Запрос  
   
Начиная с даты  
   
Заканчивая датой  
Новые ответы: Бухучет
Підприємство здійснює міжнародні транспортні перевезення (експорт послуг), передаючи власні послуги замовнику за актом приймання-передачі. Виручка від наданих послуг надходить в іноземній валюті. Як розраховувати дохід і курсові різниці?
Комунальне підприємство на підставі розпорядження голови обласної ради безоплатно отримало від іншого комунального підприємства ОЗ (персональний комп’ютер), який обліковувався у такого підприємства на субрахунку 1014. Передачу оформлено актом приймання-передачі основних засобів, у якому зазначено первісну вартість та суму нарахованого зносу. Чи можна комунальному підприємству, яке отримало ОЗ, встановити новий інвентарний номер такого ОЗ, якщо воно обліковуватиме такий ОЗ на субрахунку 104? Які бухгалтерські записи з оприбуткування ОЗ?
Суб’єкт господарювання має у власності об’єкти нерухомого майна, які віднесені до щойно виявлених об’єктів культурної спадщини та/або занесені до переліку пам’яток архітектури місцевого значення. Чи необхідно йому сплачувати податок на нерухомість?
За якою ознакою доходу у формі № 1ДФ відображається страховий платіж, сплачений підприємством — юридичною особою — роботодавцем страховій компанії за договором добровільного медичного страхування працівника?
Як подати уточнюючу форму № 1ДФ, якщо отримано від ДФС повідом­лення щодо допущених помилок (неправильно відображено дохід, РНОКПП)?
Чи відображати в формі № 1ДФ вартість виданого спецодягу працівнику згідно з атестацією робочого місця (не понаднормово)?
З працівником проведено розрахунок при звільненні 27.02.2019 р. При цьому крім зарплати йому було нараховано лікарняні. Кошти від Фонду соцстрахування надійшли в квітні. Як відобразити виплату розрахованому працівнику в формі № 1ДФ? Чи потрібно подавати уточнюючу форму?
За якою ознакою доходу у звіті за формою № 1ДФ відобразити платежі за оренду автомобіля?
За якою ознакою доходу в формі № 1ДФ відображається сума списаної на користь фізичної особи заборгованості, за якою минув строк позовної давності та розмір якої перевищує 50 % місячного прожиткового мінімуму?
Працівник з 01.04.2019 р. по 24.04.2019 р. перебував у щорічній відпустці. 27.03.2019 р. йому було нараховано та виплачено відпускні за квітень 2019 р. За який квартал у звіті за формою № 1ДФ відображати нарахування та виплату відпускних (і відповідно нарахування і сплату ПДФО)?
За якою ознакою доходу у формі № 1ДФ відображається сума перевищення нецільової допомоги над неоподатковуваним розміром?
ТОВ орендує приміщення у фізичної особи. За якою ознакою доходу відобразити суму оренди у формі № 1ДФ?
Працівникам на підприємстві за колективним договором виплачується разова матеріальна допомога на поховання родичів. За якою ознакою відображати її в формі № 1ДФ?
Працівникам надається разова матеріальна допомога (на лікування, при народженні дитини). За якою ознакою відображати її в фор­мі № 1ДФ і чи слід її  оподатковувати?
Оклад працівника, який має шістьох дітей, — 4 200 грн, він має право на ПСП (960,5 × 6 = 5 763 грн). Як бути, якщо при підрахунку — мінусове значення?
Чи подає платник єдиного податку — фізична особа — підприємець, який обрав третю групу платника єдиного податку, податкову декларацію у разі відсутності доходу протягом звітного періоду?
До якого контролюючого органу повинен подавати декларацію та сплачувати єдиний податок «єдинник» у разі зміни податкової адреси, яка пов’язана зі зміною адміністративного району?
Чи застосовується ставка єдиного податку 15 % при перевищенні загального обсягу доходу за календарний рік, якщо підприємець перебував протягом календарного року на різних групах платника єдиного податку та окремо за кожною групою перевищення доходу не відбулося?
Як заповнити декларацію підприємцю, який змінив групу єдиного податку протягом року та який термін її подання?
Який термін подання декларації?