Запрос  
   
Начиная с даты  
   
Заканчивая датой  
Новые ответы: Другие налоги
Як розраховується пенсія за віком, якщо особа одночасно є ФОП та працює на підприємстві. Чи враховується дохід від підприємницької діяльності та чи подвоюється страховий стаж за такі періоди при визначенні розміру пенсії? За який період визначається заробіток особи при визначенні розміру пенсії?
Чи може юридична особа перебувати на спрощеній системі оподаткування у разі використання системи LiqPay для здійснення оплати за власні послуги?
Товариство має структурні підрозділи, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення у частині викидів двоокису вуглецю. Як у такому випадку правильно складати та подавати податкову звітність з податку?
Під час проведення господарської діяльності підприємства утворюються певні категорії відходів, послуги з утилізації яких на підставі укладених угод надають спеціалізовані підприємства. Чи має підприємство сплачувати екологічний податок за розміщення відходів?
Жінці призначили дострокову пенсію як матері дитини-інваліда. Після призначення пенсії жінка продовжує працювати. Її стаж — більше 40 років. У наступному році їй виповниться 59 років 6 місяців. Чи буде призначено пенсію у зв’язку з досягненням нею пенсійного віку?
Чи має сплачувати земельний податок підприємство, яке є власником приміщення, розташованого у багато­квартирному житловому будинку?
Чи поширюється преференція, встановлена п. 284.4 ст. 284 ПКУ, на всі земельні ділянки, належні гірничо­добувному підприємству?
Умовами договору оренди земельної ділянки комунальної власності суб’єкта господарювання (орендаря) зобов’язано виплачувати на користь власника земельної ділянки — органу місцевого самоврядування — орендо­давця винагороду у сумі, що визначена у договорі як упущена вигода від використання земельної ділянки за її економічними показниками. Який порядок відображення у декларації з плати за землю такої винагороди?
Підприємство у деклараціях з плати за землю за 2017 — 2019 роки, поданих за формою, затверд­женою наказом № 560, у колонці 16 відобразило суму пільги із земельного податку. Водночас за вказаний період звіт про суми податкових пільг підприємство не складало та до контролюючого органу не подавало. Чи передбачено застосування штрафних санкцій у такому випадку?
Чи може бути платником єдиного податку третьої групи юридична особа, у якої статутний фонд дорівнює нулю і яка має одного або кілька засновників — юридичних осіб?
Товариство застосовує спрощену систему оподаткування. Чи потрібно сплачувати єдиний податок з позитивної курсової різниці?
Юридична особа — платник єдиного податку третьої групи подала звітну нову декларацію за півріччя, але через деякий час виявила помилку. Що в такому випадку слід подати: уточнений розрахунок чи нову декларацію?
Засновник-нерезидент, який є єдиним учасником підприємства, планує прийняти рішення про зменшення статутного капіталу. За наслідками такого рішення підприємство має виплатити засновнику відповідну вартість його частки. Чи має підприємство в такому разі утримувати податок на доходи нерезидента?
Чи утримують податок на доходи нерезидента платники єдиного податку третьої групи при виплаті доходів із джерелом їх походження з України? Яку звітність у цьому випадку подають до ДПС такі платники?
Нерезидент через постійне представництво надає в оренду власну нерухомість, яка знаходиться на території України. Чи необхідно представництву при перерахуванні на користь нерезидента доходу від надання майна в оренду утримувати податок у розмірі 15 %?
Чи складається податкова звітність з екологічного податку за звітні (податкові) періоди 2019 р. у частині викидів двоокису вуглецю в атмосферне повітря, якщо фактичний обсяг цих викидів протягом року не перевищує 500 т?
Як при обчисленні екологічного податку визначається річний обсяг викидів двоокису вуглецю, що перевищує 500 т за рік, якщо суб’єкт господарювання має декілька стаціонарних джерел забруднення в межах одного та/або декількох населених пунктах або за їх межами?
Чим характерний цьогорічний порядок встановлення місцевих податків та зборів і взаємодії контролюючих органів з органами місцевого самоврядування?
Що потрібно врахувати у 2019 році при розрахунку плати за землю?
Який порядок справляння податку на нерухомість у 2019 році?