Запрос  
   
Начиная с даты  
   
Заканчивая датой  
Новые ответы: Бухучет
Чи може бути платником єдиного податку третьої групи юридична особа, у якої статутний фонд дорівнює нулю і яка має одного або кілька засновників — юридичних осіб?
Товариство застосовує спрощену систему оподаткування. Чи потрібно сплачувати єдиний податок з позитивної курсової різниці?
Юридична особа — платник єдиного податку третьої групи подала звітну нову декларацію за півріччя, але через деякий час виявила помилку. Що в такому випадку слід подати: уточнений розрахунок чи нову декларацію?
Підприємство — платник єдиного податку третьої групи уклало договори з нерезидентами України. За цими договорами підприємство зобов’язується від свого імені та за рахунок нерезидентів забезпечити приймання від замовників платежів за товари/послуги, поставлені їм нерезидентами, та перераховувати такі платежі нерезидентам. За надання таких послуг підприємство отримуватиме від нерезидентів винагороду. Як оподатковуватимуться доходи, отримані нерезидентами?
Нерезидент надав кошти за позикою, які було залучено до 31.12.2016 р. шляхом розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі. За яких умов доходи у вигляді нарахованих процентів за позикою звільняються від оподаткування?
Юридична особа — нерезидент має намір створити корпоративний інвестиційний фонд (КІФ). Як оподатко­вуватимуться дивіденди, які сплачуватимуться КІФ на користь учасника-нерезидента?
Засновник-нерезидент, який є єдиним учасником підприємства, планує прийняти рішення про зменшення статутного капіталу. За наслідками такого рішення підприємство має виплатити засновнику відповідну вартість його частки. Чи має підприємство в такому разі утримувати податок на доходи нерезидента?
Чи утримують податок на доходи нерезидента платники єдиного податку третьої групи при виплаті доходів із джерелом їх походження з України? Яку звітність у цьому випадку подають до ДПС такі платники?
Підприємство здійснює міжнародні транспортні перевезення (експорт послуг), передаючи власні послуги замовнику за актом приймання-передачі. Виручка від наданих послуг надходить в іноземній валюті. Як розраховувати дохід і курсові різниці?
Комунальне підприємство на підставі розпорядження голови обласної ради безоплатно отримало від іншого комунального підприємства ОЗ (персональний комп’ютер), який обліковувався у такого підприємства на субрахунку 1014. Передачу оформлено актом приймання-передачі основних засобів, у якому зазначено первісну вартість та суму нарахованого зносу. Чи можна комунальному підприємству, яке отримало ОЗ, встановити новий інвентарний номер такого ОЗ, якщо воно обліковуватиме такий ОЗ на субрахунку 104? Які бухгалтерські записи з оприбуткування ОЗ?
Суб’єкт господарювання має у власності об’єкти нерухомого майна, які віднесені до щойно виявлених об’єктів культурної спадщини та/або занесені до переліку пам’яток архітектури місцевого значення. Чи необхідно йому сплачувати податок на нерухомість?
За якою ознакою доходу у формі № 1ДФ відображається страховий платіж, сплачений підприємством — юридичною особою — роботодавцем страховій компанії за договором добровільного медичного страхування працівника?
Як подати уточнюючу форму № 1ДФ, якщо отримано від ДФС повідом­лення щодо допущених помилок (неправильно відображено дохід, РНОКПП)?
Чи відображати в формі № 1ДФ вартість виданого спецодягу працівнику згідно з атестацією робочого місця (не понаднормово)?
З працівником проведено розрахунок при звільненні 27.02.2019 р. При цьому крім зарплати йому було нараховано лікарняні. Кошти від Фонду соцстрахування надійшли в квітні. Як відобразити виплату розрахованому працівнику в формі № 1ДФ? Чи потрібно подавати уточнюючу форму?
За якою ознакою доходу у звіті за формою № 1ДФ відобразити платежі за оренду автомобіля?
За якою ознакою доходу в формі № 1ДФ відображається сума списаної на користь фізичної особи заборгованості, за якою минув строк позовної давності та розмір якої перевищує 50 % місячного прожиткового мінімуму?
Працівник з 01.04.2019 р. по 24.04.2019 р. перебував у щорічній відпустці. 27.03.2019 р. йому було нараховано та виплачено відпускні за квітень 2019 р. За який квартал у звіті за формою № 1ДФ відображати нарахування та виплату відпускних (і відповідно нарахування і сплату ПДФО)?
За якою ознакою доходу у формі № 1ДФ відображається сума перевищення нецільової допомоги над неоподатковуваним розміром?
ТОВ орендує приміщення у фізичної особи. За якою ознакою доходу відобразити суму оренди у формі № 1ДФ?