Запрос  
   
Начиная с даты  
   
Заканчивая датой  
Новые ответы: Єдиный налог
Як заповнити книгу обліку доходів і витрат у разі отримання коштів від надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентськими договорами?
Чи необхідно спадкоємцям подавати заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування, звітність та сплачувати єдиний податок у разі смерті фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку?
Чи має право фізична особа — підприємець, яка застосовує загальну систему оподаткування, включити до складу витрат суму платежів, сплачених на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів, виданих державними органами для провадження господарської діяльності?
Яким чином заповнюється книга обліку доходів та витрат фізичною особою — підприємцем — платником єдиного податку в разі отримання доходу в готівковій та безготівковій формі?
Який граничний термін установлено для переходу на загальну систему оподаткування у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, що дає право на застосування спрощеної системи оподаткування юридичній особі — платнику єдиного податку третьої групи?
Юридична особа — платник єдиного податку третьої групи змінила вид діяльності. Протягом якого терміну потрібно подати заяву про внесення змін до реєстру платників єдиного податку в такому разі та чи перед­бачено відповідальність за неподання такої заяви?
Яку ставку єдиного податку застосовує юрособа — платник цього податку, яка з початку року обрала ставку єдиного податку, що передбачає сплату ПДВ, якщо протягом звітного кварталу було анульовано її реєстрацію як платника ПДВ?
Фізична особа — платник єдиного податку виявила помилки у раніше поданій декларації. Як у такому випадку заповнити податкову декларацію і зазначити самостійно виправлені помилки?
Фізична особа — підприємець перейшла на спрощену систему оподаткування з 1 липня. За який період у такому випадку визначається у поточному році дохід з метою перебування на спрощеній системі оподаткування?
Як відобразити у графі 2 книги обліку доходів та витрат суму доходу, отриманого від здійснення господарської діяльності з роздрібної торгівлі підакцизними товарами?
Як сплачувати військовий збір фізичній особі — підприємцю, яка в І кварталі поточного року перебувала на загальній системі оподаткування, а з ІІ кварталу перейшла на спрощену?
Юридична особа нараховує та виплачує дохід фізичній особі — підприємцю від здійснення ним підприємницької діяльності. Місцезнаходженням (місцем проживання) підприємця є тимчасово окупована територія та/або територія населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення. Чи зобов’язана юридична особа утримувати військовий збір при виплаті таких доходів?
Чи має право фізична особа — підприємець, яка зареєстрована платником ПДВ, на включення до податкового кредиту сум ПДВ, нарахованих (сплачених) у зв’язку з придбанням основних засобів?
Кому может оказывать услуги по изготовлению полиграфической продукции физическое лицо – предприниматель – плательщик единого налога второй группы?
По какой ставке физическому лицу – предпринимателю – плательщику единого налога первой или второй группы уплачивать единый налог в случае если сельский, поселковый, городской совет или совет объединенных территориальных общин не принял решение об установлении соответствующих ставок единого налога до 15 июля года, предшествующего бюджетном периоду? Есть ли у контролирующего органа основания для отказа физическому лицу в регистрации плательщиком единого налога?
Включается ли в доход физического лица – предпринимателя плательщика единого налога просроченная кредиторская задолженность за полученные товары (работы, услуги)?
Может ли физическое лицо – предприниматель – плательщик единого налога на второй группе предоставлять услуги по обслуживанию и ремонту лифтов ОСМД?
Имеет ли право физическое лицо – предприниматель, для осуществления своей деятельности арендующее транспортное средство, относить к налоговому кредиту суммы НДС, уплаченные за приобретение запасных частей и комплектующих, а также за топливно-смазочные материалы?
Как облагаются налогом доходы новосозданного физического лица – предпринимателя, полученные в период от даты государственной регистрации (14.11.2016 г.) до перехода на упрощенную систему налогообложения (01.12.2016 г.)?
Физическое лицо – предприниматель нарушило условия пребывания на второй группе плательщиков единого налога, предоставив услуги юридическому лицу, которое применяет общую систему налогообложения. Какая ответственность предусмотрена нормами Налогового кодекса за такое нарушение?