Запрос  
   
Начиная с даты  
   
Заканчивая датой  
Новые ответы: Єдиный налог
Чи є обмеження у застосуванні спрощеної системи оподаткування у разі укладання зі своїми працівниками договорів позички транспортного засобу на безоплатній основі?
Чи розраховується дохід для цілей оподаткування єдиним податком платником зі ставкою 3 % як різниця між доходом без ПДВ та витратами на господарську діяльність?
Як відобразити на дату переходу на спрощену систему оподаткування дебіторську та кредиторську заборгованість, яка обліковувалася на загальній системі оподаткування?
У юридичної особи, яка станом на 01.01.2018 р. була платником єдиного податку, протягом II кварталу двічі відбувся перерозподіл часток статутного капіталу: після першого перерозподілу 100 % статутного капіталу належало юридичній особі, яка не є платником єдиного податку, після другого перерозподілу 80 % статутного капіталу стало належати юридичній особі — платнику єдиного податку. Чи може така юридична особа перейти на спрощену систему у IV кварталі, якщо у зв’язку зі зміною статутного капіталу у ІІ кварталі підприємство на виконання норм пп. 291.5.5 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу у III кварталі цього року перейшло на загальну систему оподаткування?
Що робити із залишками виробничих запасів та основних фондів, які є на дату переходу на спрощену систему оподаткування та за якими відображено податковий кредит?
Чи може підприємство застосовувати спрощену систему оподаткування у разі здійснення діяльності з виготовлення та реалізації (в тому числі на експорт) ювелірних виробів з дорогоцінного каміння органогенного утворення (бурштину)?
Чи включаються до складу доходу суми курсових різниць від перерахунку фінансової поворотної допомоги або кредиту, які буде отримано від нерезидента в іноземній валюті, що знаходиться на рахунках платника податку в банку, та заборгованості в іноземній валюті?
Як визначається об’єкт оподаткування та дохід юридичної особи — платника єдиного податку третьої групи при здійсненні операцій з корпоративними правами?
Як підприємству, що є платником єдиного податку третьої групи, відобразити у декларації за півріччя повернення коштів у зв’язку з розірванням договору, отриманих та оподаткованих єдиним податком у 2016 р.?
Підприємство — платник єдиного податку (5 %) здійснює діяльність, зазначену в Реєстрі платників єдиного податку, зокрема надає в оренду й експлуатацію власне та орендоване нерухоме і рухоме майно. У червні цього року підприємством продано вантажний автомобіль, який обліковувався на балансі у складі ОЗ. Чи зобов’язане підприємство перейти на загальну систему оподаткування у зв’язку із продажем автомобіля та чи має така операція оподатковуватися за подвійною ставкою єдиного податку?
Яка сума від реалізації ОЗ включається до розрахунку річного обсягу доходу, що дає право перебувати на спрощеній системі оподаткування?
Яка сума є базою оподаткування єдиним податком при наданні інформаційно-консультаційних послуг нерезидентам: кошти, що надійшли на поточний рахунок підприємства, чи кошти у валюті, що надійшли на рахунок фінансової небанківської установи від нерезидента України?
Що є об’єктом оподаткування єдиним податком за подвійною ставкою у разі перевищення встановленого для платників третьої групи обсягу доходу?
Як нараховується та сплачується єдиний податок при здійсненні операції з відчуження банком за невиконання зобов’язань за кредитним договором заставного майна (будівлі та земельної ділянки), що є власністю підприємства та обліковується на балансі як ОЗ?
Як визначається дохід у разі продажу ОЗ (частини будівлі), що використовувався підприємством у господарській діяльності понад 12 календарних місяців?
Фізична особа — підприємець хоче перейти на спрощену систему оподаткування і здійснювати діяльність на виставках та ринках, з місцезнаходженням яких ще не визначилася. Як заповнювати у заяві про застосування спрощеної системи рядок 7 «Місце провадження господарської діяльності»?
Чи правомірне перебування підприємства на спрощеній системі оподаткування після відчуження ним корпоративних прав шляхом їх продажу у зв’язку з виходом зі складу засновників іншого підприємства, що перебуває на загальній системі оподаткування?
Підприємство створило дочірнє підприємство, яке застосовуватиме загальну систему оподаткування. Чи порушуються у такому разі умови перебування на спрощеній системі оподаткування головного підприємства та чи необхідно у такому разі переходити на загальну систему оподаткування?
Чи може юридична особа перейти на третю групу спрощеної системи оподаткування з наступного кварталу, якщо такій особі без проведення податкової перевірки за рішенням контролюючого органу було анульовано реєстрацію платника єдиного податку у зв’язку з наявністю податкового боргу із земельного податку?
Чи є підставою для відмови у реєстрації платником єдиного податку наявність у статуті підприємства виду діяльності, який не надає права перебувати на спрощеній системі оподаткування, а саме продаж легкових автомобілів, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів (класи за КВЕД 45.11, 45.19, 45.40 розділу 45 ДК 009:2010), тобто торгівля підакцизними товарами, при цьому якщо фактично підприємство не здійснює та не планує здійснювати таку діяльність?