Запрос  
   
Начиная с даты  
   
Заканчивая датой  
Новые ответы: Другие налоги
Самозайнята особа вирішила припинити підприємницьку діяльність. Чи обов’язкове проведення документальної перевірки?
Чи можливе проведення документальної перевірки за ініціативою самозайнятої особи?
У який термін призначається документальна позапланова перевірка за заявою платника податків?
Протягом якого часу фізична особа — підприємець — платник єдиного податку другої групи має зберігати первинні документи?
Чи може контролюючий орган під час проведення перевірки фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку затребувати копії первинних документів?
Чи зобов’язаний суб’єкт господарювання, який нараховує/виплачує дохід фізичній особі — підприємцю, для цілей неутримання податку на доходи фізичних осіб перевіряти систему оподаткування, на якій перебуває підприємець?
До якої дати фізична особа — підприємець, яка застосовує спрощену систему оподаткування та має намір перейти на загальну систему оподаткування і зареєструватися платником ПДВ, повинна подати відповідні заяви?
Чи включаються до складу доходу, отриманого фізичною особою — підприємцем, яка застосовує загальну систему оподаткування, суми акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів? Якщо так, то як такий дохід відобразити у Книзі обліку доходів і витрат?
Чи включається до складу витрат фізичної особи — підприємця, який застосовує загальну систему оподаткування, сума сплачених платежів за одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності та в якому звітному періоді?
Якими первинними документами можуть бути підтверджені витрати фізичних осіб, що провадять незалежну професійну діяльність?
Облаштування та сертифікацію робочого місця приватного нотаріуса відповідно до законодавства здійснено в листопаді 2016 р. На податковий облік у контролюючому органі його взято в січні 2017 р. Чи можна кошти, витрачені на вищезазначені заходи, включити до складу витрат?
Чи може платник податку при постачанні товару вказати у графі 4 податкової накладної іншу одиницю виміру, ніж зазначену у податковій накладній при придбанні такого товару, з відповідним кодом згідно з КСПОВО?
Чи потрібно складати розрахунок коригування до податкової накладної, виписаної на постачання природного газу споживачу, в якій у графі 2 «Номенклатура товару» зазначено «Газ природний», код УКТ ЗЕД 2711 21 00 00, тоді як від постачальника отримано акт прийому-передачі та податкову накладну із зазначенням номенклатури товару «Газ природний, ввезений на митну територію України», код УКТ ЗЕД 2711 21 00 00?
Між фізичною особою та самозайнятою особою — нотаріусом укладено договір оренди нежитлового приміщення. Хто зобов’язаний нараховувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб і військовий збір?
Адвокат, получивший свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью и удостоверение адвоката Украины, работает на предприятии наемным лицом – адвокатом. Нужно ли ему в таком случае становиться на учет в контролирующих органах и платить налоги?
Какие источники информации используются для анализа соответствия контролируемых операций принципу «вытянутой руки»?
В каком порядке определяется цена контролируемых операций, имеющих биржевую котировку?
Каков срок представления отчета о контролируемых операциях за 2016 г. и какие критерии учитываются при его составлении: те, которые действовали в 2016 г. во время осуществления хозяйственных операций, или те, которые установлены Налоговым кодексом на дату представления отчета?
Физическое лицо состоит на учете в контролирующем органе как лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность, но деятельность не ведет и доходов не получает. Кроме того, является наемным работником в рамках такой независимой профессиональной деятельности. Обязано ли такое лицо платить налоги и единый взнос от осуществления независимой профессиональной деятельности? Как сняться с учета в контролирующих органах?
Врач имеет соответствующее образование, квалификацию и лицензию по ведению медицинской практики. Имеет ли право на законодательном уровне такой врач осуществлять независимую профессиональную деятельность без регистрации субъекта предпринимательской деятельности?