізник) надає послуги з перевезення продавцеві товару. Дата оформлення видаткової накладної у вантажовідправника-продавця — 29.06.2016 р., яка відповідає даті передачі товару перевізнику. Цією самою датою у продавця визнано доходи в бухгалтерському обліку. Фактично доставка товару покупцю відбулася 01.07.2016 р., про що свідчить складений перевізником акт наданих послуг. В умовах договору доставки визначено, що якщо товар не було доставлено, то послугу перевізником не надано (товар може бути втрачено або покупець може його повернути). Чи має продавець право на відображення витрат на доставку товару в періоді, який не відповідає періоду виникнення доходу?
Підприємство (веде облік за МСБО) придбало матеріальні активи, вартість яких не перевищує 6000 грн., а термін використання становить понад рік. Чи потрібно такі активи обліковувати у складі основних засобів та визначати різниці при нарахуванні амортизації?